Mäter mätdon med noggrannhet – Beamex har lyckats bra med att etablera sig globalt i en smal nisch

Tina Ademola, Jan-Henrik Svensson.

Det globala Jakobstadsföretaget Beamex kan det här med precession. ”För oss är det alltid många nollor som gäller efter kommatecknet”, säger vd Jan-Henrik Svensson.

Kalibrering är kärnan i det som Beamex gör. Med kalibrering menas att man kollar mätinstrument med ännu noggrannare mätinstrument och måttstockar.

Det handlar alltså om mätnoggrannhet, i förlängningen till exempel att kunder ska kunna vara säkra på att ett läkemedel innehåller rätt mängd verksamt ämne.

– Tar man till exempel en huvudvärkstablett måste man kunna lita på att det är rätt mängder man får i sig, säger Jan-Henrik Svensson, vd för Beamex.

Jan-Henrik Svensson, Tina Ademola.

Olika branscher mäter olika saker men tilliten är lika viktig överallt. Mätnoggrannhet och spårbarhet, att i efterhand kunna veta vad som mätts mot vad, behövs nästan överallt.

Jan-Henrik Svensson tar ett exempel från det egna hemmet.

– Om en måttsticka i ditt hem borde vara en meter lång och det verkligen är viktigt att den är det, så hur ska vi veta att så är fallet?

– Vårt svar, så som vi jobbar, är genom att mäta mot en noggrannare måttsticka.

Beamex produkter och tjänster mäter och säkerställer mått som tryck, temperatur, spänning, vikt, frekvens, pulser, PH-värden och resistans.

Säkrare värld är målet

Många av Beamex kunder är globala aktörer, ofta bäst i sin klass. Beamex säljer både hårdvara, alltså produkter, och mjukvara, alltså tillhörande dataprogram.

– Målet är att bidra till en säkrare värld med mindre osäkerhet. Vi måste kunna vara trygga med vad vi äter och att utsläppen är under kontroll och så vidare.

Jan-Henrik Svensson säger att det alltid finns en tolerans, alltså att man inte kan komma till det exakta värdet, men åtminstone närmare det sanna värdet.

Att det är viktigt för många kan illustreras av att Beamex har 12 000 kunder i över 100 olika länder.

Öppen och transparent

Beamex har sedan starten 1975 jobbat mycket med att bli en öppen, transparent och innovativ organisation.

– Att vara väldigt precis är förstås också viktigt för oss, det är alltid många nollor efter kommatecknet som gäller, säger Svensson.

– Men det gäller också i ett bredare perspektiv, som att vi levererar när vi kommit överens om det, och att kunden måste kunna lita på oss.

Jan-Henrik Svensson, Tina Ademola.

Värderingarna har funnits i bolagets dna sedan grundandet men har på senare tid också definierats som en mera uttalad strategi.

– Att ha roligt tillsammans är en viktig del av det. Att göra mycket tillsammans, lite som en familj, är en kultur som lever kvar ändå sedan 1970-talet.

Beamex är en global familj, för dotterbolag finns i till exempel Indien, Kina och USA. Beamex ägs av Sarlin, som i sin tur är ett familjeägt bolag, nu redan inne på tredje generationen.

Snabb tillväxt

Beamex har i medeltal växt fram med en tillväxttakt på 10-15 procent per år. Tillväxten har inte varit spikrak, vissa år har varit bättre och vissa sämre.

– Marknaden har under samma period växt lite men det är helt klart att vi har tagit marknadsandelar, säger Svensson.

Det är helt klart att vi tagit marknadsandelar.

Beamex gör och har gjort stora investeringar i produktutveckling, årligen satsas hela 10-12 procent av omsättningen.

– Produktutveckling är också den största avdelningen i Jakobstad.

Rätt positionerade

Digitalisering är en megatrend som passar bra in i Beamex-tänkandet. Det behövs ofta mätinstrument för att samla in data och data för att fatta smartare beslut.

Ta till exempel utvecklingen som handlar om förarlösa bilar, båtar eller flygplan, där det är extremt viktigt att fordonens sensorer mäter rätt. Samma gäller förstås också miljöaspekter och utsläpp, där behovet av korrekta mätningar är stort.

Lär upp personal

Arto Vihriälä är en av de som jobbar för Beamex i Jakobstad.

Beamex har en personalstyrka på ungefär 240 personer, varav cirka 150 jobbar i Jakobstad. Bolaget verkar i en sådan specialnisch att det är sällan som de hittar nya medarbetare som färdigt skulle vara specialister på kalibrering.

Nyrekryteringar handlar därför ofta om saker som grundkompetens och att värderingarna stämmer överens. Produktion, produktutveckling och försäljning tillhör områden som söker personal just nu.

– Vi rekryterar i snitt mellan 25 och 30 personer i året, säger Tina Ademola, Beamex HR-direktör.

Trivas på jobbet viktigt

Hur man skapar en trevlig arbetsplats är något Beamex jobbar mycket med. Verktygen för distansarbete för den delen av personalen som kan jobba på distans fanns redan innan coronakrisen, men nu har man lärt sig använda dem på ett bredare sätt.

Tina Ademola säger att målet ändå är att skapa en så trevlig arbetsplats att det är en plats man vill till, ett ställe man ser fram emot att komma till och samarbeta med andra.

Tina Ademola och Jan-Henrik Svensson lyfter fram att en av de bästa sakerna med Beamex är att man får chansen att jobba för ett teknologiledande företag som jobbar med världsledande globala kundmärken.

LÄS OCKSÅ:

”Kom hit, här finns jobb!” – Jakobstadsregionen sänder ut starka budskap

Lämna ett svar