En husdoktor inom juridik? Vasaföretaget GRIT Risk & Compliance jobbar med proaktiv riskhantering

Tobias Björkström.

En husdoktor vill lösa problemen innan patienten hamnar på operationsbordet, säger Tobias Björkström. Så jobbar vi också men inom juridiken, säger han.

Kurvan blir väldigt brant, säger Tobias Björkström. Han pratar om att ju längre ett företag väntar med att ta kontakt med en jurist desto dyrare blir det.

– Jurister kommer alltför ofta in i bilden när problemen växt sig stora och lösningarna blir dyra, säger Tobias Björkström.

GRIT Risk & Compliance heter ett Vasaföretag som vill ändra på det här. Verksamheten i sig är ny, kördes i gång i våras, men företaget jobbar med erfarenhet i bagaget som sträcker sig tillbaka till 1990-talet. GRIT Risk & Compliance är nämligen en del av den i folkmun mera kända Estlander & Partners-koncernen, dit också systerbolaget GRIT Fondbolag hör.

GRIT Risk & Compliance är ett renodlat konsultföretag som enligt Björkström föddes ur behovet att utveckla tjänster som de själva skulle vilja köpa.

– Därför är hela vår approach uppbyggd på att jobba med proaktiv riskhantering inom juridik, säger han.

Företaget jobbar mycket med små och medelstora företag som inte har råd, behov eller av andra orsaker inte har en egen jurist på lönelistan. De jobbar med enskilda ärenden men har också ett koncept, där företag mot en fast kostnad får hjälp med det som behövs.

Med det konceptet är det också större chans att man tar tag i problemen innan de sväller.

– Vi kan till exempel stresstesta avtalsmodeller och därmed identifiera och hantera problemen innan de blir problem, säger Tobias Björkström.

Starka inom finans

GRIT Risk & Compliance har starka rötter inom finansbranschen och gör mycket jobb som kretsar kring det svällande regelverket. Samtidigt jobbar de också inom andra, ofta hårt reglerade, områden. GRIT är starka till exempel inom betaltjänster och dataskydd. De jobbar även med andra utvalda områden inom affärsjuridiken.

– Det spelar heller ingen roll om det är bolags- eller avtalsrätt, det är inte det centrala för företagen, poängen är bara att hjälpa dem i ett så tidigt skede som möjligt.

Riktigt bra tycker Björkström att det går när företagen coachas att hantera problemen på egen hand innan de ens uppstår. Som exempel tar han försäljningspersonal i ett bolag. Där kan juristerna till exempel på förhand gå igenom avtalsrelaterade situationer som förr eller senare uppstår i förhandlingar. På det viset kan de ge verktyg till försäljarna att sköta det rätt från början.

GRIT fokuserar mycket på ESG-frågor, det vill säga miljö-, sociala aspekter och företagsstyrning. Dessa områden har blivit viktigare för nästan alla företag. GRIT:s roll i sammanhanget bottnar i att också investerarnas intresse på området ökat.

– Både för att det finns regelverk kring det och för att det visat sig att bolag som tar ansvar ofta är lönsammare, säger Björkström.

Bolag som tar ansvar är ofta lönsammare.

Stora pensionsfonder, placeringsfonder, banker och många andra institutionella investerare har i dag ESG-strategier och analyserar målföretagen utifrån sådana aspekter. Det innebär att företag och andra spelare som söker kapital behöver egna strategier för att vara så attraktiva investeringsobjekt som möjligt.

I många fall spiller detta över också på till exempel underleverantörer, och de behöver därför också ha ett grepp om saken. Där kan GRIT komma in, gå igenom olika externa och interna regelverk, se vad de dikterar, implementera det på företagens verksamhet, skapa rutiner och processer och sedan följa upp det hela.

Satsar på Vasa

GRIT har kontor på Nedre torget 1A i Vasa, men kommer inom kort att flytta till nya utrymmen i staden.

GRIT Risk & Compliance bygger på samlad know-how som finns inom koncernen, som sysselsätter kring 25 personer totalt.

GRIT satsar på tillväxt med fokus på Österbotten och huvudstadsregionen.

LÄS OCKSÅ:

KPMG:s Heidi Kontsas: “Planera generationsväxlingen i god tid”

 

Lämna ett svar