LokalTapiola Österbottens experter: Frivilliga pensionsförsäkringar tryggar och sporrar

Jens Lindstedt, Timo Kivimäki, Hannah Malkamäki, LokalTapiola Österbotten, LähiTapiola Pohjanmaa
Jens Lindstedt, Timo Kivimäki, Hannah Malkamäki.

Tryggare Österbotten

Logo: LähiTapiola Pohjanmaa - LokalTapiola Österbotten

Frivilliga pensionsförsäkringar skapar trygghet, ger möjligheter och kan fungera som skatteeffektiva verktyg för företagare. Gruppensionsförsäkringar binder kompetent personal till företaget och kan sänka åldern då det är möjligt att gå i pension.

Företagare, med några få undantag, måste ha en lagstadgad pensionsförsäkring. Den här försäkringen, för företagare ofta kallad FöPL, borde hela tiden vara på den nivå så att den motsvarar företagarens arbetsinsats i bolaget.

I systemet finns brister och många företagare har haft sin FöPL på för låg nivå under långa tider. Det borde rättas till så snabbt som möjligt och nivåerna höjas.

FöPL räcker kanske ändå inte

En utmaning är ändå att även om företagaren höjer sin FöPL kan det vara svårt att komma upp i önskad storleksnivå på pensionen. Problemen är värst för de som närmar sig slutet av sina arbetskarriärer, då tiden inte vill räcka till.

Frivilliga pensionsförsäkringar kan vara ett viktigt komplement både i början, i mitten och mot slutet av arbetskarriären, säger Jens Lindstedt, företagstjänsterådgivare på LokalTapiola Österbotten.

Påminner om ett sparande

Frivilliga pensionsförsäkringar kan beskrivas som ett sparande, som placeringar med ett försäkringsskal. Att prata generellt är svårt då det finns många olika lösningar som kan skräddarsys till olika behov.

Grundtanken för de flesta lösningarna är ändå att spara pengar, ofta månatligen, under en längre tid och låta dem växa med experters hjälp. Pensionen som betalas ut räknas sedan på basis av det influtna sparbeloppet.

– Det här kan fungera som ett effektivt skatteverktyg, både för förmånstagaren och för företaget, säger Hannah Malkamäki, affärsområdesdirektör på LokalTapiola Österbotten.

Till pensionsförsäkringarna kopplas ofta olika typer av skydd, som också kan skräddarsys till de egna behoven.

Timo Kivimäki, Hannah Malkamäki, Jens Lindstedt, LokalTapiola Österbotten, Lähitapiola Pohjanmaa
Timo Kivimäki, Hannah Malkamäki, Jens Lindstedt.

Brett placeringsutbud

Tilläggspension tjänas in genom tillgång till ett omfattande investeringsurval. I LokalTapiola kan man utöver LokalTapiolas egna fonder även ansluta populära Seligsons fonder till försäkringar. Även skydd vid dödsfall är en av fördelarna med tilläggspensionen. Pensionsbesparingen, som intjänas, betalas till fullt belopp som dödsfallsskydd till en vald förmånstagare.

Att spara i en tilläggspension ger företagaren möjlighet till en bättre levnadsstandard under pensionstiden: med hjälp av den kan företagaren förbättra uppehället under pensionstiden. Lösningen är även flexibel för företagare: betalningarna kan planeras.

Inte bara för företagare

Olika typer av frivilliga pensionsförsäkringar passar även andra än företagare. LokalTapiola Österbotten erbjuder till exempel grupplösningar som företagen kan köpa till nyckelgrupper i personalen eller till hela personalstyrkan.

Timo Kivimäki, kundchef på LokalTapiola Österbotten, säger att dessa lösningar är bra till exempel för att sporra och binda personer med specialkunskap till företaget.

Även på det här området finns det olika alternativ, så experterna rekommenderar intresserade att ta kontakt och närmare diskutera behovet och möjligheterna som finns. Tjänsteleverantör: LokalTapiola Ömsesidigt Livbolag.

 

LÄS OCKSÅ:

LokalTapiola Österbottens experter: Hösten kräver bilisternas uppmärksamhet på väg och omgivning

Lämna ett svar