DKCO Advokatbyrå växer och utvecklas – Nathalie Myrskog blir ny partner

Nathalie Myrskog DKCO
Nathalie Myrskog.

Nathalie Myrskog tillträder som partner i DKCO Advokatbyrå. ”Det känns jättebra, vi har ett starkt team med hög kompetens”, säger Nathalie Myrskog.

Nathalie Myrskog har från och med den 13 maj tillträtt som partner i DKCO Advokatbyrå. Myrskog, som är bosatt i Korsholm, har jobbat för DKCO sedan 2014, då byrån öppnade sitt kontor i Vasa.

– Det känns roligt med en ny roll och ett bredare ansvar, säger Nathalie Myrskog.

Tillsammans med advokatbyråns partner Heidi Furu har Myrskog under de senaste åren lett etableringen av DKCO i Österbotten. Både här och på övriga orter har advokatbyrån nu bra fart på.

Expert på upphandling

Nathalie Myrskog är specialiserad inom offentlig upphandling, arbetsrätt och avtalsrätt. Myrskog biträder företag men även offentliga samfund och offentligt ägda bolag i konkurrens-, avtals- och HR-ärenden.

Myrskog har lång erfarenhet av offentlig upphandling. Hon har biträtt upphandlande enheter i en stor variation av upphandlingar, från transport- och byggnadsentreprenader till specialisttjänster och komplexa IT-upphandlingar för stora organisationer.

Myrskog har även biträtt klienter i företagsförvärv tillsammans med byråns team för transaktioner.

Nathalie Myrskog DKCO
Nathalie Myrskog.

Mer och annorlunda ansvar

Nathalie Myrskog säger att mycket av hennes arbete i grunden fortsätter som förut. Hennes ansvar på vissa områden blir större.

– Som delägare har jag ett ansvar till exempel för att utveckla verksamheten samt leda och coacha personal, säger hon.

Förtroendet finns

Dan Karlsson, grundande partner och vd för DKCO, säger att Nathalie Myrskog länge har varit en värdefull resurs för byrån och för verksamheten i Österbotten.

Karlsson säger att Myrskogs förmåga att hantera både helheter och detaljer har varit uppskattad i många projekt.

– Vi är väldigt glada att fortsätta den gemensamma resan med henne som partner, säger Dan Karlsson.

Kontor på tre orter

DKCO erbjuder affärsjuridiska tjänster till företag och offentliga aktörer med inriktning på företagsarrangemang, upphandlingar, arbetsgivarjuridik, finansiering samt kommersiella avtal.

Advokatbyrån, som sysselsätter ungefär 14 personer, har kontor i Mariehamn, i Helsingfors och i Vasa. På kontoret i Vasa, som ligger på Rådhusgatan 21, jobbar fyra personer på heltid.

– Vi har tre kontor men jobbar som en byrå så det finns tillgång till mycket spetskompetens, säger Nathalie Myrskog.

 

LÄS OCKSÅ:

Förarbete är nyckeln till bra upphandlingar – DKCO Advokatbyrå hjälper både företag och upphandlingsenheter

Lämna ett svar