Viria mahdollistaa älykkään kiinteistön entistä fiksumman käytön

Aureoliksen Mika Rissanen (vas.), Ressun koulun yhtyeyshenkilö Markku Suominen ja yritysasiamies Raigo Megerild.

Viria-konserniin kuuluvat Aureolis ja Viria Security mahdollistavat kiinteistön optimaalisen käytön IoT-pohjaisella käyttöasteseurannalla.

Aureolis ja Viria Security auttavat kouluja optimoimaan tilankäyttöään sensoridataan perustuvalla käyttöasteseurannalla. Nämä Viria-konserniin kuuluvat yritykset ovat varustaneet helsinkiläisessä Ressun peruskoulussa 41 luokkaa sensoreilla, jotka mittaavat tilojen käyttöastetta, lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Viiden minuutin välein lähetetystä datasta koostetaan havainnollinen mittausraportti, jota voi seurata reaaliaikaisesti.

Reaaliaikaista tietoa

Nykyaikainen IoT-ratkaisu antaa reaaliaikaista tietoa tilojen käytöstä automaattisesti ilman manuaalityötä. Tämän tiedon avulla esimerkiksi opettajat voivat etsiä vapaita tiloja halutessaan jakaa oppilaat kahteen ryhmään. Toisaalta rehtori tai arkkitehdit voivat seurata luokkien varausasteita pidemmällä aikavälillä ja saada sen pohjalta kokonaiskuvan koulun tilojen riittävyydestä nykyiselle käyttäjämäärälle ja käyttötavalle.

Jos esimerkiksi aamupäivisin on ahdasta, voidaan kalliiden lisäneliöiden rakentamisen sijasta hyödyntää hiljaisempia iltapäivän tunteja muokkaamalla lukujärjestyksiä. Järjestelmä antaa tietoa myös tilojen käytöstä iltaisin ja viikonloppuisin.

– Käyttöasteen mittaamiseen on monia vaihtoehtoja, kuten kameralaskureita, konenäköä ja sensoreita. Tietosuojan vuoksi jätimme tässä tapauksessa kamerat pois laskuista, ja käyttöastetta lasketaan sen perusteella, kuinka paljon sensorit havaitsevat liikettä luokissa, valottaa Aureoliksen Senior Business Advisor Mika Rissanen.

Monipuolisia mittaustuloksia

Ressun koulun luokkiin asennetut sensorit mittaavat käyttöasteen lisäksi myös lämpötilaa, kosteutta ja valoisuutta. Mitattavat tekijät vaikuttavat kaikki osaltaan tiloissa oleskelevien viihtyvyyteen. Myöhemmin samaan järjestelmään on helppo lisätä esimerkiksi melua tai hiilidioksidipitoisuutta mittaavia antureita, jos halutaan saada lisää tietoa tilojen käytöstä.

Mitattavat tekijät vaikuttavat kaikki osaltaan tiloissa oleskelevien viihtyvyyteen

Tietoturvan varmistamiseksi sensoreiden tuottama data liikkuu Virian turvaverkossa erillään koulun omasta verkosta. Tämä ratkaisu on langaton ja käyttää vain vähän virtaa. Kerätty data jatkojalostetaan visuaaliseen muotoon, jossa sitä on helppo tarkastella tietokoneella tai matkapuhelimella.

Älykkäät oppimisympäristöt

Ressun koulussa toteutettu IoT-järjestelmä on osa Helsingin kaupungin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta. Se toimii myös pohjana innovaatiokilpailulle, jossa kaupunki haastaa yrityksiä kehittämään kiinteistöihin uudenlaisia IoT-ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää uusia keinoja tuoda lisäarvoa kiinteistön omistajille, hallinnoijille tai käyttäjille.

– Halusimme tuottaa innovaatiokilpailua varten juuri läsnäoloa ja käyttöastetta mittaavaa dataa, sillä kouluissa tuntuu olevan ahdasta – varsinkin kaupunkien keskustoissa. Ratkaisuille, jotka auttavat käyttämään tiloja fiksummin, on siten iso liiketoimintapotentiaali meillä ja maailmalla, kertoo yritysasiamies Raigo Megerild Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta.

Vielä toistaiseksi Viria-konsernilla ei ole yhtään vastaavaa projektia menossa Pohjanmaalla.

Vastaa