Elisas mobila nätverk når ny milstolpe – 4G- och 5G-nätverken bär nu nästan all trafik i mobilnätet

Niklas Granholm, Elisa
Niklas Granholm.

Elisas 3G-nätverk behövs inte längre i Österbotten. ”Energin och pengarna som sätts på att upprätthålla 3G-nätet kommer vi att använda för att utveckla dagens och morgondagens nätverk”, säger Niklas Granholm, regiondirektör på Elisa.

Nästan all trafik i mobilnätet i Österbotten har nu övergått till 4G- och 5G-nätverken. Det beskedet kommer från Elisa som nu tagit beslutet att deras 3G-nätverk stegvis kommer att tas ur drift.

– De nya generationernas nätverk är mycket mera energieffektiva och erbjuder betydligt bättre datakapacitet, säger Niklas Granholm, regiondirektör för Elisa i Österbotten.

De nya generationernas nätverk är mycket mera energieffektiva.

Elisas 3G-nätverk i hela landet försvinner

Niklas Granholm, Elisa
Niklas Granholm.

I Österbotten började processen att stänga ner 3G-nätverket i början av maj. I Mellersta och Södra Österbotten togs nätet ur bruk redan i april.

Nationellt började processen att stänga nätverket i Tavastehus i början av året. Det var ett pilotområde men eftersom det gick som planerat så ska nedsläckningsplanerna så småningom omfatta hela landet.

– Det är lätt och roligt att bli passionerad över ny teknologi men det är också viktigt att ta hand om den gamla teknologin som blivit föråldrad, säger Niklas Granholm.

Utöver Finland håller många andra länder på att slopa, eller har redan slopat, 3G-tekniken.

Det betyder det för dig

De flesta mobilnätsanvändare har redan gått över till nyare nätverk och behöver inte vidta några åtgärder då 3G-nätet försvinner.

– För dem syns förändringen främst i att kvaliteten på datatrafiken och samtalen är bättre än 3G i 4G- och 5G-näten när telefonen inte längre ”halkar ner” till 3G-nätet, säger Granholm.

2G-nätet består

Niklas Granholm Elisa
Niklas Granholm.

Till saken hör också att Elisas 2G-nät fortsätter fungera som hittills. När 3G försvinner kommer kunder som endast äger 2G- och 3G-enheter att gå över till att använda 2G-nätet, som fortfarande är i drift.

IoT-enheter som används av företag kommer att kunna användas i 2G-, 4G- och 5G-näten, beroende på den teknik som stöds av enheten och abonnemanget. Även när det gäller IoT-enheter rekommenderar Elisa att man kontrollerar vilken teknik enheten för närvarande använder och går över mot 4G- och 5G-baserade lösningar. Vid behov planeras också ersättande hörbarhetslösningar tillsammans med företagskunder.

Ökad energieffektivitet i mobila nätverk

Att de nät som inte används särskilt mycket tas ur bruk kommer att förbättra energieffektiviteten i hela mobilnätet och främja en hållbar utveckling. Dessutom kan de frekvensband som frigörs från 3G-näten i framtiden användas som ytterligare frekvensband i nyare nät.

– 4G- och 5G-näten förbrukar mindre energi per överförd datamängd än 3G-nätet, säger Niklas Granholm.

 

LÄS OCKSÅ:

Elisa satsar i Österbotten – Flyttar Vasakontoret till kärncentrum och investerar i utbyggnad av 5G-nätet på glesbygden

Vastaa