Nytt österbottniskt bolag på krigsstigen för lönsamhet, utveckling och hållbarhet

Viktor Ekman.

Viktor Ekman fokuserar på lönsamhet, utveckling och hållbarhet. ATTACC heter arbetsmodellen och synsättet som genomsyrar företaget han nyligen grundat.

Viktor Ekman är vd och grundare till företaget Aliceco Consulting. Han är fascinerad och passionerad över hur saker och ting kan utvecklas och optimeras.

Ekman är konsult med internationell erfarenhet och rötterna i Jakobstad. I Jakobstad finns nu också Alicecos kontor medan lanseringen av bolaget skedde i Vasa i dag, på en sluten tillställning på Restaurang HEJM.

– Vi jobbar med siktet inställt på hela norden som marknad, säger Viktor Ekman.

Konsulttjänster för företag och organisationer

Lönsamhetsoptimering, verksamhetsutveckling och hållbarhetsstrategier är tjänster som Aliceco erbjuder. Lönsamhetsoptimeringen kan till exempel handla om att ta reda på och förbättra verkningsgraden.

– Finns det läckor och svinn i form av tid och pengar är viktiga frågor att besvara, säger Ekman.

Verksamhetsutvecklingen som erbjuds kan vara kundorienterad, processorienterad eller teknikorienterad. Oberoende metoderna får kunden ändå aldrig glömmas bort.

– Är kunden en genomgående del av er verksamhet, frågar Ekman retoriskt.

Hållbarhetsstrategierna som företaget är med och utvecklar kan ha minst tre olika utgångspunkter; en ekonomisk, en social och/eller en miljödimension.

– Om personalen är engagerad är ett exempel på en socialdimension som påverkar resultatet.

ATTACCerar frågorna

ATTACC heter arbetsmodellen som Aliceco och Viktor Ekman jobbar med. Det aggressiva namnet till trots är det bara sakfrågor och processer som ska attackeras.

Arbetsmodellen är byggd för att stärka det kollektiva ledarskapet.

– Det är arbetssätt, modeller och verktyg som är väldigt anpassningsbara när de sjösätts i olika typer av organisationer.

Det är verktyg som är väldigt anpassningsbara.

ATTAC är en förkortning av engelska ord som står för engagemang, måloptimering, samarbete, attityd, kundfokus och kostnadseffektivitet – och ledarskap.

Viktor Ekman säger att metoderna passar väl till små och medelstora företag eller delar av storföretag samt för den offentliga sektorn.

– Egentligen på alla ställen där det arbetar människor, säger Ekman.

– Bäst blir resultatet när man får hela laget att dra åt samma håll, säger han.

LÄS OCKSÅ:

Bakom kulisserna: Vaasa Insider i exklusiv intervju med utrikeshandelsministern om “Vasamodellen”

Lämna ett svar