Novia lever i symbios med den regionala arbetsmarknaden – ”Samarbetet med arbetslivet är otroligt viktigt för oss”

Örjan Andersson Novia Vasa Campus Alere
Örjan Andersson.

Novia upprätthåller en stor kontaktyta mot företag. ”Att kunna tolka svaga signaler och anpassa utbildningarna är en av våra styrkor”, säger Örjan Andersson, med 20 års erfarenhet av att leda skolan i backspegeln.

Varannan ingenjör som anställs i Österbotten har utbildats vid Yrkeshögskolan Novia. Örjan Andersson, rektor för Novia, säger att det varit så här en längre tid och att det här också är något som formar och bygger upp det regionala näringslivet.

– Det är klart att vi jobbar nära de andra högskolorna och universiteten också, inget gör man ensam, men vi är ändå stolta över den påverkan som vi har och haft genom åren, säger Örjan Andersson.

”Lever i symbios”

Örjan Andersson Novia Vasa
Örjan Andersson.

Örjan Andersson säger att Novia alltid levt i symbios med industrin. Novia, yrkeshögskolan som vi känner den i dag, firar bara 15 år fyllda men Andersson syftar på rötterna som sträcker sig tillbaka till 1800-talet, till en av en av de första skolorna i landet som erbjöd teknisk utbildning.

– Högskolans namn har bytt många gånger sedan dess men samma ömsesidiga beroendeförhållande finns ännu med arbetslivet, säger Örjan Andersson.

Novia verkar i dag i stora delar av Svenskfinland. Rektorn menar att industrins behov av kompetent arbetskraft kanske ändå är speciellt påtagligt i Österbotten.

– Här är det verkligen många företag som tampas med brist på arbetskraft, säger Örjan Andersson.

Olika tidsperspektiv

Novia står genom sin historia och sitt breda utbildningsnätverk för både förnyelse och stabilitet. Samtidigt kan näringslivets behov, och speciellt enskilda företags behov, ändra extremt snabbt, till och med över en natt.

Örjan Andersson framhåller att utbildning måste få ta tid och resurser för att bli bra.

– Ingenjörer har en studietid på fyra år, så för oss blir det inte alltför tvära svängar, säger Örjan Andersson.

För att säkerställa att ingenjörerna och de andra nyutbildade experterna får rätt färdigheter för morgondagens arbetsliv används en hel palett med verktyg.

– Om vi bara frågar företag om vad de behöver om fem år är det få som vill och vågar svara, säger Örjan Andersson.

Stor kontaktyta mot företag

Novia upprätthåller en stor kontaktyta mot företag för att kunna fånga upp signaler om både nuvarande och framtida behov. I praktiken sker det här arbetet till exempel genom lärdomsprov, praktikplatser, övningsuppgifter för företag och genom forsknings- och utvecklingsverksamhet.

– Det tillhör vårt kärnkunnande att kunna fånga upp och tolka svaga signaler, säger Örjan Andersson.

Det tillhör vårt kärnkunnande att kunna fånga upp och tolka svaga signaler.

Grundfärdigheter viktiga

Örjan Andersson Novia
Örjan Andersson.

Yrkeshögskolor kan inte hoppa på alla heta trender som finns ute i näringslivet. När det gäller speciellt längre utbildningar väljer man på Novia därför att fokusera mycket på de yrkesspetskunskaper och grundfärdigheter som behövs.

Örjan Andersson säger att det är viktigt att allmänna, generiska, förmågor utvecklas och finslipas. Med det menar han till exempel förmåga att lära sig, förmåga att dela information och förmåga att skapa information.

– Hur vi jobbar i en arbetsgemenskap, hur vi tänker globalt och hur vi kan fungera i mera mångkulturella arbetsmiljöer är också viktiga färdigheter, säger Örjan Andersson.

Kontinuerligt lärande

Som konstaterat rör sig ändå samhället snabbt och Novia har därför satsat mera även på kontinuerligt lärande och på fortbildningsverksamhet.

Utvecklingen inom fortbildningen har också gått från att erbjuda enskilda strökurser om högaktuella ämnen till att erbjuda lite större utbildningshelheter.

Vill säkerställa samhällets behov

Samhällets behov av arbetskraft handlar förstås om mycket mera än ingenjörer. Novia fångar upp behovet även på en rad andra viktiga områden, som till exempel inom hälsa och välfärd, konst och kultur samt företagsekonomi.

Novia har cirka 4500 studerande varav cirka 1300 inleder sina studier i höst.

Fotnot: Örjan Andersson blev rektor 2002 för dåvarande Svenska Yrkeshögskolan. Örjan Andersson firar i år alltså 20 år som rektor vid Yrkeshögskolan Novia samtidigt som han dessutom fyllde 60 år i somras.

 

LÄS OCKSÅ:

Enorma möjligheter inom teknikområdet – Novias ingenjörer får snabbt jobb

Lämna ett svar