Så tacklar österbottniska företag coronakrisen – Virias omsättning ökade, helåret blir knepigare men med stark kapitalstruktur och rätt tjänsteutbud rider man ut stormen

Virias omsättning har ökat under årets första kvartal. Distansarbete i en värld där digitaliseringen går allt hårdare är bolagets nya vardag.

Virias försäljning har ökat med hela 5,6 procent under årets första kvartal.

– Speciellt är det säkerhetsaffärsverksamheten som har haft en fortsatt bra organisk tillväxt, säger Mika Vihervuori, vd för Viria.

Mika Vihervuori, Viria.

Viria har gjort kraftiga satsningar på att utveckla sin affärsverksamhet som helhet. Syftet är att möjliggöra fortsatt tillväxt och konkurrenskraft.

Satsningarna medför att resultatet belastas, kvartalet slutade därför med ett minustecken på 50 cent per aktie.

– Periodens resultat dras också ner av orealiserade värdenedskrivningar i placeringsportföljen, säger Vihervuori.

Under perioden har Viria höjt sin ägarandel i Aureolis, genom ett aktiebyte, som gör att Viria nu äger hela företaget. Aureolis erbjuder analytik- och informationstjänster.

Coronans effekter?

Coronapandemins effekter på Virias affärsverksamhet har hittills vara måttliga, bedömer bolaget. Några kundprojekt har flyttats framåt eller avbokats. I praktiken har det ändå hänt mycket med bolagets sätt att jobba.

Lejonparten av Virias anställda gör nu sitt arbete på distans, vilket också fungerat bra. I fall där distansarbete inte varit möjligt gör Viria sitt bästa för att skydda både kunder och personal med skyddsutrustning och ökad hygien.

Effekterna av pandemin gör ändå att utsikterna framåt är grumliga. Viria tror nu att helårets omsättning och lönsamhet blir lägre än året innan, men återkommer i frågan när de vet mera om hur pandemin utvecklas.

Rätt position på lång sikt

På lång sikt ser Viria positivt på framtiden. Mika Vihervuori säger att utvecklingen av digitaliseringen tagit ett språng framåt och att det nu verkligen finns behov av Virias tjänster.

– Bolagets starka kapitalstruktur ger oss en stadig grund genom de svåra tiderna samtidigt som våra säkerhets- och it-tjänster behövs oberoende konjunkturen, säger Vihervuori.

LÄS OCKSÅ:

Så tacklar österbottniska företag coronakrisen – VILPE väntar med spänning men gör försäljningsrekord, bjuder på pizzapresentkort & slopar hyror till hyresgäster

Vastaa