Ny webbportal för att sälja kunskap och tjänster – Den österbottniske grundaren öppnar upp för alla att delta i utvecklingen

Antero Högander.

Möjligheten att hjälpa andra in i arbetslivet växte till en mission för Antero Högander. Målet nu är att få med andra och skapa en gemensam rörelse.

En ny annorlunda digital plattform håller som bäst på att födas. Antero Högander står bakom idéen och öppnar upp för alla att bli delaktiga i konceptet.

För att verkligen förstå den nya idén är det bra att känna till Antero Höganders egen bakgrund. Han är Vasabo ursprungligen, bodde ett varv i Jyväskylä och flyttade sedan till Maxmo.

Han är en dataexpert, ingenjör, och har hunnit bränna ut sig på vägen.

Antero Högander började om och studerade till närvårdare. Han gillar att jobba med ungdomar där han, som han själv säger, kan se mirakel bara de får rätt hjälp och vägledning i livet.

Byahjälp föddes

För fem år sedan startade Antero Högander företaget Byahjälp Finland. Nischen var att hjälpa äldre som vill bo hemma längre, med saker som behövs för att möjliggöra det.

Det handlar om mindre projekt men viktiga uppdrag för att få vardagen att löpa, som till exempel gräsklippning, skogsarbete och mindre renoveringar.

– Det konstigaste uppdraget jag haft är att ta bort en levande fågel som fastnat i en stupränna, säger Högander.

Det som överraskade Högander var ändå att andra som ville jobba för honom började ta kontakt.

– Många av dem hade upplevt svårigheter att hitta sin plats i arbetslivet men en stund hos oss har gett dem färdigheter.

I skrivande stund har Antero på olika sätt haft tolv människor med sig i jobbet, till exempel på praktik, sommarjobb eller deltid.

– De här människorna har växt som personer och fått mera färdigheter.

Lika viktigt som själva jobbet

Att hjälpa andra in i arbetslivet har för Högander blivit lika viktigt, eller kanske till och med viktigare, än jobbet som utförs.

– Jag har också märkt att det finns ett stort behov av det här, säger han.

Jag har märkt att det finns ett stort behov.

Antero Högander har tänkt mycket på saken och kommit fram till att det nu är han själv som blivit flaskhalsen för att hjälpa flera att hitta nya möjligheter.

Webbportal skapas

Antero Högander har därför startat upp arbetet med att bygga en webbportal där utbud och efterfrågan kunde mötas. Han vill bygga en plats där folk lätt kan sälja kunskap och tjänster till varandra.

Teknologin är inte den största utmaningen utan marknadsföringen, att få både kunder och säljare att hitta dit. Nu just är han inne på att marknadsföra själva idéen för att få flera att bli intresserade.

– Nu finns det möjlighet att vara med på ett viktigt projekt, säger han.

Antero Högander för fram hur mycket samhällsnytta en dylik plattform kommer att ha.

– Arbetslivet ändrar i snabb takt och vi behöver nya verktyg.

Rörelse är målet

Antero Högander vill inte att webbplattformen stannar som ett projekt som bara drivs av hans företag. Han vill få igång en gemensam rörelse där såväl individer som företag är med och bidrar.

– Det är en mission för mig, mest viktigt är att vi får till stånd en sådan här grej, säger han.

Högander menar allvar med att verkligen släppa in andra i projektet. Han tar inget för givet, till och med namnet på plattformen vill han bestämma tillsammans med andra.

Om någon har en idé till namnet, vill hjälpa till på andra sätt eller bara få reda på mera om projektet så hittas information och kontaktuppgifter på www.byahjalp.com.

LÄS OCKSÅ:

Bakom kulisserna: Vaasa Insider i exklusiv intervju med utrikeshandelsministern om “Vasamodellen”

Lämna ett svar