Företagardagens företagarbudskap: ”Påverka via dina egna inköp och stöd lokala företag”

Katja Rajala, Mari Pohjanniemi-Kivi.

Företagarnas dag firas i morgon. Vasa Företagare tar tillfället i akt för att föra fram budskapet att gynnandet av lokala produkter och tjänster främjar livskraften i Vasa.

Mikroföretagen, företag som sysselsätter 1-9 personer, står för över 93 procent av företagen i Finland. Lejonparten av de företagen är så kallade ensamföretagare.

– Det är ändå helt klart att det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben föds, säger Katja Rajala, ordförande för Vasa Företagare.

Vasa Företagare är en företagarförening som kämpar för att göra de lokala företagarnas röster hörda. Arbetet sker på många olika plan med målet att underlätta möjligheter till företagande i staden.

– Vi har till exempel ett väldigt bra samarbete med staden, säger Mari-Pohjanniemi-Kivi, verksamhetsledare för Vasa Företagare.

Vi har ett väldigt bra samarbete med staden.

Som ett konkret exempel på det nämner damerna återkommande frukosttillfällen där företagare och stadens beslutsfattare och tjänstemän träffas. Nästa tillfälle hålls redan inkommande onsdag med temat utvecklingen av centrum.

– Morgonkaffetillfällena har utvecklats till ett bra forum där man kan mötas, säger Katja Rajala.

Direktkontakten med den kommunala sektorn har många fördelar. Kontakten skapar en bättre förståelse för företagarnas behov och leder till snabbare och bättre beslut.

– Också när det gäller upphandlingen är samarbetet viktigt.

Katja Rajala säger att samarbetet med staden intensifierats under de senaste åren.

– Nu har vi äntligen kommit till den positionen att vi ofta blir tillfrågade innan något ska bestämmas, säger Rajala.

Mera än ett energikluster

Katja Rajala säger att Vasas näringsliv är betydligt bredare än energiklustret.

– Energiklustret är viktigt men för att kunna växa måste vi få ut budskapet att vi har så mycket mera att erbjuda, säger hon.

Vasa Företagares medlemmar, kring 1000 stycken, hittas i så gott som alla olika branscher.

Köp lokalt

Rajalas och Pohjanniemi-Kivis främsta budskap för dagen är att alla kan påverka sitt eget köpbeteende för att säkerställa att kassaflödet hålls i Vasa.

Genom att gynna lokala produkter och tjänster främjar man livskraften i staden, menar de.

Vasa Företagare firar i år 80-års jubileum. Det görs bland annat genom en stor fest den 5 oktober.

Men hur ska man då bäst fira företagardagen?

– Vi har uppmuntrat alla våra medlemmar att uppmärksamma dagen, säger Katja Rajala.

– Själva är vi med och ordnar en företagarkväll, ett utbildningstillfälle, för medlemmarna, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

Vasa Företagares nya verksamhetsledare Mari Pohjanniemi-Kivi byter det globala mot det lokala

Lämna ett svar