Vaasan oppilaitokset vihreän siirtymän yhteistyöhön – Mukaan halutaan vielä yrityksiä ja osaajia

Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii leikkaa, VAMK:n TKI-päällikkö Marja-Riitta Vest vasemmalla, Merinovan Tauno Kekäle takana, Vamian apulaisrehtori Johan Lindman oikealla.

Kaikki Vaasan oppilaitokset ovat sopineet yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on kehittää koulutusta vastaamaan vihreän siirtymän tarpeita. Seuraavaksi aiotaan selvittää mitä kaikkea alueella kannattaa tehdä.

Nyt se varsinainen työ vasta alkaa. Se oli Teknologiakeskus Merinovan projektipäällikkö Tauno Kekäleen viesti, jolla hän halusi päättää Vaasan oppilaitosten yhteistyösopimuksen julkistamistilaisuuden.

Yhteistyösopimuksen tarkoitus on vahvistaa koulutuksen roolia vihreiden innovaatioiden tuottamisessa. Siksi alueelle perustetaan koulutuksen huippuyksikkö EU-hankerahoituksella.

Vielä ei ollut tarkkaa tietoa, mitä yhteistyö tulee tarkoittamaan. Tahtotila ja tarkoitus on kuitenkin selvä. Vaasan oppilaitokset haluavat varmistaa, että Vaasan seudulla ollaan valmiita vihreään siirtymään ja voidaan hyötyä sen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

– Pysyäkseen elinvoimaisina ja tarttuakseen nykyajan haasteisiin meidän alueella toimivien kouluttajien, osaajien ja yritysten tulee tehdä vahvasti yhteistyötä, Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii kertoi tilaisuudessa.

Tarvitsemme sekä opiskelijoita että työvoimaa ulkomailta ja muualta Suomesta tänne.

Yrityksetkin mukana

Tänään solmitussa yhteistyössä ovat mukana Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan, Vaasan ammattikorkeakoulu, Ammattikorkeakoulu Novia, Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Koulutuksen huippuyksikön ohjausryhmässä on lisäksi ollut mukana 25 yrityksen edustajaa. Nyt näitä yrityksiä halutaan mukaan lisää.

Jokipii kertoi, että hankkeessa selvitetään seuraavaksi, kuinka yritysten osaamiskapeikkoja vihreään teknologiaan liittyen voidaan ratkaista.

– Me haluamme saada tänne alueelle osaajia, jotka ovat kyvykkäitä vastaamaan vihreiden innovaatioiden kehittämisen haasteisiin. Myös tulevaisuudessa.

Näitä osaajia voidaan kouluttaa yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten kanssa siten, että kaikki jakavat tietoaan ja osaamistaan.

Isona osana osaajien saamista on myös kansainvälinen yhteistyö, sillä Suomessa väki vanhenee ja uusia ei ole syntynyt tarpeeksi kovaan tahtiin viimeisen muutaman vuosikymmenen aikana.

– Tarvitsemme sekä opiskelijoita että työvoimaa ulkomailta ja muualta Suomesta tänne, Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Mikael Hallbäck muistutti.

Ekosysteemiä tarvitaan

Työvoimapula on monen yrityksen kasvun jarru. Hallbäck kertoi, että monet yritykset haluaisivat kokeneita tai osaamisensa osoittaneita työntekijöitä.

Ratkaisuksi yritykset ovat Kauppakamarin kyselyssä esittäneet koulutuksen sisältöjen kehittämistä työelämän tarpeita vastaavaksi, yritysten ja oppilaitosten yhteistyön lisäämistä, muunto- ja täydennyskoulusten määrän lisäämistä, tutkintokoulutuksen määrän lisäämistä sekä oppimisopimuskoulutuksen lisäämistä.

– Osittain nämä tuntuvat menneen maailman ratkaisuilta. Yritykset eivät ehkä osaa vaatia. Pitäisi päästä sellaiseen innovaatioekosysteemiin ja jatkuvaan kanssakäymiseen yritysten kanssa, jotta ei tarvitse projektoida kaikkea, vaan päästäisiin saumattomaan yhteistyöhön.

Hallbäck toivoi, että nyt perustettava yhteistyö voisi edesauttaa tätä.

Jokipii muistuttikin, että meitä kaikkia tarvitaan kehittämään sellaisia ratkaisuja, joilla osaaminen kehittyy parhaalla tavalla.

 

LUE MYÖS:

Vihreä siirtymä vaatii lisää tekniikan osaajia

Lämna ett svar