Kaiser Eur-Mark arbetar för att vara föregångare på grön omställning

Kaiser Eur-Mark satsar på att ligga i framkant i den gröna omställningen. Nykarlebyföretaget kan nu presentera en sug- och spolbil som går helt på el.

Kaiser Eur-Mark tillverkar bland annat sug- och spolbilar. Det handlar alltså om lastbilspåbyggnader, om olika aggregat och verktyg som gör fordonen funktionella.

– Vi är också hårt på gång när det gäller den gröna omställningen, säger Tommy Wikman, som sedan slutet av fjolåret varit vd för Kaiser Eur-Mark.

Stark i Österbotten och internationellt

Tommy Wikman, Kaiser Eur Mark
Tommy Wikman.

Kaiser Eur-Mark har som bäst cirka 90 anställda, varav ungefär 80 i Nykarleby samt drygt 10 i Jakobstad.

– Cirka 75-80 procent av vår produktion går på export, främst till de nordiska länderna och Baltikum, säger Tommy Wikman.

Kaiser Eur-Mark, vars rötter sträcker sig tillbaka till 1992 (Oy Eur-Mark Ab), är sedan 2011 en del av den internationella Kaiser koncernen. Koncernen som helhet har cirka 700 anställda och produkter som används i över 100 länder.

Lösningar som sparar vatten

Kaiser Eur-Mark började tidigt med att möjliggöra återvinning av vatten, som exempel att ta tillvara spolvatten. Förutom att det är bra för miljön är det också ekonomiskt en god idé. En vattentank töms snabbt när avlopps- eller regnledningar ska spolas men genom att återanvända samma vatten kommer man långt.

– Samma vatten kan ofta användas en hel dag, vilket gör att man kan spara upp till 24 miljoner liter vatten per fordon årligen, säger Tommy Wikman.

Därtill tillkommer även besparingar i både tid och bränsle, eftersom fordonen inte behöver köra av och an för att fylla sina tankar. Systemet som Kaiser Eur-Mark erbjuder är också relativt okänsligt för partiklar i vattnet, vilket gör att partiklar upp till flera millimeter inte ställer till problem.

Ellösningarna kommer

Nästa steg och det som är aktuellt nu är att även kunna erbjuda fordon som går helt på el. Kaiser Eur-Mark presenterar nu ett kombifordon, det vill säga med både sug- och spolfunktioner, som går helt på el och kan jobba hela dagen.

– Elsidan är väldigt viktig för oss, det är en del av framtiden och den gröna omställningen, säger Tommy Wikman.

Redan under fjolåret lanserades inom koncernen en full stor sug- och spolbil med vatten återvinning av modellen AquaStar EV som går helt på el.

Elsidan är väldigt viktig för oss.

Erbjuder också service

Bland Kaiser Eur-Marks kunder finns företag som håller på med spolning och slamsugning samt arbete som kräver torrsugningsaggregat (som till exempel inom industrin). I en del städer och kommuner sköts funktionerna i egen regi så företaget har också många kunder i den offentliga sektorn.

Kaiser Eur-Mark erbjuder även service av sina produkter, både på plats i Nykarleby samt i Eslöv i Sverige. Företaget erbjuder därtill service ute på fältet, genom mekaniker som åker ut till kunderna.

Öppna tjänster

Kaiser Eur-Mark satsar på tillväxt och har som bäst även öppna tjänster att erbjuda. I skrivande stund söks till exempel en area sales manager till Finland samt en el- och automationsingenjör.

Kontaktuppgifter till och mera information om företaget hittas på webbplatsen kaiser-eurmark.fi.

LÄS OCKSÅ:

Tomas Knuts: ”Vastuullisuustrendit 2024”

Vastaa