Toimittajakokemus on avain Jakamon kasvuun – ”Kasvamme tänäkin vuonna 50 prosenttia”

Jakamolaiset juhlivat 10-vuotispäiviään yrityksen juurilla Vaasan Strömberg Parkissa. Kuvaaja: Tapio Niemi

Jakamo avaa tänä vuonna toimiston Ruotsiin ja palkkaa kymmenkunta osaajaa kasvun vauhdittamiseksi. Teollisuuden yhteistyöalustan hyödyt lisääntyivät pandemian aiheuttamien toimitusongelmien takia.

Talvella 2021 maailman tunnetuin toiminnanohjausjärjestelmiä tekevä yhtiö SAP käytti sosiaalisen median postauksessa tunnistetta #supplierexperience.

– Se oli meille kuin lottovoitto, kertoo teollisuuden yhteistyöalusta Jakamon luova johtaja ja yksi perustajista Jarl Matti Anttila.

Käsitteestä supplier experience oli tullut Jakamolle erityisen tärkeä vain puolisen vuotta aiemmin.

Kesällä 2020 Jakamo oli syvähaastatellut muutamia tärkeimpiä asiakkaitaan. Tarkoituksena oli oppia vielä tarkemmin, millaisia hyötyjä heidän palvelustaan on. Asiakkaat nostivat esiin termin supplier experience, jonka voisi suomentaa termiksi toimittajakokemus.

Googletus paljasti, että termi ei ole yleisessä käytössä. Jakamo päätti rekisteröidä verkkosivuston supplier-experience.com ja alkaa tuottaa aiheesta sisältöä.

Sitä Anttilakaan ei osannut odottaa, että SAP alkaa puoli vuotta sivuston perustamisen jälkeen tehdä termiä tunnetuksi.

Nyt halutaan täysin reaaliaikaista dataa ja läpinäkyvyyttä yritysten välillä

Jakamo automatisoi ja yksinkertaistaa

Viimeistään koronapandemian tuomat toimitusongelmat toivat esiin, kuinka tärkeässä roolissa toimittajat ja alihankkijat ovat. Koneita ja laitteita ei voi valmistaa, jos ei saa komponentteja.

Toimitusongelmat ja -viivästykset ovat pakottaneet suuryhtiöt eri puolilla maailmaa poikkeusjärjestelyihin ja jopa tehtaiden väliaikaisiin seisokkeihin.

Jakamon avulla valmistava yhtiö voi automatisoida tilaus-toimitus-prosessinsa, kommunikoida toimittajan kanssa, jakaa ennusteita ja saada arvion toimitusajoista.

– Pandemian myötä vaatimukset toimintaketjussa ovat kasvaneet. Nyt halutaan täysin reaaliaikaista dataa ja läpinäkyvyyttä yritysten välillä.

Anttila kertoo, että monelle yhtiölle on ollut kynnys jakaa omia tietoja toiselle yritykselle. Kun palvelun ja läpinäkyvyyden hyödyt ovat käyneet ilmi, ovat asenteet nopeasti muuttuneet.

Menestys riippuu toimittajista

Jarl Matti Anttila

Jakamon asiakkaita ovat valmistavan teollisuuden yritykset. Nämä isot ja keskisuuret valmistajat houkuttelevat toimittajiaan käyttämään Jakamon palveluita. Jos toimittajat eivät palvelua halua käyttää, ei Jakamon palvelusta ole juuri hyötyä.

Jakamon tuotteen menestys siis perustuu siihen, että toimittajat ovat tyytyväisiä palveluun eli kokevat sen hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi.

Anttila kertoo, että toistaiseksi Jakamo on onnistunut. Hän avaa asiaa vertaamalla isojen yhtiöiden käyttämiin omiin portaaleihin.

– Selvitysten mukaan yritykset onnistuvat houkuttelemaan omiin portaaleihinsa noin 30-40 prosenttia toimittajistaan. Meidän palvelussa vastaava prosenttiosuus on 95.

Toimittajayrityksille palvelun käyttö on myös ilmaista ja samaa palvelua voi käyttää useamman asiakkaan kanssa. Näin toimittajilla on kannustin käytön laajentamiseen.

Kasvuponnisteluita Ruotsiin

Jakamo on kasvanut pitkälti suomalaisten valmistavien yhtiöiden kautta. Sitä kautta palvelun käyttö on laajentunut jo 56 maahan.

Valmistavia yrityksiä on asiakkaina noin 40 ja palvelua käyttää kaikkiaan yli 3 000 yritystä.

Jakamo on viime aikoina kasvattanut toimintaansa Ruotsissa ja nyt sinne haetaan parhaillaan myynnistä vastaavaa henkilöä. Tavoitteena on avata Ruotsiin oma konttori loppuvuonna.

– Ruotsi on vahvassa kasvussa. Bisneksen tekemisen kultuuri on siellä avoimuuteen pyrkivä ja vuorovaikutukseen kallellaan oleva, joten meidän tuotteemme filosofia sopii sinne hyvin.

Kasvuvauhti kovaa

Jakamo on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana noin 50 prosenttia vuosittain.

– Kasvamme tänäkin vuonna vähintään saman verran.

Pitkään kasvu ei juuri näkynyt henkilöstössä. Nyt myös henkilöstöä on palkattu aiempaa kovemalla tahdilla. Anttila kertoo, että henkilöstöä on nyt 16, kun viime vuoden alussa heitä oli kahdeksan.

Tänä vuonna on tarkoitus palkata vielä kymmenkunta henkilöä. Toimipisteitä Jakamolla on Seinäjoella, Vaasassa, Tampereella, mutta osaajia haetaan ympäri Suomea.

– Ketään ei pakoteta toimistolle. Meidän työtä voi tehdä mistä tahansa. Työntekijät tekevät meille töitä esimerkiksi Espoosta, Joensuusta, Savonlinnasta ja Vimpelistä käsin.

 

LUE MYÖS:

Österbottniska Jakamos samarbete med mjukvarujätte tar ett kliv framåt

Vastaa