Österbotten får ”Finlands mest konkreta färdplan för cirkulär ekonomi”

Göran Östberg, Rasmus Hautala och Tomas Knuts lanserar färdplanen på ett tillfälle online.

Det var ord och inga visor när landskapets nya färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi presenterades i dag. Målgruppen är näringslivet.

”Utan att darra på manschetten vågar vi påstå att det här är Finlands mest konkreta färdplan när det gäller cirkulär ekonomi och hållbarhet.”

Så säger Vaseks Göran Östberg, en av tre projektchefer för CERM-projektet, som står bakom den 82-sidiga rapporten.

– Många av de andra rapporterna vi studerat närmare, cirka 50 stycken kanske, är väldigt visionära men inte lika konkreta, säger Östberg.

Intresset finns där

Cirkulär ekonomi och hållbarhet är heta ord för tillfället. Concordias Tomas Knuts, också projektchef, säger att det finns ett färdigt intresse från näringslivets sida, men att många inte vet var det är smartast att börja.

– I färdplanen kokar vi ner globala och nationella mål till en lokal, konkret nivå, säger Knuts.

I färdplanen kokar vi ner globala och nationella mål till en lokal, konkret nivå.

I praktiken betyder det att planen serverar checklistor, råd, inspiration och andra verktyg för företag att komma igång och komma vidare med hållbarhetsarbetet.

Varför det då?

Alla vet att hållbarhet och miljöarbete är fina saker men vad har just mitt företag att vinna på det?

Projektchefen Rasmus Hautala, som representerar Dynamo Närpes och Kristinestads Näringslivscentral, räknar upp fyra saker som träffar rätt när det gäller många företag. För det första ger hållbarhetsarbetet möjlighet till ökad försäljning.

– Redan i dag finns exempel på österbottniska företag som tappat affärer för att de inte kunnat förklara hur de arbetar med hållbarhet.

Det andra är att hållbarhetsarbetet ger möjlighet till ett starkare varumärke, något som till exempel Mirka jobbat med, vilket också syns i affärerna förr eller senare.

Det tredje är att det ger möjlighet till kostnadsbesparingar. Sparar man energi, material eller resurser sparar man ofta både pengar och miljö.

Det fjärde är olika typer av riskminimeringar, att alltså minska riskerna i den egna verksamheten.

– Allt tyder på att de företag som inte satsar på hållbarhet och cirkulär ekonomi kommer att få det väldigt svårt att klara sig eller inte finnas till om tio år, säger Göran Östberg.

– De som istället kommer igång tidigt får konkurrensfördelar, säger Östberg, och drar paralleller till olika typer av certifieringar, som tidigare var nya och okända, men numera är en grundförutsättning i flera branscher.

Fokus på ett fåtal saker

För Österbotten som helhet har färdplansmakarna identifierat några olika områden där det löns att sätta krutet.

En viktig prioritet är att grunda ett virtuellt kompetenscenter, som kan koordinera satsningar, svara på frågor och hjälpa till med kompetens.

Ett annat är att synliggöra och kommunicera ut allt arbete som görs – vilket redan är mycket – för att skapa exempel och goda förebilder.

Att sätta fokus på designen av produkter och tjänster är också en prioritet. I design- och planeringsskedet finns ofta stora möjligheter till stora resultat med små förändringar.

Upphandlingar är ytterligare ett område där det kan och borde göras mycket för hållbarhet. En styrka som landskapet ska utnyttja mera är också det som handlar om hållbar energi, inte minst eftersom här redan finns ett starkt energikluster.

Färdplanen hittas i sin helhet på de olika regionala utvecklingsbolagens webbplatser.

LÄS OCKSÅ:

Green Cash? – The first EnergyVaasa Talks discusses what the circular economy means for companies and how to profit from it

 

Vastaa