Viria växte under årets tredje kvartal – Bolaget har i år satsat kraftigt på kunnande och tjänsteutveckling

Viria visar upp en positiv utveckling under årets tredje kvartal. En tilläggsdividend från fjolårets resultat är snart på väg till aktieägarna.

Virias omsättning har växt med 4,4 procent, till 24 miljoner euro, under årets tredje kvartal.

– Tillväxten förklaras speciellt av Virias säkerhetsaffärsverksamhet som har lyckats fortsätta sin långsiktiga organiska tillväxt trots coronapandemin, säger Mika Vihervuori, vd för Viria.

Mika Vihervuori.

Virias Iptv-teknologibolag Hibox Systems har också bra fart på, vilket bidrar positivt.

Företagsköp drar ner resultat

Virias operativa lönsamhet har utvecklats positivt. Vinsten dras däremot ner av avskrivningar, som förklaras av företagsköp, samt orealiserade värdeminskningar i placeringsportföljen. Med det sistnämnda menas ungefär att aktier, eller kanske byggnader, som Viria äger har minskat i bokföringsmässigt värde, men att bolaget inte heller sålt tillgångarna, så inget egentligen hänt på riktigt, förutsatt förstås att marknaden återhämtar sig.

Resultatet per aktie under kvartalet blev -0,18 euro. Det hindrar ändå inte att Virias styrelse i går, med mandat av bolagsstämman, beslöt att en dividend ska utdelas. Det är nämligen en tilläggsdividend från förra årets resultat. Dividenden blir 0,49 euro per aktie och utbetalas den 6 november.

Viria höjer också sina utsikter för helåret något. Bolaget förutspår nu att helårets omsättning och lönsamhet (eller egentligen EBITDA) kommer att nå upp till fjolårets nivå eller strax därunder.

Rätt positionerade

Användningen av digitala tjänster har ökat under coronatiden och nya behov har skapats. Mika Vihervuori säger att det i sin tur skapat en stark efterfrågan på Virias digitaliserings- och cybersäkerhetslösningar.

– Det finns även en växande efterfrågan på tjänster som använder artificiell intelligens och förutspående analytik, säger Vihervuori.

Det finns en växande efterfrågan på tjänster som använder artificiell intelligens.

Samtidigt är många av Virias kunder försiktiga och avvaktande när det gäller att dra igång stora projekt. Epidemins vågrörelse syns tydligt i försäljningssiffrorna.

– I slutet av sommaren fanns det optimism i luften och uppskjutna projekt startades, men beslutsfattandet har igen bromsats in under den andra vågen, säger Vihervuori.

Viria hann ändå få igång tillräckligt med projekt och orderstocken ”ligger på en bra nivå” åtminstone till slutet av året.

Mika Vihervuori framhåller att de i år satsat starkt på kunnande och på att utveckla nya tjänster.

– En av Virias styrkor är en unik kombination av säkerhets-, analytik- och digitaliseringskunnande, säger Vihervuori.

LÄS OCKSÅ:

Samu Konttinen är ny vd för Viria

Vastaa