Företagarkandidater hittas i tio olika partier i Kust-Österbotten – ”Inget val kommer så nära huden som detta”

Katja Rajala, Mikael Fredman, Ilmo Eerola, Samuel Broman
Katja Rajala, Mikael Fredman, Ilmo Eerola, Samuel Broman.

Lokala och regionala kandidater med företagarbakgrund hittas i tio olika partier i helgens välfärdsområdesval. Mindre byråkrati, ökad valfrihet och att våga prova nya lösningar är sådant som flera av dem kämpar för.

Kust-Österbottens Företagare har sammanställt en lista på företagarkandidater som ställer upp i valet på den österbottniska kusten. Sammanställningen avslöjar att tio olika partier ställer upp med sammanlagt närmare 50 företagare på sina listor.

Mikael Fredman
Mikael Fredman.

– Det här är ett väldigt viktigt val, företagarnas röst behövs i beslutsfattandet, säger Mikael Fredman, ordförande för Kust-Österbottens Företagare.

Mikael Fredman, som byggt sin egen karriär inom vårdsektorn, är själv en av de som ställer upp i valet. Korsholmsbon Fredman representerar Svenska Folkpartiet (SFP).

– Att driva företag inom vården är byråkratiskt och det finns mycket som kunde göras för att göra det lättare och samtidigt göra vården bättre, säger han.

Samlingspartiet har flest kandidater

Katja Rajala
Katja Rajala.

Samlingspartiet (SAML) är det enskilda parti som samlat flest företagarkandidater i Kust-Österbotten, femton stycken totalt. Bland Samlingspartiets företagarkandidater hittas till exempel Katja Rajala, som också har erfarenhet av att driva företag inom vårdsektorn.

– Det känns överlag som Samlingspartiet har bra vind i seglen här på området, fast hur det går i valet nationellt är svårare att förutspå, säger Rajala.

Vasabon Katja Rajala ser nu möjligheter till förändring inom vårdsektorn.

– Det här valet har stor betydelse om man tänker på hela människans livscykel, frågorna som behandlas kommer så nära huden, säger Rajala.

Katja Rajala påpekar att det inte heller är någon poäng med att överföra alla avtal och personal till en ny organisation, om allt ändå ska fortsätta som förut.

SFP har också tvåsiffrigt antal kandidater

Samuel Broman
Samuel Broman.

SFP har elva stycken företagarkandidater på sina listor i Kust-Österbotten. Juristen och företagaren Samuel Broman, bekant från Korsholmspolitiken, är en av dem.

Samuel Broman säger att han personligen inte skulle ha valt den struktur som välfärdsområdestänkandet bygger på men vill trots det vara med och påverka för att göra det bästa av situationen.

Broman tycker upplägget som helhet ger för lite valfrihet till privatpersoner. Han anser att hela systemet borde utvecklas mera mot en köpar-beställar-modell.

– I grunden kan den offentliga sektorn sköta vården men borde fungera mera som en köpare och köpa in tjänsterna som behövs och se till att säkerställa kvaliteten, säger han.

”Randområden viktiga”

Ilmo Eerola
Ilmo Eerola.

Partiet med tredje flest företagarkandidater på området är Sannfinländarna (SANNF). En av de nio som ställer upp för partiet är Ilmo Eerola från Lillkyro.

Ilmo Eerola driver Grill Köping samt en affärsverksamhet som erbjuder städning och fastighetsskötsel. Eerola vill vara med och påverka i det nya välfärdsområdet och tycker förutom helheten att det är viktigt att försvara randområden.

Eerola efterfrågar därtill flexibilitet och valfrihet när det gäller människors rätt att välja var de får vårdservice i framtiden. Här lyfter han också fram problematiken i randområden, där det kanske är närmare och naturligare att få vård på en annan ort än dit personen administrativt räknas.

Flera perspektiv

Stina Österbro
Stina Österbro.

Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) är det sista partiet som har flera än en handfull företagarkandidater att bjuda på. Erfarenhetsexperten och företagaren Stina Österbro är en av sex företagare på partiets listor i Kust-Österbotten.

Korsnäsbon Stina Österbro känner vårdsektorn ur ett annat perspektiv, som patient/klient sedan barnsben. Hon har på egen hand sett vad som fungerar och vad som inte gör det.

– Jag vill med min erfarenhet vara med och bygga upp verksamheten, säger Österbro.

– Det här är så stora frågor så alla synvinklar behövs, säger hon.

Partikollegan och kandidaten Camilla Helsing-Isaksson är inne på samma linje. Helsing-Isaksson är socialarbetare och vet hur systemet fungerar inifrån.

Företagarperspektivet har Vasabon Camilla Helsing-Isaksson eftersom hon därtill även jobbar som psykoterapeut på deltid.

Varför viktigt val för Företagarna?

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare, säger att de som blir invalda den 23 januari kommer att sitta på exceptionellt stor makt.

– Med makten följer ett stort ansvar att prioritera och förnya, säger Hovi.

Med makten följer ett stort ansvar att prioritera och förnya.

Hippi Hovi får medhåll av företagarkandidaterna som intervjuats. Stina Österbro säger att till exempel attityder och bemötande inom vården behöver uppdateras på vissa områden.

Katja Rajala säger att de som blir invalda har ett ansvar att prova på nya saker.

– Företag och organisationer borde tas med på ett mycket bättre sätt, säger Katja Rajala.

Rajala får flankstöd av Samuel Broman.

– Det finns smartare sätt att göra saker på, till exempel när det gäller digitalisering och tekniska hjälpmedel, säger Broman.

Ekonomin, då?

När det handlar om ekonomin finns svåra utmaningar att jobba med. Inom social- och hälsovårdssektorn används redan kring 21 miljarder euro varje år.

– Många av kandidaterna i valet har gett orealistiska löften, för i något skede kommer ekonomin emot och alla utgifter måste sättas under lupp, säger Mikael Fredman.

En del av företagarna ser till exempel den stora fastighetsmassan med byggnader med renoveringsbehov som en tickande tidsbomb.

Företagarkåren som helhet är ändå känd för att söka lösningar. Ilmo Eerola säger att just fastighetsproblemen kan lindras genom att hyra ut en del av byggnaderna, till exempel till privata vårdaktörer.

Företagarkandidaterna på Kust-Österbottens Företagares område enligt parti:

Samlingspartiet15
SFP11
Sannfinländarna9
SDP6
Kristdemokraterna2
Centern1
De Gröna1
Liike Nyt1
Piratpartiet1
Vänsterförbundet1

Listan på alla kandidater som är med i Kust-Österbottens Företagare hittas här.

 

LÄS OCKSÅ:

Vaasa Insider får Vasa Företagares pris som Årets samarbetspartner

Lämna ett svar