Toppenbra halvår för Vasa Andelsbank – Ägarkunder och samhälle gynnas av resultatet

Ulf Nylund, Vasa Andelsbank, blomsterhuset
Ulf Nylund.

Vasa Andelsbank har mera än dubblat sin rörelsevinst under årets första sex månader. Vd Ulf Nylund tror att toppen är nådd för den här gången.

Vasa Andelsbank presenterar en rörelsevinst på drygt 10 miljoner euro för årets första sex månader. Rörelsevinsten är 162 procent högre än resultatet under jämförelseperioden.  Siffrorna för halvåret är så bra så de till och med slår hela fjolårsresultet.

– Som helhet är vi jättenöjda, en stor eloge till personalen och till de förtroendevalda som gjort viktiga strategiska beslut, säger Ulf Nylund, vd för Vasa Andelsbank.

Ulf Nylund tror samtidigt att toppen är nådd för den här gången. Nylund förutspår att vinstsiffrorna nu börjar minska och stabilisera sig.

Ägarkunder premieras

Vasa Andelsbank ägs av sina ägarkunder. Det är alltså kunderna som är vinnare när det går bra för banken. Under årets första halvår har ägarkunderna erhållit bonusförmåner för cirka 1,3 miljoner euro – en siffra som förutspås kunna nå tre miljoner för helåret.

Det har gått bra för Vasa Andelsbank en längre tid. Med stöd av den utvecklingen har banken under hela året redan gått inför att betala en extra bonus på 30 procent till sina kunder.

Gratis dagliga tjänster

Vasa Andelsbank kommer under ett halvår, med start 1 oktober, att ge ägarkunderna gratis tillgång till en del dagliga tjänster, som bankkort och nätbank. För en typisk kund kan bara det beslutet betyda en inbesparing på 4-5 euro till 10 euro per månad, något som kan vara viktigt för många.

– Det är stor skillnad på kundernas situation just nu, det går bra för en del medan många privatpersoner och företag kämpar hårt med sin ekonomi, säger Ulf Nylund.

Samhället vinner

Att det går bra för Vasa Andelsbank syns också i ett ökat skatteunderlag. Banken vill vara en aktiv part i närsamhället och bidrar även direkt med betydande summor till det lokala föreningslivet, till kulturen och till idrottsföreningar.

Vasa Andelsbank är samtidigt en betydande arbetsgivare och planerar att även framöver rekrytera ett flertal nya medarbetare, både till kundbetjäning och till administration.

Räntenettot var avgörande

Den kanske enskilt största orsaken till det goda halvårsresultatet den här gången är ökningen av bankens räntenetto. Räntenettot ökade med drygt 125 procent till nästan 13,9 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade däremot med cirka 0,7 miljoner euro.

Jämfört med läget för ett år sedan har bankens inlåning hållits stabil (minskat 0,8 procent) medan utlåningen stigit något (ökat med 4 procent).

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbank spräckte miljardgräns i utlåning – Rekordefterfrågan på krediter under fjolåret

Vastaa