Samuel Broman: “Svenskfinland och de österbottniska landskapen behöver en stark röst i Europa”

Samuel Broman, Broman Law
Samuel Broman.

Samuel Broman är en jurist som inte tror att flera regler ger ett bättre samhälle. Både som företagare och politiker vill han jobba för investeringar, innovationer och företagsetableringar.

Samuel Broman blev företagare för ungefär tre år sedan. Det egna beslutet hade grott fram under en längre tid. Broman lämnade ett bra och säkert jobb inom finansbranschen.

– Jag jobbade med många intressanta kunder men kände ändå att det var dags för nästa utmaning, att bygga något eget, säger Samuel Broman.

Broman Law föddes

Samuel Broman, Broman Law
Samuel Broman.

Broman Law heter företaget som Samuel Broman först körde igång med. Broman Law jobbar med konsultering och affärsjuridik. Kunderna är företag, samfund och privatpersoner.

– Vi jobbar med många olika typer av ärenden och har kapacitet att ta emot flera uppdrag, säger Samuel Broman.

Verksamheten kompletteras av Broman & Company, ett företag som Samuel Broman jobbat aktivt med det senaste året. Broman & Company erbjuder till exempel rådgivning kring företagsaffärer.

Samuel Broman ser tillväxtpotential när det gäller just företagsaffärer, där han har mycket specialkompetens att erbjuda. Samma sak gäller även till exempel generationsväxlingar och aktieägaravtal.

Politiskt engagerad

Samuel Bromans politiska engagemang vaknade när familjens egna barn var i skolåldern. Broman började med att engagera sig i Korsholmspolitiken där han nu är inne på sin tredje fullmäktigeperiod. Han är även kretsordförande för SFP i Österbotten.

Samuel Broman säger att han med åren lärt sig att allt inte är så svartvitt. Han konstaterar att alla, oberoende parti, nog vill jobba för barnens och kommuninvånarnas bästa.

– Det finns bara så många olika sätt att nå dit, säger han.

Samuel Bromans egna vägar att nå fram till målen handlar om systematik och att bygga nätverk. Broman tror på samarbete över partigränserna.

– I slutändan är det resultaten som räknas, säger han.

Ställer upp för SFP

Samuel Broman ställer som bäst upp i EU-valet för SFP. Broman säger att svenskan är viktig för honom men att det egna partivalet också handlar om att ta ansvar för minoriteter och minoritetsspråk överlag.

Broman lyfter fram att SFP i den egna regionen har en beslutande roll och därför själv bör agera ödmjukt.

– Det är viktigt att vi lyssnar på våra egna minoriteter och inte bara kräver att andra ska göra det, säger han.

Tycker att det finns för många regler

På den klassiska höger-vänster-skalan i politiken placerar Samuel Broman sig själv högerut. Han tycker finländarna i högre grad borde få bestämma vad de vill göra med sina egna pengar.

Trots att Broman själv är jurist tycker han att regelverket på många områden redan gått för långt, att det ibland blir förmynderi.

– Individer har för lite friheter, det behövs färre men bättre regler, säger han.

Fast med rättigheter följer även ansvar och skyldigheter, menar Broman.

– Man kan inte begära att det offentliga ska ta hand om allt för en, säger han.

Det behövs färre men bättre regler.

Gärna mera privat verksamhet

Samuel Broman anser att det offentligas ”omfång” och ansvar har gått för långt. Han menar att det då också blir lätt att man reglerar för långt. Han vill se mer privat verksamhet även för sådant som det offentliga gör i dag. Detta för att möjliggöra produktivitetsökningar.

– Exempelvis kan vården ombesörjas av det offentliga men utförandet kan med fördel göras via privata och tredje sektorn.

Fast inte heller när det gäller höger-vänster-frågan tycker Broman allt är så svartvitt. Samuel Broman påpekar att han själv till exempel har arbetserfarenhet som huvudförtroendeman på Silja-färjorna. Även om det är ett bra tag sedan så bär han med sig den direkta erfarenheten av den svenska arbetsmarknadens förhandlingsmodeller. Broman anser att det i Sverige finns ett förtroende mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som fattas i Finland.

– Det och politiska strejker är hinder för att Finland ska kunna utnyttja sin potential och konkurrenskraft, säger han.

Vill verkligen bli vald

Samuel Broman menar att EU står inför stora förändringar. Broman tycker att SFP:s långvarige Europaparlamentariker Nils Torvalds har gjort ett bra jobb och att det nu är stora och viktiga skor som borde fyllas.

– Både Svenskfinland och de österbottniska landskapen behöver ha en stark röst i EU, säger Samuel Broman.

Samuel Broman vill jobba för att höja EU:s konkurrenskraft. Hans käpphästar i den egna valkampanjen är att jobba för investeringar, innovationer och företagsetableringar.

– Det behövs inte flera men bättre regler om vad som är okej att göra för att kamma hem en företagsetablering, så alla spelar med samma regler, säger han.

LÄS OCKSÅ:

Stefan Råback: “Vaasan seudulla edessä hyvä vuosi”

Lämna ett svar