Sirpa Kaustinen suosittelee yrityksille osittaisen etätyön jatkamista – ”Lisää huomattavasti mahdollisuuksia saada hyviä osaajia”

Sirpa Kaustinen

Suorahaku on selvästi aiempaa suositumpi tapa hakea uusia osaajia, Eezy Personnelin Sirpa Kaustinen kertoo. Työvoimapula on johtanut siihen, että hyvien osaajien löytäminen saattaa kestää aiempaa kauemmin.

Moni työntantaja tuskailee Pohjanmaalla työvoimapulan kanssa. On kuitenkin yksi keino, jolla erilaisiin asiantuntijatehtäviin voisi saada kerralla reilusti enemmän hakijoita.

– Etä- tai hybridityön mahdollistaminen lisää huomattavasti mahdollisuuksia saada hyviä ehdokkaita, kertoo suorahakuihin erikoistuneen Eezy Personnelin suorahakukonsultti Sirpa Kaustinen.

Kaustinen kertoo, että jos työtä voisi tehdä 2–3 päivänä viikossa kotoa käsin, mahdollistaisi se myös sellaisten henkilöiden etsimisen, jotka eivät halua muuttaa Pohjanmaalle. Näin esimerkiksi Tampereelta, Turusta tai vaikkapa pääkaupunkiseudulta voisi löytyä hyviä tekijöitä, jotka eivät muuten olisi kiinnostuneet.

Kaustinen muistuttaa, että tällä voisi olla myös Pohjanmaalle iso merkitys.

– Emme mekään halua pelkästään siirrellä täällä ihmisiä yrityksistä toisiin.

Työntekijäpula näkyy nyt muun muassa kaikilla insinöörialoilla

Suorahaku laajentunut

Suorahakua käytetään tyypillisesti vaativimpien tehtävien, kuten erilaisten johtajien tai kapean alan erikoisasiantuntijoiden haussa.

Kaustinen kertoo, että työvoimapula on laajentanut sitä kirjoa, mihin tehtäviin suorahakua käytetään.

– Työntekijäpula näkyy nyt muun muassa kaikilla insinöörialoilla. Samoin erityisaloilla, joilta valmistuu vähän osaajia.

Vaikeus löytää osaajia on johtanut myös siihen, että sopivien henkilöiden löytyminen on pitkittynyt.

– Yleensä löydämme tekijän jossain vaiheessa, mutta se voi kestää kauemmin kuin itsekin haluaisimme.

Kaustinen kertoo, että yleensä Eezy Personnelissa pyritään saamaan henkilö palkattua 6-8 viikossa, mutta vaativimmissa tapauksissa prosessi on kestänyt puolikin vuotta.

Jopa vastavalmistuneet kiinnostavat

Kaustinen kertoo, että suorahaussa haetaan yleensä osaajia vaativiin pesteihin, joihin työnantaja vaatii kokemusta. Siksi vastavalmistuneet eivät niihin useinkaan sovellu. Viime aikoina Eezy Personnel on kuitenkin alkanut välillä ehdottaa joihinkin tehtäviin myös vastavalmistuneita.

– Vastavalmistuneita voidaan kouluttaa moniin tehtäviin. Työelämä on myös muuttunut siten, että aina ei katsota niin tarkasti sitä koulutusta ja työkokemusta, vaan ihmistä kokonaisuutena. Ratkaisevaa on kyky oppia ja ottaa uusia haasteita vastaan.

Kaustinen muistuttaa, että työntekijän palkkaaminen on iso investointi. Jokaista palkkaamista kannattaisikin pohtia useamman vuoden tähtäimellä. Kun näkökulmaa kääntää siihen suuntaan, voi vastavalmistunut muuttua entistä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi tehtäviin, joissa vaativuustaso ei ole liian korkea.

Keskusteleva prosessi

Kaustinen kertoo, että suorahaku on keskusteleva prosessi. Työnantajalla on jo luotuna kriteereitä halutusta henkilöstä, mutta Kaustinen kyselee vielä tarkemmin yhtiön tarpeista.

Keskustelun pohjalta Kaustinen ehdottaa usein kriteerit täyttävien henkilöiden lisäksi osaajia, joiden kokemus ei ole välttämättä ole aivan sitä mitä haetaan, mutta henkilöllä on jotain muuta kiinnostavaa osaamista.

Kaustinen kertoo, että joskus yritykset hakevat liian samankaltaista henkilöä kuin tehtävää aiemmin hoitanut henkilö oli.

– Yrityksen tulevaisuuden strategian kannnalta voi kuitenkin olla niin, että toisenlaisella profiililla oleva henkilö voisi menestyä paremmin.

Joskus keskustelut voivat johtaa myös siihen, että yritys päättääkin kouluttaa yhtiön sisältä jonkun henkilön tehtävään ja hakeakin aivan erilaista osaajaa kuin oli alunperin ajatellut.

Työkulttuuri korostuu

Työntekijäpula on nostanut pintaan myös työhyvinvoinnin ja -kulttuurin. Sitä korostavat niin työnantajat kuin työnhakijat.

– Työntantajat ovat alkaneet yhä ueammin miettimään millainen työyhteisö on, millaisia vahvuuksia sieltä puuttuu ja minkälainen persoona sinne sopisi. Haetaan sellaista henkilöä, joka tavallaan täydentäisi yhteisöä jollain tavalla.

Työnhakijat taas kyselevät haun aikana työpaikan kulttuurista niin haastatteluissa kuin mahdollisesti yrityksessä työskenteleviltä tutuiltaan.

– Haastatteluissa annamme hakijoille oikean kuvan tilanteesta ja kerromme, jos kulttuurissa on jotain haasteita. Emme halua luoda pilvilinnoja, koska se ei hyödytä ketään.

Myös konsultointia

Eezyn sisälle mahtuu monenlaista toimintaa. Suorahaun kannalta läheinen yhtymäkohta on Eezy Flow, joka tarjoaa yrityksille konsultointipalveluita työhyvinvoinnista ja -kulttuurista.

Jos yrityksessä vaihtuvuus on suurta, kertoo se Kaustisen mielestä jostain. Silloin hän voi suositella yhtiölle konsulttipalveluita.

Kaustinen kehottaa yrityksiä miettimään vetovoiman lisäksi pitovoimaa.

– Olemassa olevat työntekijät ovat yrityksen parhaat käyntikortit. Jos työntekijät ovat tyytyväisiä, on kulttuuri kunnossa ja sinne on helpompi saada uusia tekijöitä.

 

LUE MYÖS:

Kansainvälisten osaajien rekrytointi tuo mukanaan paljon positiivista – Rekrytointiin tarjolla maksutonta valmennusta

Riikka Autio: “Työkalut työvoiman saamiseen ja vaihtuvuuden vähentämiseen ovat yrityksen omissa käsissä”

Vastaa