Fixura får nya svenska ägare – Vasa blir huvudkontor för SaveLend Groups finländska verksamhet

Simon Sandvik
Simon Sandvik.

Vasaföretaget Fixura, som är pionjär när det gäller förmedling av lån mellan privatpersoner, har köpts av svenska SaveLend Group.

Savelend Group köper 100 procent av aktierna i Fixura. Köpeskillingen är 25 miljoner svenska kronor, vilket betalas i nyemitterade aktier i SaveLend Group. Samtliga anställda blir kvar i Fixura och verksamheten blir en del av SaveLends Groups tillväxt i Finland.

– Det här var den absolut bästa lösningen för oss, säger Simon Sandvik, styrelseordförande för Fixura.

Simon Sandvik säger att bakgrunden till affären var räntetaket som infördes under covid-19, vilket snabbt blev väldigt problematiskt för inhemska aktörer på marknaden.

– SaveLend Group har opererat på svenska marknaden och har kassan i bra skick så de klarar sig bättre, säger Sandvik.

– SaveLend är överlag också en fin framgångssaga, det är ett bra företag där det skett tillväxt hela tiden, säger han.

Ny fart på verksamheten

I Finland planerar man ta bort de temporära covid-reglerna gällande kreditförmedling den 1 oktober.

De tillfälliga reglerna har förhindrat Fixura från att driva sin verksamhet som vanligt men nu finns alla möjligheter – att som en del av SaveLend Group – inte bara återgå till det normala utan också expandera.

Fixura har sin bas i Vasa, vilket nu också blir fotfästet för SaveLends finländska verksamhet. För 2022 bedöms Fixura bidra med 20 miljoner svenska kronor i nettoomsättning till gruppen, med positivt resultat på EBITDA-nivå för koncernen.

Egna plattformar

SaveLend Group är ett snabbväxande fintech-bolag som bedriver verksamhet utifrån två egenutvecklade plattformar; en investeringsplattform och en faktureringsplattform. Investeringsplattformen är baserad på P2P och gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp.

– Fixura kan bidra till exempel med en avancerad kreditscoring, där vi kommit mycket långt i utvecklingen, säger Simon Sandvik.

Fixura kan bidra till exempel med en avancerad kreditscoring.

Gemensam nämnare

Utöver de uppenbara synergierna mellan Fixuras och SaveLend Groups affär finns också en stor fördel med förvärvet i Miika Engström, nuvarande vd för SaveLend Groups dotterbolag Billecta Finland.

Miika Engström var tidigare vd för Fixura och under Miikas ledning hade Fixura en god tillväxttakt.

Engströms kunskap om branschen generellt och Fixura specifikt kommer att vara en viktig tillgång för att realisera potentialen i förvärvet.

– Förvärvet av Fixura sker i ett väldigt bra skede, precis när den finska marknaden öppnar upp igen efter pandemin. Som tidigare vd för Fixura är jag väl införstådd med marknaden, bolagets potential och den enorma kompetens och erfarenhet som teamet besitter, säger Miika Engström, vd för Billecta Finland.

 

LÄS OCKSÅ:

Joacim Tåg: ”Så kan Österbotten attrahera fler internationella företag”

Lämna ett svar