Sundström ser tillväxtmöjligheter i större projekt utan att glömma de små uppdragsgivarna

Tommy Wikman Sundström Lepplax
Tommy Wikman.

Familjeföretaget Sundström har under en lång tid byggt upp sin verksamhet. Företaget har i dag kapacitet att ta sig an både små och stora projekt.

Sundström som företagshistoria börjar 1966 med företagaren Hans-Erik Sundström och hans traktor-grävmaskin. Efterfrågan på bra tjänster fanns redan då och så småningom var en hel brödraskara involverad i företaget.

Sundströms asfaltstation i Pedersöre.
Sundströms asfaltstation i Pedersöre.

Verksamheten byggdes ut vartefter behoven fanns. Företaget var till exempel tidigt ute när det gällde tjänster kring täckdikning och började också sälja kross och annat material som behövdes vid projekten.

Järnväg och asfalt som affärsområden växte fram till viktiga ben att stå på.

– Jordbyggnad som område är störst för oss i dag, men våra olika affärsområden stöder varandra, säger Tommy Wikman, vd för Sundström.

Fortfarande familjeägt

Familjeföretaget Sundström ägs i dag av nio bröder och deras släktingar. Bolaget har speciellt under de senaste tio åren växt kraftigt.

I dag har företaget en egen personalstyrka på cirka 150 personer. Branschen är därtill långt uppbyggd på samarbeten vilket innebär att företaget under högsäsong kan sysselsätta dubbelt så många.

Cirka 100 egna tunga maskiner finns hela tiden till förfogande. Maskinerna och människorna jobbar i hela Finland.

Bra fart på

Sundström har haft en hyfsad tillväxt även under de senaste åren och tillväxten för 2021 kommer att ligga över 10 procent.

Företaget ser ljust på framtiden och satsar på fortsatt tillväxt. Målsättningen är att försöka få ett par större projekt per år kombinerat med en del mindre och medelstora projekt.

– Vi åtar oss gärna allt från att asfaltera enskilda gårdar till större infrastrukturprojekt, säger Tommy Wikman.

Störst tillväxtpotential ser Wikman i de större projekten, för på grund av deras natur blir de snabbt mycket viktiga för att garantera sysselsättningen.

Vi åtar oss gärna allt från att asfaltera enskilda gårdar till större infrastrukturprojekt.

Kämpar med just nu

En stor utmaning för tillfället som hela branschen dras med är de höga bränslepriserna.

Sundström har gjort en satsning på hybridmaskiner som förutom bränslepriset även handlar om företagets ständiga strävan att minska miljöpåverkan. I det jobbet är optimering av logistik en viktig bit, alltså till exempel att fundera på hur transporter av material och maskiner sker.

– Om arbetet planeras bra går det att minimera både transporter och kostnader, säger Wikman.

Att tidsmässigt bestämma och optimera när man gör olika jobb kan också innebära att man slipper kämpa mot naturen.

Högprofilsreferenser i Vasa

Speciellt under de senaste åren har Sundström genomfört flera högprofilsprojekt även i Vasaregionen. Sundström har till exempel röjt GigaVaasa-området, grundförbättrat Östra Runsorvägen och bidragit till grunden för det stora fabriksbygget på Vasklot.

– I vinter har vi till exempel jobbat mycket med projektet i Travdalen, säger Tommy Wikman.

Mobila krossar

Sundströms marktäkt i Lepplax.
Sundströms marktäkt i Lepplax.

Sundström tillverkar eget stenmaterial och driver flera olika marktäkter. Bredvid huvudkontoret i Lepplax i Pedersöre ligger till exempel en marktäkt, och i Vasaregionen finns även två betydande marktäkter,  där kross av olika storlekar tillverkas.

Bolaget har också ett par mobila krossar som kan flyttas runt. Det innebär till exempel att berg som ska sprängas bort på en byggplats kan bli en värdefull resurs istället för ett problem.

Det skiljer de från andra

Tommy Wikman säger att det i företagets värderingar och verksamhet tydligt märks att det är ett familjeföretag. Det här syns till exempel i långsiktiga beslut.

Bolaget har under åren byggt upp ett rykte som en pålitlig entreprenör.

– För oss är det viktigt att det vad vi lovar så håller vi, säger Tommy Wikman.

LÄS OCKSÅ:

Vägen till bättre vägar öppen – Pengar finns till förfogande för förbättrandet av enskilda vägar

Lämna ett svar