Promedis Mikael Fredman får förtjänsttecken i guld – ”Jag är företagare ut i fingerspetsarna”

Mikael Fredman.

Företagarna i Finland premierar Mikael Fredman, Promedis koncernchef, med ett förtjänsttecken i guld.

Mikael Fredman är både glad, ödmjuk och lite förvånad över sin nya utmärkelse. Han säger att det finns många duktiga företagare där ute.

– Antagligen beror det här på att jag varit aktiv så länge i Vasa Företagare, hela 20-30 år, spekulerar han.

Företagare har Mikael Fredman varit ännu längre, i över 40 år. Han beskriver det som en del av hans identitet.

– Det är en klar sak att jag är företagare, ända ut i fingerspetsarna, säger Fredman.

Vårdbranschen lockade

Mikael Fredman är bekant som en av grundarna till Promedi, en växande vårdkoncern. I Promedi är han också delägare och vd.

Som koncernchef är Fredman därtill initiativtagare och delaktig i en rad bolag som skapats för att bättre kunna betjäna kunderna.

– Vår största utmaning är de landsomfattande kedjorna men vi tror starkt på den lokala närvaron, säger Fredman.

Vi tror starkt på den lokala närvaron.

Engagerad företagare

Mikael Fredmans engagemang för företagarorganisationerna är förutom långlivat även passionerat. Det mesta av det arbetet gör han nu på Kust-Österbottens Företagare, alltså regionorganisationen dit till exempel lokalföreningarna i Vasa och Korsholm sorterar.

Fredman är sedan flera år tillbaka ordförande för Kust-Österbottens Företagare. Han säger att nätverkandet som görs är otroligt viktigt.

– Lyckas man skapa förtroende och börjar känna sina kolleger är det också stor chans att det leder till affärer.

Fredman lyfter fram den sociala samvaron. Han rekommenderar varmt att delta i event och utbildningstillfällen som företagarorganisationerna ordnar.

Han säger att det finns ett bra flyt på just nu. Han hänvisar inte minst till sammansvetsningen med Österbottens Företagarförening.

– Vi är nu en av de bästa i hela Finland när det gäller ny medlemsanskaffning, säger Fredman.

Pension på väg

Om det går som på Strömsö är Mikael Fredman pensionär från Promedi vid årsskiftet. Jakten på en ny efterträdare på koncernchefsposten pågår som bäst.

Engagemanget för vårdbranschen lämnar Fredman inte bakom sig. Han säger att han gärna behåller sin plats i en del av vårdorganen som jobbar på en landsomfattande nivå.

Han fortsätter gärna också sitt arbete inom företagarorganisationen.

– Snart får jag mera tid att satsa på det, säger han.

LÄS OCKSÅ:

Investointien vuosi toi kasvua Lääkärikeskus Promedille

Lämna ett svar