Dobra Finland gör satsning i Vasa – Kompetens från Polen matchas med företagens behov

Dobra Finland Johan Fredlund Vasa Jakobstad
Johan Fredlund.

Det österbottniska företaget Dobra Finland jobbar med att hjälpa finländska företag hitta kompetent arbetskraft. Dobra Finland hittar och hämtar erfarna arbetare främst från Polen.

Brist på kompetent arbetskraft är ett stort problem för många österbottniska bolag. Dobra Finland är ett företag som hjälper till att lindra problemet genom att ta hit kompetent arbetskraft från andra länder.

Dobra Finland har specialkompetens för att hitta och locka till sig duktiga och erfarna arbetare speciellt från Polen.

– Vår nisch är att vi noggrant granskar arbetstagarnas kompetens och erfarenhet och matchar ihop den med kundföretagets önskemål, säger Johan Fredlund, operativ chef på Dobra Finland.

Så funkar det

Johan Fredlund Dobra Finland
Johan Fredlund.

När ett kundföretag vänder sig till Dobra Finland för att söka arbetskraft ställer kunden specifika krav på vilken kompetens som behövs.

Ofta handlar det om praktisk specialkunskap, till exempel färdigheter som behövs inom metall-, byggnads-, el- eller båtbranschen.

Även när det gäller språkkunskaper går det att ställa krav. Dobra Finlands experter finkammar sedan sitt internationella nätverk för att hitta precis det som behövs.

Dobra Finland kan sköta alla kontakter. De kan sedan till exempel erbjuda ut arbetstagarna på tremånaderskontrakt och längre.

– Vi vill få igång bra samarbeten och siktar alltid på långsiktiga kundförhållanden, säger Johan Fredlund.

Utöver bemanning erbjuder Dobra Finland även tjänster inom administration.

Vi siktar på långsiktiga kundförhållanden.

Flexibiliteten ökar

Johan Fredlund lyfter fram att det finns fördelar med att hyra arbetskraft både då det är goda och sämre tider. Flexibiliteten är större och det är lättare att lägga bort hyrd arbetskraft när behoven minskar.

En utmaning med högkonjunktur är att företagarna aldrig kan veta när det stannar av och det inte finns behov av lika mycket personal längre.

– Är det däremot lågkonjunktur kan risken vara för stor att anställa någon, säger Johan Fredlund.

Starkt nätverk i Polen

Johan Fredlund Dobra Finland Vasa Jakobstad
Johan Fredlund.

Speciellt bra kontakter har Dobra Finland i Polen. Det är också därifrån som företagsnamnet kommer, Dobra är ett polskt ord med innebörden ”okej” eller ”bra”.

– En liten krydda är att ”dobra” på dialekt här i regionen också används när man menar att något är mycket bra, säger Johan Fredlund och syftar på Jakobstadsregionen.

Dobra Finlands rekryteringschef Daria Kapusta, som sitter i Jakobstad, sköter om rekryteringarna.

– Hon är mycket bra på sin sak eftersom hon kan både den finska och den polska kulturen, och har lätt att känna människor, säger Johan Fredlund.

Satsar i Vasa

Dobra Finland är ett Jakobstadsföretag med kontoret på Jakobsgatan 13. Nu ska företaget också göra en satsning i Vasaregionen.

Johan Fredlund kommer själv att flytta till staden för att dra igång verksamheten.

– Vi ser Vasa som en mycket viktig pusselbit, säger Johan Fredlund.

Johan Fredlund flyttar till Vasa i höst men redan nu börjar företaget närma sig kunder i regionen.

Grundarna själva företagare

Dobra Finland grundades 2019 av Tommy Löfs, Sven Grankulla och Timo Prittinen. Grundarna är själva företagare inom metallbranschen. Det var utmaningarna som företagarna själva stötte på som fick dem att fundera på hela processen bakom personaluthyrning.

Dobra Finland grundades för att eliminera problemen och förenkla arbetsvardagen för företagare. Poängen är att frigöra företagarnas tid så de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Dobra Finlands kontaktuppgifter hittas på webbplatsen dobrafinland.fi.

LÄS OCKSÅ:

Emine Ehrström: ”Työvoiman maahanmuuton kompleksinen kokonaisuus”

 

Lämna ett svar