Dags att nappa nu? EnergySpin fiskar världen över efter lovande startups

Matina Mitsobonou, Marko Kuokkanen, Marko Koski.

EnergySpin fiskar världen över efter lovande startups. På kroken vill programmet ha startupföretag som bolagen i Vasas energikluster kan samarbeta med – nu eller i framtiden. Betet är sparrning, utvecklingsmöjligheter och direktkontakt till viktiga partnerföretag.

”Vi är ute på en fiskeresa”. Det säger Marko Koski och Marko Kuokkanen, spindlar i acceleratorprogrammet EnergySpin, om det som de sysslar med just nu.

EnergySpin-programmet är ute efter att hitta de bästa startupföretagen att samarbeta med. Det som erbjuds är hjälp att accelerera tillväxten och direktkontakt med några av de viktigaste företagen i Vasas energikluster.

Målet för partnerföretagen som är med är att säkerställa Vasaregionens energiklusters konkurrenskraft på lång sikt. För det behövs både innovationer och nytänkande – sådant som lovande startups jobbar mycket med.

Grundtanken är att ju bättre knutna startupföretagen är till energiklustret desto mera nytta kommer klustrets både nuvarande och kommande företag att ha av dem.

Mycket globalt

Accelerarorprogrammet EnergySpin koordineras av Teknologicenter Merinova. Programmet söker världen över efter lovande startupföretag att jobba med.

– Vi är extra öppna för nya innovationer, en del av sakerna som företagen jobbar med kan slå igenom först om fem år, säger Marko Kuokkanen.

Till de goda exemplen som deltagit i acceleratorn hör till exempel Geyser Batteries, ett cleantechföretag som nyligen lyckades samla ihop ett miljonbelopp i finansiering.

Bara de bästa kommer med

EnergySpin-acceleratorn lockar ofta ett hundratal ansökningar. Målet är ändå inte kvantitet utan kvalitet.

Bäst kan programmet hjälpa de företag som kommit så långt att de har en prototyp eller en färdig produkt samt lite försäljning eller bevis på att någon etablerad aktör tror på dem. Detta samtidigt som startupföretaget ännu inte lyckats slå igenom stort.

Ungefär 90 procent av ansökningarna brukar komma från utlandet.

– Vi tar gärna emot lokala ansökningar men här finns ett begränsat antal företag och många av dem har redan goda kontakter till partnerföretagen, säger Marko Koski.

– En fördel med företagen som söker från Finland är i alla fall att de ofta är i mycket bra i skick och har högt spetskunnande, säger Marko Kuokkanen.

Företagen som söker från Finland har högt spetskunnande.

Ett tjugotal av företagen som söker väljs ut för en uttagningsdag. Under den dagen, i år den 3:e september, får företagen visa vad de går för.

En handfull företag klarar nålsögat och får sedan nära sparrning genom accceleratorn och direkt tillgång till partnerföretagen. Partners är Wärtsilä, Vasa Elektriska, Danfoss, The Switch (Yaskawa), VEO, EY, VNT Management och NetControl.

I år kommer urvalsdagen att ske virtuellt. Rent fysiskt finns EnergySpin sedan årsskiftet i Wasa Innovation Center i Dragnäsbäck.

– Det är ett perfekt ställe för oss, det är fantastiska utrymmen, säger Marko Kuokkanen.

Storsatsning på att hitta rätt startups

För att säkerställa att det verkligen är de bästa företagen som söker har acceleratorn gått från att ordna två program per år till ett.

Orsaken till att färre är bättre är närmast praktisk. Det ger nämligen mera tid för Kuokkanen & Koski att vaska fram rätt kandidatföretag, en ganska så omständig process när arbetsfältet är världen.

Nyligen har också Matina Mitsobonou anställt som kommunikationsspecialist och för att hjälpa med att hitta de bästa företagen.

– Arbetet har startat bra, vi har en bra bas att börja med, säger Mitsobonou.

Arbetet har startat bra.

Nätet till hjälp

EnergySpin håller som bäst på med ett nytt livesändningskoncpet, LiveSpin. Det här görs för att ytterligare öka intresset för acceleratorn.

Webbinslagen handlar om ämnen som är viktiga för startups, som finansiering och internationalisering. En del av sändningen är live medan inslagen till avsnitten filmas in på förhand, en process som bäst håller på.

Sök nu

För startupföretagen är medverkan i acceleratorn gratis. För små bolag rör det sig ändå om en ytterst viktig satsning eftersom de investerar resekostnader, boende och arbetstid.

– Målet måste därför vara en klar, internationell tillväxt, säger Marko Kuokkanen.

Ansökan till höstens omgång är öppen fram till den 9:e augusti. Här söker man och hittar mera information.

LÄS OCKSÅ:

Energyspin lockar hungriga startups från hela världen till Vasa – Se hela listan på vem som klarat sig till urvalsdagen

Vastaa