Vasaregionen får nytt bemanningsföretag för vårdpersonal – Tre sjukskötare bakom nysatsningen

Hoitajamakaasini Kjell Norrgård, Arja-Johanna Norrgård, Kaj Veikkola.
Kjell Norrgård, Arja-Johanna Norrgård, Kaj Veikkola.

”Nu kommer en vändningspunkt i bristen på sjukskötare”, säger Arja-Johanna Norrgård. Tillsammans med Kjell Norrgård och Kaj Veikkola startar de ett bemanningsföretag med förhoppningar om att till och med kunna locka tillbaka sjukskötare som lämnat branschen.

Hoitajamakasiini är ett nytt bemanningsföretag för vårdpersonal. Det nya Vasaföretaget startar upp med fokus på uthyrning av sjukskötare men på sikt kan verksamheten breddas för att gälla även andra yrkesgrupper.

– Vi vet av egna erfarenheter att det finns ett tydligt behov inom vården, säger Arja-Johanna Norrgård, som tillsammans med Kjell Norrgård och Kaj Veikkola står bakom företaget.

Täcka upp för sjukfrånvaro

Hoitajamakasiini koncentrerar sig i första hand på att fylla behovet av korta vikariat som uppstår snabbt. I praktiken kan det handla om allt från arbetsbehov för en dag framåt upp till ett halvt år.

– När det gäller sjukfrånvaro ser vi den största potentialen, för på många ställen räcker inte de egna arbetslistorna och vikarierna till, säger Kjell Norrgård.

Hoitajamakasiini börjar sin verksamhet med fokus på Vasaregionen. De tre grundarna är tvåspråkiga sjukskötare som alla jobbat på olika arbetsplatser i nejden, vilket skapat god lokalkännedom.

När det gäller sjukfrånvaro ser vi den största potentialen.

Många olika kunder

Hoitajamakasiini riktar sig till alla aktörer som erbjuder sjukvård. Till det räknas till exempel olika typer av boenden, hälsovårdscentraler och sjukhus, både på den privata och den offentliga sidan.

– Hoitajamakasiinis personal kommer in som ett komplement, för att jobba sida vid sida med den ordinarie personalen, säger Arja-Johanna Norrgård.

Stora nätverk

På många håll råder det brist på sjukvårdspersonal. Det bekräftar Hoitajamakasiinis tre grundare som vardera och tillsammans har lång erfarenhet av branschen. De egna erfarenheterna medför att grundarna till viss del kan hyra ut sig själva som arbetskraft men främst att de genom sina stora nätverk kan aktivera andra.

Grundarnas förhoppning är till och med att kunna locka tillbaka sjukskötare som flyttat till Sverige eller Norge för att jobba eller till och med helt lämnat branschen.

– Under min tid har jag sett många kolleger byta bransch, men ingen av dem har gjort det för att de inte skulle ha gillat jobbet, utan det har alltid funnits andra orsaker, säger Kjell Norrgård.

Kaj Veikkola, Arja-Johanna Norrgård, Kjell Norrgård. Hoitajamakaasini
Kaj Veikkola, Arja-Johanna Norrgård, Kjell Norrgård.

Stor press på vårdare

Kaj Veikkola säger att arbetspressen på vårdare är stor. Den här stressen och den höga arbetsmängden, kombinerat med underbemanning, uppges ställa till stora problem på många ställen.

– När det gäller personalbrist går det till och med att säga att branschen gått bakåt under de senaste åren, säger Kaj Veikkola.

Eftersom sjukskötarjobbet i sig ändå lockar så kan flexibilitet i arbetstider, möjlighet att jobba mindre samt högre löner hjälpa.

Hoitajamakasiinis grundare uppger att de kan erbjuda friare valmöjligheter, ett flexibelt arbete och bättre löner.

– Mer pengar är den viktigaste orsaken till att många flyttar utomlands för att jobba, några av dem hoppas vi kunna locka tillbaka, säger Kjell Norrgård.

Flexibilitet som trumf

Hoitajamakasiini vill inte konkurrera med att vara billigast utan satsar i stället på effektivitet och flexibilitet. Grundarna framhåller att vikariebehovet redan nu kostar samhället mycket.

Kjell Norrgård förklarar att det dels handlar om arbetstid, för att söka vikarier är mycket tidskrävande, men också om reda pengar, till exempel i form av alarmpengar till de som ställer upp.

– Om det över huvud taget går att hitta någon – för ibland är det svårt redan med grundbemanningen.

Erbjuder även utbildning

Till Hoitajamakasiinis verksamhet hör även att erbjuda utbildning (skolning). De här korta utbildningarna kan skräddarsys enligt kundernas behov. Det kan vara frågan om vitt varierande teman, allt från näringslära till åldringsvård och prostatabesvär.

Hoitajamakasiinis webbplats är som bäst under uppbyggnad. Inom kort hittas den samt företagets kontaktuppgifter på hoitajamakasiini.fi. Företaget kan även nås på e-postadressen info@hoitajamakasiini.fi.

LÄS OCKSÅ:

Kati Komulainen: ”Valmistuvien täystyöllisyys”

Lämna ett svar