Ahola Group kombinerar sitt hållbarhetsarbete med kostnadseffektivitet

Ida Saavalainen, Ahola Group.
Ida Saavalainen.

Ahola Group började samla data på sina utsläpp redan 2003. Koncernen skapar och publicerar nu årliga hållbarhetsrapporter trots att de ännu inte omfattas av rapporteringskraven.

Ahola Group publicerade nyligen en ny hållbarhetsrapport. Det här blev transportkoncernens andra årliga rapport, trots att företaget egentligen inte ens behöver skapa en sådan, än mindre publicera den, förrän tidigast om något år framåt.

– Det är ett hårt hållbarhetsarbete som görs och vi är stolta över det, säger Ida Saavalainen, koncernchef på Ahola Group.

Ahola Group och dotterföretagen har jobbat länge med att minska utsläppen. Företagsgruppen började till och med samla data redan 2003, vilket gör dem till pionjärer i branschen.

Inga extra marginaler

Ida Saavalainen konstaterar att det i transportbranschen inte finns några extra marginaler att jobba med. Därför räcker det inte med att jobbet som görs ska vara hållbart utan allt måste samtidigt göras på ett konkurrenskraftigt sätt.

– Både miljön och plånboken vinner till exempel genom att köra fullastade bilar och optimera rutter, säger Ida Saavalainen.

Hundratals lastbilar rullande

Den synligaste delen av Ahola Group utgörs av Ahola Transport, som leds av vd Åke Nyblom. Företaget har cirka 550 lastbilar på vägarna som transporterar gods och varor. En del av chaufförerna är anställda direkt av Ahola medan de flesta är så kallade avtalstrafikanter.

– Med chaufförerna inräknade sysselsätter koncernen som bäst cirka 700 personer, säger Ida Saavalainen.

Ida Saavalainen, Ahola
Ida Saavalainen.

Tog utomstående forskare till hjälp

2019 startade Ahola Group ett projekt tillsammans med Uleåborgs universitet för att ta reda på hur långt företaget kommit i miljöarbetet. Det visade sig att företaget under perioden 2005-2019 lyckats minska utsläppen med hela 59 procent.

– EU-målsättningen som vi då jobbade med var 50 procent så det var redan slaget, säger Ida Saavalainen.

Arbetet fortsätter ändå lika intensivt. Under 2023 hade utsläppsminskningarna nått 66,5 procent jämfört med utgångsläget 2005.

– Det börjar gå långsammare att klämma ut det sista, det är ett hårt jobb bakom, säger Saavalainen.

Ellastbilar och förnybara bränslen

Ahola Group utreder som bäst konsekvenserna av olika energival. Förnybara drivmedel som HVO testas och ett par gasbilar och en ellastbil finns redan i flottan.

– Det är också bestämt att vi kommer att satsa på två helt nya ellastbilar i år, säger Saavalainen.

Det är också bestämt att vi kommer att satsa på två helt nya ellastbilar i år

Tar hand om personalen

Hållbarhetsarbetet har även en social aspekt för familjeföretaget. Som en del av det jobbet räknas en stor satsning på en ”Trucker’s Village” i Nådendal. Där har företaget byggt upp moderna utrymmen som deras chaufförer fritt får använda, med dusch, wc, utegym och grillplats.

– Det råder brist på chaufförer och vi vill visa att de är viktiga för oss, och att vi tar hand om dem, säger Ida Saavalainen.

Miljöaspekterna tas i beaktande även här. ”The Trucker’s Village” har fått en helautomatisk lastbilstvätt som kan återvinna 90 procent av vattnet som används.

Hur chaufförerna kör sina bilar är också viktigt ur miljösynpunkt. Ahola har utvecklat teknik där det går att följa körbeteendet i realtid och även ge råd för hur det kan förbättras. Rätt körbeteende kan leda till besparingar på upp till 10 liter bränsle per 100 kilometer.

Specialtransporter och digitalisering

Ahola satsar mycket på digitaliseringsområdet. Här kommer Ahola Digital in i bilden, segmentet producerar de digitala lösningar och verktyg som är en grundförutsättning för både Ahola Transports och Ahola Specials verksamhet. Ahola Digital, som leds av Tommi Hollström, utvecklar även applikationslösningar för styrning av persontrafik.

Hos Ahola Transport följer de digitala verktygen med i hela transportprocessen, ända från kundens bokning till leverans och utsläppsrapportering. För kunderna betyder detta många fördelar, så som realtidsuppföljning av försändelser och utsläppsdata på leveransnivå.

Hos Ahola Special, som leds av Jonas Ahola, utnyttjas de digitala lösningarna till exempel för att simulera rutter och bygga upp digitala tvillingar på förhand. Det innebär till exempel att man kan köra en rutt digitalt innan det görs på riktigt för att optimera rutten och förutse problem. Drönare kan också skickas ut för att se till att verkligheten stämmer överens med ritningarna.

Specialtransporterna kommer in i bilden när något krävande eller stort ska transporteras, som till exempel delar av ett vindkraftsverk.

LÄS OCKSÅ:

Daniel Sahebi: ”Kestävää liiketoimintaa korkeakoulujen ja teollisuuden yhteistyöllä”

Lämna ett svar