Helkaharju Oy vie kiinteistöjä kohti turvallisempaa arkea

Piia ja Jari Helkaharju.

Suomesta kehittyi sotien jälkeen muutamassa vuosikymmenessä väestönsuojien suurvalta. Tällä hetkellä maassamme on noin 45 000 väestönsuojaa ja lähes neljä miljoonaa väestönsuojapaikkaa. Helkaharju Oy on Pohjanmaalla toimiva väestönsuojiin erikoistunut asiantuntijayritys.

Pääosa väestönsuojista on asuin- ja liikekiinteistöjen yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia suojia. Helkaharju Oy haluaa auttaa kiinteistöjen omistajia pitämään huolta väestönsuojistaan pelastuslain edellyttämällä tavalla. Yritys on keskittynyt erityisesti väestönsuojien tarkastuksiin ja tiiveyskokeisiin.

– Ensimmäinen askel suojan kuntoon saattamiseen on väestönsuojan tarkastus. Laadimme tarkastuksesta pöytäkirjan, johon merkitsemme havaitut puutteet ja laitekohtaiset huoltotoimenpiteet ja annamme suositukset suojan muusta kuntoon laittamisesta. Suojat tarkastetaan aina rakennuslupavuoden määräysten mukaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle, ohjeistavat Jari ja Piia Helkaharju.

Ensimmäinen askel suojan kuntoon saattamiseen on väestönsuojan tarkastus.

Kun tarkastuksen jälkeiset huollot on tehty, voidaan suorittaa tiiveyskoe, joka on tärkein osa suojan käyttöönottoa ajatellen. Vain kunnossa oleva, tiivis väestönsuoja antaa tarvittavan suojan mm. rakennussortumilta, räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, taisteluaineilta, radioaktiivisilta laskeumilta ja ionisoivalta säteilyltä. Sisäasiainministeriön asetus väestönsuojista vaatii tiiveyskokeen tekemistä vähintään 10 vuoden välein.

– Korjaukset kannattaakin aloittaa niistä kohdista, jotka vaikuttavat suojan tiiveyteen. Muut korjaukset ja hankinnat voi tehdä sen jälkeen, kun tiiveyskoe on hyväksytysti suoritettu. Me opastamme näissä asioissa suojakohtaisesti. Väestönsuojat ovat aina suuria investointeja kiinteistöissä ja säännöllisillä tarkastuksilla myös suojien huolto- ja korjauskustannukset pysyvät paremmin hallinnassa.

Valtakunnallisesti tärkeää

Jari Helkaharjulla on neljäntoista vuoden kokemus ja tietotaito pelastusalan kenttätyöstä ja turvallisuuskouluttamisesta. Hän kertoo, että väestönsuojat ovat normaalioloissa esimerkiksi taloyhtiöiden häkkivarastokäytössä ja usein käytävillä on muuttojen yhteydessä jäänyttä tavaraa.

– Tarkastuksia tehdessämme ohjeistamme asiakasta myös suojan normaaliajan käyttöön siten, että se tukee suojan varsinaista tarkoitusta ja suoja on mahdollista muuntaa suojauskäyttöön 72 tunnissa eli kolmessa vuorokaudessa.

Piia Helkaharju on Kuopion Pelastusopistolla koulutettu väestönsuojan tarkastaja. Hän rohkaisee tarttumaan tarkastuksiin, vaikka väestönsuoja olisi ollut tarkastamatta vuosikymmeniäkin. Ja usein ne sitä ovatkin.

– Väestönsuojien kunto on valtakunnallisesti tärkeä asia ja jokaisen kansalaisen tulisi olla kiinnostunut siitä, missä on juuri hänen väestönsuojapaikkansa ja onko se asianmukaisessa kunnossa. Taloyhtiön hallitus voi kääntyä meidän puoleemme näissä asioissa. Teemme aina ensin maksuttoman katselmuksen, jossa näemme suojan yleistilan ja voimme ohjeistaa suojan haltijaa tarkastusta edeltävissä asioissa.

Taloyhtiön vuosikokous on myös hyvä hetki käydä läpi pelastussuunnitelman sisältö ja päivittää tiedot ajan tasalle.

Turvallisuus keskiössä

Helkaharju Oy tekee väestönsuojan tarkastusten ja tiiveyskokeiden lisäksi taloyhtiöiden pelastussuunnitelmia. Jari Helkaharju on toiminut myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:llä väestönsuojan hoitajien kouluttajana ja tietää, että taloyhtiöissä monet asukkaat pelkäävät joutuvansa väestönsuojan hoitajaksi, koska yleinen uskomus on, että vastuu suojasta siirtyy suojan hoitajalle.

– Pelko on turha, sillä päävastuu suojien kunnossapidosta säilyy aina kiinteistön omistajalla ja väestönsuojan hoitaja nimetään lähinnä käytännön vuoksi. Väestönsuojan hoitajan koulutus nouseekin arvoon arvaamattomaan tilanteessa, jossa väestönsuoja joudutaan ottamaan suojauskäyttöön. Silloin kiinteistöstä löytyy henkilö, joka tietää miten tämä käytännössä tapahtuu.

Helkaharjut korostavat, että niin väestönsuojan tarkastuksia, tiiveyskokeita kuin pelastussuunnitelmia tehdään asukkaiden ja muiden kiinteistön käyttäjien turvallisuutta ajatellen.

– Jos esimerkiksi taloyhtiö pitää vuosikokouksen, tulemme mielellämme kertomaan asumisturvallisuuteen liittyvistä asioista. Taloyhtiön vuosikokous on myös hyvä hetki käydä läpi pelastussuunnitelman sisältö ja päivittää tiedot ajan tasalle. Myös tässä voimme auttaa tarvittaessa.

Lämna ett svar