Kronqvist Bolagen nu starka på tre österbottniska orter

Joakim Antfolk, Jens Nabb, Jonas Österåker, Marcus Jansson, Christian Backman, Staffan Wester.

Kronqvist Bolagen, starka i Nykarleby och Jakobstad, menade allvar med sin etablering i Vasa. Coronakrisen till trots har bolaget redan över femton anställda i staden varav 10 jobbar för Ingenjörsbyrån.

För ungefär ett år sedan öppnade Kronqvist Bolagen ett kontor i Stenhaga i Vasa. Det var en satsning de funderat länge och väl på.

Några månader efter öppningen drog coronakrisen i gång, vilket ledde till att många projekt flyttades fram.

Det märkliga läget till trots visade bolagsgruppen konkret att de kommit till Vasaregionen för att stanna. Företaget fortsatte investera i både maskiner och människor.

– Många är ofta lite skeptiska när en ny aktör dyker upp, men nu har vi visat att vi är här för att stanna, säger Jens Nabb, områdeschef Ingenjörsbyrån i Vasa.

Milstolpe redan nådd

Kronqvist Bolagen har kört på hårt enligt planerna. I januari visionerade Marcus Jansson, vd för Ingenjörsbyrå Kronqvist, i en intervju för Vaasa Insider, att de i slutet av året har tio anställda i Vasa. Det målet är redan uppnått.

Jobb har de också, det är bråda tider. Många av projekten som flyttades fram i våras ska nu genomföras, på samma gång som flera projekt som redan var inplanerade körs igång.

Bolagsgruppen har lyckats bra med att få viktiga ramavtal till stånd med till exempel försäkringsbolag och den offentliga sektorn, vilket bådar gott för fortsatt tillväxt.

Nya digitala verktyg

Kronqvist Bolagen har satsat mycket på digitala verktyg. Redan på 2000-talet hade bolagets tjänstemän teknik till förfogande som möjliggjorde distansjobb.

Konstruktionsavdelningen har nyligen gjort en storsatsning och tagit i bruk programvara, Tekla, som gör att de ritar och konstruerar direkt i 3D-modeller. Det är bra till exempel när man ritar våningshus och mera komplexa strukturer.

– Att bygg- och teknikplanerare jobbar i samma modell gör att det i slutändan finns färre saker som måste lösas på plats, säger Marcus Jansson.

Att bygg- och teknikplanerare jobbar i samma modell gör att det i slutändan finns färre saker som måste lösas på plats.

Att kunna erbjuda moderna verktyg är viktigt även ur ett arbetsgivarperspektiv. Det är en del av ett långsiktigt arbete som inkluderar satsningar på varumärke och arbetsplatskultur.

– Det här blir allt viktigare nu när vi finns på tre olika orter, säger Jansson.

Helhetstänkande

Kronqvist Bolagens största trumf är kanske ett helhetstänkande när det gäller tjänsterna som erbjuds.

Som ett exempel; en privatperson eller företag har en byggnad där det är problem med inomhusklimatet. De olika bolagen inom koncernen kan då hjälpa i alla skeden tills problemet är löst.

Konsulter kan först undersöka byggnaden och också komma med en åtgärdsmodell. Tekniskt finns kompetensen att sedan planera precis det som borde göras och också komma med konkreta ritningar, på det som behöver byggas om eller förbättras. Om kunden vill har byggsidan inom koncernen därtill ännu all kompetens som behövs till reparationer och nybyggnader.

– Byggservice har också stora planer och nya intressanta projekt i startgroparna, säger Marcus Jansson.

Speciellt i Vasaregionen ser Kronqvist Bolagen stora tillväxtmöjligheter, men även på de andra orterna är siktet inställt på att växa. I Jakobstadsområdet söker bolagsgruppen förstärkning som bäst.

Helhetstänkande även internt

Kronqvist Bolagen kan indelas i tre affärsområden. Byggverksamheten är ett av dem, ingenjörsbyrån ett annat och därtill finns företaget Zacus som tillverkar kök och annan fast inredning i Bötom.

De olika affärsområdena stöder och kompletterar varandra. Målet är att kunderna inte ska behöva bry sig om vilket bolag de gör affärer med, att det också internt finns ett helhetstänkande.

– Därför pratar vi mera och mera om Kronqvist Bolagen och inte bara om de enskilda företagen, säger Marcus Jansson.

LÄS OCKSÅ:

Kronqvist Bolagen växer kraftigt – Jobbar hårt för att öka teamkänslan

Lämna ett svar