TeeSe Botnia sai Kevan kehittämisrahaa – Tulevaisuuden menestyminen riippuu työkyvystä ja työelämän hyvinvoinnista

Vaasa ilmakuva syksy
KUVA: Vaasan kaupunki

Keva on jakanut 500 000 euroa työelämän kehittämisrahaa yli kahdellekymmenelle hankkeelle ympäri Suomea. Pohjanmaalta rahoitusta sai muun muassa TeeSe Botnia, joka haluaa uudistaa henkilöstönsä työkykyjohtamisen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta sekä johdettavuutta ja sitä kautta työntekijätyytyväisyyttä.

TeeSe Botnialla on noin 750 työntekijää, joista monilla on kymmeniäkin vuosia työuraa takana. Henkilöstöjohtaja Viivi Härkösen mukaan henkilöstön pitkät sairaspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi ja ennustavat ennenaikaisia eläköitymisiä.

– Työkyvyn johtamiseen ja tukemiseen tarvitaan ennakoivia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia toiminnan prosesseja. Työkykytoimintaa tulee kohdentaa uudella tavalla ja rakentaa esimerkiksi selkeitä toimintatapoja kevennettyyn työhön sekä mielen hyvinvoinnin hoitopolkuihin.

Viemme asioita yhdessä eteenpäin.

Kilpailutekijä työmarkkinoilla

Kehittämisrahaa saaneiden hankkeiden tavoitteena on kehittää keinoja, joilla muun muassa hillitään mielenterveysperusteisia poissaoloja ja psyykkisen kuorman kasvua sekä vahvistetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä.

Härkönen näkee työkyvyn kehittämisen koko henkilöstön yhteisenä asiana.

– Viemme asioita yhdessä eteenpäin, ja esimerkiksi esimiehet ovat mukana muutoksen johtamisessa. Heille kehittämishankkeen puitteissa tullaan luomaan muun muassa uusia toimintamalleja varhaiseen puuttumiseen sekä antamaan tukea ja koulutusta sujuvoittamaan arjessa toimimista työkykyasioiden parissa, kertoo Härkönen.

– Työsuojeluorganisaatio ja luottamusmiehet ovat lisäksi mukana muutoksen suunnittelussa ja jalkautuksessa. Myös heidän oppimisensa uusien toimintatapojen muutosagenteiksi on tärkeää, lisää Härkönen.

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukeminen on kilpailutekijä työmarkkinoilla.

Kehittämishanke jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Pitkällä tähtäimellä Kevan myöntämien kehittämishankkeiden odotetaan vähentävän työkyvyttömyysriskiä ja vahvistavan työkykyä ennakoivasti sekä edistävän henkilöstön työhön kiinnittymistä ja työssä pysymistä.

Härkönen pitää työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemista myös kilpailutekijänä työmarkkinoilla.

– Suurten ikäluokkien eläköityminen on ajankohtaista, ja samaan aikaan avointen työpaikkojen hakijamäärät laskevat ja uusia työntekijöitä on haastavaa löytää. Olemme työvoimavaltainen toimija, ja tulevaisuuden menestymisemme riippuu monilta osin työelämän hyvinvoinnista. Työntekijöistä huolehtiminen on meille ehdottoman tärkeää.

Matalankynnyksen ennaltaehkäisyä

Kevan vuosittain jakaman kehittämisrahan avulla kunta-alan ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Työelämän kehittämisraha on avointa ja läpinäkyvää: kriteerit on julkaistu Kevan verkkosivuilla ja hankkeiden tuloksia julkaistaan laajasti.

Kehittämisrahan avulla organisaatiot pystyvät kokeilemaan ja kehittämään uudenlaisia työkyvyn tuen prosesseja.

– Työn psyykkinen kuormitus ja mielenterveyden haasteiden ennaltaehkäisy ja apu matalan kynnyksen palveluilla näkyvät entistä enemmän hakemuksissa, kertoo tiedotteessa Kevan työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki.

Työelämän kehittämisraha on vakiinnuttanut asemansa vaikuttavan ja ennakoivan työkykyjohtamisen keinona.

– Olemme iloisia, että hyvin erityyppiset organisaatiot haluavat Kevan tukemana hankkeillaan kehittää työelämää ja vähentää työkykyriskiä, varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén sanoo.

LUE MYÖS:

”Äiti saa olla muutakin kuin äiti” – Äidin oma huone on äitien hyvänolon lähde

Vastaa