Vasaföretaget Cash-In Consulting köper inkassobyrås verksamhet

Michael Söder.

”Köpet av affärsverksamheten öppnar upp nya dörrar för både oss och LBL:s nuvarande kunder”, säger Michael Söder, vd för Cash-In Consulting.

Cash-In Consulting har köpt Lakiasiaintoimisto Business-Laki LBL:s indrivningsaffärsverksamhet. LBL är en inkassobyrå grundad i Seinäjoki 1992.

LBL:s arbetstagare flyttar över i Cash-Ins tjänst som gamla arbetstagare. I och med köpet stärker Cash-In sin närvaro i Södra Österbotten.

– Vi har växt kraftigt under de senaste åren och en utvidgning till Södra Österbotten var ett naturligt steg, säger Michael Söder, vd för Cash-In Consulting.

Bredare tjänsteutbud

För LBL:s kunder medför köpet möjlighet att också ta del av Cash-Ins övriga tjänster. Förutom indrivningen erbjuds till exempel kreditupplysnings-,  finansierings- och bokföringstjänster samt DL Softwares ERP mjukvaror.

– Som ett litet bolag har vi inte haft muskler att göra stora utvecklingssatsningar, men med affärsverksamhetsköpet får vi moderna lösningar och stöd av en större organisation, säger LBL-företagaren Juha Uusi-Kokkila.

Cash-In är en del av DL-bolagen, som sysselsätter över 100 personer. DL-bolagen är i sin tur en del av Confirma Software-koncernen.

LÄS OCKSÅ:

Liten blir mycket större – Vasa Andelsbank ger ut en 80-års historik ihopsnickrad av stabilt VBL-gäng

Lämna ett svar