Stor efterfrågan på österbottniska avancerade sandspridare – Hilltip planerar att nära nog dubbla fabriksytan

Tom Mäenpää, Frank Mäenpää Hilltip
Tom Mäenpää, Frank Mäenpää.

Hilltip tillverkar snöplogar, sandspridare och annan utrustning för vägunderhåll. Jakobstadsföretaget växer kraftigt och planerar att bygga ut fabriken och huvudkontoret.

Bröderna Frank och Tom Mäenpää grundade företaget Hilltip 2004. De österbottniska bröderna hade sett att det fanns ett behov av snöplogar anpassade för pickup-bilar, mindre fordon och traktorer.

I USA, där den ena brodern var på utbytesstudier och den andra på jobb, byggde de upp kontakter till en amerikansk tillverkare.

– Vi blev distributörer och återförsäljare i Europa, säger Frank Mäenpää.

Byggde upp egen kompetens

Tom Mäenpää har en diplomingenjörsexamen inom processteknik samt en mjukvarubakgrund. Frank Mäenpää har en ingenjörsexamen inom automation och erfarenhet av mekanik.

Bröderna kom till insikt om att de själva hade fröet till den kompetens som behövdes för att utveckla produkter som bättre passade europeiska förhållanden med avancerad styrning.

Teamet utökades med kunnandet som behövdes och 2011 började produktutvecklingen på allvar. Två år senare lanserade Hilltip sin första egna produkt.

I dag tillverkar och säljer företaget till exempel cirka 20 olika modeller av snöplogar och cirka 20 olika modeller av sandspridare.

Snöplog Hilltip

Nischer inom nisher

En av Hilltips innovationer är en saltlösningstank integrerad i en spridarbehållare.
En av Hilltips innovationer är en saltlösningstank integrerad i en spridarbehållare.

Hilltip har valt att koncentrera sig på vägunderhållsutrustning som passar mindre fordon, som just pickuper och traktorer. Nischer inom nischerna är dessutom elektriska och elhydrauliska lösningar.

– Våra slutkunder är kommuner och privata entreprenörer som sköter fastigheter och kommunala vägar, säger Frank Mäenpää.

Hilltip har också, åtminstone hittills, valt att sätta krutet på produkter som används i stadskärnor och på mindre vägar och därmed valt att lämna lösningar till landsvägar och större maskiner till andra aktörer.

Satsar på både mjuk- och hårdvara

Hilltip satsar hårt på produktutveckling. Företagets avancerade tekniska lösningar kombinerar mjukvara och program med fysiska maskiner.

Hilltip var tidigt ute med lösningar som ger kunderna möjlighet till styrning och till automatiska uppföljningar genom företagets eget tracking system HTrack™.

– Köper du Hilltip så får du inte bara en maskin utan ett komplett system som kan kontrollera spridarna från kontoret, säger Frank Mäenpää.

Systemet kan styra och hålla reda på saker som var du plogat och hur mycket sand och salt som spritts ut var och när.

Köper du Hilltip så får du inte bara en maskin utan ett komplett system.

Tillverkas i Jakobstad

Frank Mäenpää Hilltip Jakobstad
Frank Mäenpää.

Hilltips huvudkontor, produktutveckling och produktion finns i Jakobstad. Det som speciellt överraskar en fabriksbesökare är hur mycket arbete som görs in-house på fabriken.

Metall och råvaror kommer in i en ände av byggnaden, svetsas och bearbetas på plats. Inne i fabriken finns till och med team som jobbar med kablage och också tillverkningen av det. Allt monteras lokalt och kopplas ihop med mjukvaran, som Hilltip också står bakom.

– Det krävs mycket handarbete, till och med konstnärsarbete för att tillverka våra produkter, säger Frank Mäenpää.

Poängen med att så mycket av tillverkningen sker in-house är att företaget kan reagera snabbt på feedback från kunderna.

Stor potential i USA

Frank Mäenpää Hilltip
Frank Mäenpää.

Inom sina utvalda segment har Hilltip mycket höga marknadsandelar i Skandinavien och i Europa. 2020 lanserade företaget även en satsning i USA.

Tom Mäenpää konstaterar att marknaden i USA är stor och att potentialen därmed också är det.

– Om fem år kan vi ha en egen produktion i USA som kan vara lika stor eller större än det vi har i Jakobstad, säger Tom Mäenpää.

Växer i Jakobstad

Hilltips huvudkontor och fabrik finns i Jakobstad.
Hilltips huvudkontor och fabrik finns i Jakobstad.

Hilltip hade ifjol en omsättning på cirka 13 miljoner euro. I år siktar företaget på att nå upp till 17 miljoner euro.

I fabriken på Bockholmsvägen är det redan trångt och planer på utvidgning finns. Bygglovet ska snart sökas.

– Produktsortimentet kan då utökas och vi får mera utrymme för till exempel montering, säger Tom Mäenpää.

Jakobstadsfabriken är som bäst cirka 5800 kvadratmeter stor. Det finns planer på två olika utbyggnader, som ska ske i etapper, som tillsammans nästan kommer att dubblera utrymmet.

Anställer kontinuerligt

Hilltip sysselsätter cirka 50 personer som bäst. Frank Mäenpää säger att personalstyrkan växer med kontinuerliga ansökningar.

– Det finns alltid rum för bra folk men vi vill undvika att det blir på det viset att vi måste ha ny personal redan i morgon, säger Frank Mäenpää.

Kompetent arbetskraft lockas till bolaget till exempel eftersom många upplever det som givande att få vara med och påverka hela tillverkningsprocessen, från start till färdig produkt.

Internationell business

Hilltip ägs sedan juni 2020 av svenska Sdiptech. Frank Mäenpää säger att det varit en bra lösning eftersom den svenska kapitalförvaltaren är en långsiktig trygg ägare som vill utveckla bolaget enligt den vision som företaget stakat ut sedan tidigare.

– Vi får bygga Hilltip vidare med våra återförsäljare, utan att bli uppätna av en större helhet som vore fallet ifall vi sålt till en konkurrent i USA, säger Frank Mäenpää.

Hilltip exporterar till över 30 olika länder. Kunderna finns i princip utspridda i hela världen där det finns risk för snö.

Som kuriosa kan nämnas att namnet Hilltip kommer från en kreativ översättning av grundarbrödernas efternamn Mäenpää.

LÄS OCKSÅ:

Wikström Media växte ur vinden – Jakob Wikström berättar hur du kan tänka för att skapa lönsamma inlägg på LinkedIn

Lämna ett svar