eCraft byter namn till Fellowmind – Växer och satsar i Vasa

Fellowmind ecraft

eCraft, starka i Vasa, har bytt namn. ”Att satsa på IT-lösningar i sig räcker inte, personalen ska involveras så lösningarna verkligen uppfyller behoven”, säger landschefen.

Fellowmind

Teknologiföretaget eCraft, som har verkat i Finland i över 20 år, blir från och med nu bekant som Fellowmind. Företaget förnyar och förenhetligar sin image samtidigt som tjänsteutbudet ökar.

Bolaget, som ligger i framkant när det gäller digitalisering, sysselsätter 430 personer varav 35 i Vasa.

– Som bäst satsar vi i Vasa med nyanställningar samt utökar våra tjänster, säger Anders Wallin, avdelningschef i Vasa.

Fellowmind erbjuder moderna affärsverksamhets-, moln- och datasäkerhetslösningar. Bolaget jobbar med till exempel digital transformation och artificiell intelligens.

Växer kraftigt

eCraft, alltså nu Fellowmind Finland, har växt snabbt de senaste åren. Först växte bolaget på egen hand och sedan som en del av Fellowmind-koncernen.

Bolaget har växt organiskt men även med företagsköp. Omsättningen 2018 var 26 miljoner euro medan man 2020 redan var uppe vid 45 miljoner euro. Även i år har tillväxten varit kraftig.

Kopplar upp sig till Europa

I samband med namn- och varumärkesförnyelsen kan Fellowmind Finlands kunder få ta del av hela tjänsteutbudet från Fellowmind-koncernen i Europa, etablerad i sex olika länder.

Som helhet har Fellowmind 1750 anställda och, år 2020, en omsättning på 224 miljoner euro.

Finländska företag satsar men inte optimalt

Ville Similä eCraft Fellowmind
Ville Hemmilä.

Fellowmind har nyligen låtit göra en undersökning som visar att finländska företag har investerat märkbart i nya lösningar för produktion och samarbete under pandemin.

– Även om finländska företag som en följd av pandemin har tagit större digitala språng än andra länder visar undersökningen att en del av åtgärderna som gjorts delvis gått till spillo, säger Ville Hemmilä, Fellowminds landschef i Finland.

Ville Hemmilä nämner exempelvis olika CRM- och ERP-lösningar, som kan hjälpa företagen enormt, men som inte uppnår sin potential eftersom lösningarna inte byggs så de passar människornas vardag och behov.

– IT-investeringar i sig räcker inte utan vi vill sporra företagen att också aktivt ta med arbetstagare i processen när olika typer av lösningar planeras, säger han.

IT-investeringar i sig räcker inte.

Utmärker sig när det gäller AI

Undersökningen tog också upp användningen av artificiell intelligens (AI). På det området utmärker sig finländska företag där över tre fjärdedelar (76 procent) uppger att de redan drar nytta av AI.

Motsvarande siffra för Danmark var 73 procent, Sverige 38 procent, Tyskland 35 procent och Nederländerna blott 22 procent.

Undersökningen visade att i Finland utnyttjar man ofta AI som ett effektivt sätt att nå kunder, till exempel genom chattbottar.

I Finland svarade drygt 500 olika beslutsfattare i ett flertal branscher på undersökningen. Ungefär lika många personer deltog i respektive undersökt land, totalt alltså över 3000 personer.

 

LÄS OCKSÅ:

Liiketoimintakauppa teki Vaasassakin toimivasta eCraftista Suomen suurimman Microsoft Dynamics -ratkaisutoimittajan

Vastaa