Sotning på sommarstugan viktig och lagstadgad – NY-JA:s råd ”Samla ihop gänget på villavägen eller ön så blir det förmånligare”

Jesper Pått Ny-JA
Jesper Pått.

Sotning är en viktig och lagstadgad säkerhetsåtgärd även på sommarstugan. En halvtimmes jobb av en sotare kostar inte mycket men kan rädda liv.

Eldstäder, som kaminer och öppna spisar, som används regelbundet ska sotas minst årligen, enligt lagstiftningen. När det gäller sommarstugor är det minst var tredje år som gäller.

– Sotningen görs först och främst för säkerheten, säger Jesper Pått, sotare på NY-JA Sotnings- och fastighetsservice.

Om sommarstugan är uthyrd, så ägaren med andra ord ansvarar för någon annans liv och hälsa, är det årlig sotning som gäller även där.

Problem upptäcks i tid

Jesper Pått Ny-Ja Sotare
Jesper Pått.

Förutom ökad brandsäkerhet behövs sotning för att säkerställa att förbränningen fungerar och att eldstaden värmer effektivt.

– På samma gång vi sotar gör vi en snabb visuell granskning av skorstenen så eventuella problem kan upptäckas i tid, säger Jesper Pått.

Utan el inget hinder

Jesper Pått säger att arbetet med att sota en sommarstuga går till på ungefär samma sätt som för ett egnahemshus. Skillnaden är närmast att sommarstugan inte måste sotas lika ofta.

Att en sommarstuga saknar el är heller inget hinder för NY-JA. Med traditionella sotningsredskap går arbetet bra ända, det är bara lite smutsigare. NY-JA:s experter kan också kostnadsfritt ta med en egen generator om terrängen möjliggör det.

Kan påverka ersättningar

sotare
Sotaren använder olika typer av verktyg till olika typer av skorstenar.

Även ur en försäkringsaspekt är det viktigt att sotningen genomförs enligt lagen. Om ett hus rökskadas eller kanske till och med brinner upp kan ersättningarna annars jämkas, kanske till och med ända ner till noll.

Kenneth Turpeinen, vd för NY-JA Sotnings- och fastighetsservice, påminner om att sotaren vid behov, om villaägaren så vill, också kan granska gasslangar. Gasslangar har ett bästföredatum som det löns att respektera. Slangarna borde bytas ut minst vart tionde år.

– Sotaren kan granska gasslangarna, komma med rekommendationer och även vid behov byta ut slangarna som en tilläggstjänst, säger Kenneth Turpeinen.

79 euro för att sota en sommarstuga

Kostnaden för en sotning beror på många olika faktorer, som antal eldstäder och antal rökrör. För att sota en sommarstuga tillkommer oftast ett litet tillägg på grund av körsträckorna.

Allt sammantaget blir det ändå inte frågan om några stora summor. Kenneth Turpeinen räknar med att en vanlig sommarstuga med öppen spis och bastu på fastlandet totalt kostar 79 euro att sota. Om samma stuga är ute på en holme så stiger summan till 89 euro.

– Det priset förutsätter att villaägaren kan hämta sotaren med båt, säger Kenneth Turpeinen.

Samla ihop grannarna

Kenneth Turpeinen rekommenderar varmt att samla ihop några grannar längs en villaväg eller ute på en holme som beställer efter sotaren tillsammans.

– Då blir arbetet ännu effektivare, ännu billigare för kunderna och bättre för miljön, säger Kenneth Turpeinen.

Kolmonoxid dödar

Kenneth Turpeinen säger att ofullständig förbränning är en av de viktigaste orsakerna till att regelbunden sotning behövs. Med det menar han att inga normala eldstäder är tillräckligt effektiva för att bränna precis allt. Det innebär i sin tur att rökkanaler täpps igen och risken för skorstensbrand föreligger.

Kenneth Turpeinen påminner om att den synliga röken bara är ett av problemen, att det ofta är kolmonoxiden som är den verkliga boven.

Branschorgan instämmer

Sotningsbranschens Centralförbund rf konstaterar att kolmonoxid är luktfri, smakfri och osynlig och upptas effektivare i blodet än syre. Det här innebär att en människa kan dö i sömnen av kolmonoxidförgiftning.

Fast olyckorna behöver inte endast ske i sömnen. I fjol avled två män av kolmonoxid orsakad av en igentäppt rökkanal i källaren på ett frontmannahus, när de försökte reparera ett fel i en oljepanna i Kymmenedalen.

Lätt att beställa

Den som vill beställa en sotning gör det lättast på www.nyja.fi, där det finns kontaktuppgifter till företaget. NY-JA jobbar också mycket med ventilation så även den typen av tjänster finns tillgängliga.

Bönder, passa på nu

Sädestorkpannor tillhör objekten som ska sotas årligen. Ifall sotningen inte sköts om kan bränder uppstå och det kan bli problem med försäkringsbolaget.

Kenneth Turpeinen säger att det löns att passa på att beställa sotningen redan nu för att säkerställa att det blir gjort i tid.

– Det brukar bli kaotiskt och rusning i början av augusti, då alla vill få sina pannor sotade på samma gång, säger Kenneth Turpeinen.

LÄS OCKSÅ:

Så går en ventilationsrengöring till – VI följde med när NY-JAs experter tog hand om ett egnahemshus

Lämna ett svar