Pohjanmaalle uusi liike-elämän laajalevikkinen printtilehti – Österbotten får nytt fysiskt affärsmagasin med en upplaga större än 70 000 exemplar

Botnia Insider on uusi kaksikielinen, liike-elämään keskittyvä printtilehti. Sen ensimmäinen numero julkaistaan tammikuun lopussa. Korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita sisältävä lehti jaetaan suoraan pohjalaiskoteihin.

– Botnia Insider fokuserar på regionens näringsliv, på företagen, på organisationerna och på människorna som driver samhället framåt, säger Peter Stolpe, chefredaktör för Botnia Insider.

– Magasinet belyser de fenomen och de aktörer som bygger morgondagen.

Bakom satsningen hittas Vaasa Insider, ett bolag och ett nätverk som driver ekonomisajten www.vaasainsider.fi. Insiders webbsajt lanserades i april i fjol och har fått en bra start.

– Me kasvamme ja jatkamme töitä täydellä teholla sekä uuden lehden että www.vaasainsider.fi -uutissivuston kanssa, sanoo Botnia Insiderin ja Vaasa Insiderin uutispäällikkönä toimiva Johanna Haveri.

Det nya magasinet blir annonsfinansierat och därmed gratis för läsarna. Det delas ut med posten till såväl hushåll som företag.

Vain viisi mainostajaa

Uusi lehti on valikoiva mainosten suhteen. Joka numerossa on mainostajina mukana enintään viisi korkeatasoista yritystä tai organisaatiota.

– Tämä ei ole mikään mainoslehti, joten haluamme mukaan vain sellaisia mainoksia, jotka tuovat lisäarvoa ja sopivat lehden sisältöön, sanoo Stolpe.

Är det inte dumt att eventuellt behöva tacka nej till annonspengar?

– Det beror på vad man är ute efter, vår avsikt är inte att bli rika på det här, vi vill bara göra något som kan föra näringslivet framåt, säger Stolpe.

Magasinets upplaga blir större än 70 000 exemplar. Det utkommer månatligen och delas ut på ett område som sträcker sig från Jakobstad i norr till Kristinestad i söder.

UPC:s nätverk möjliggör satsningen

Det nya affärsmagasinet trycks av UPC Print i Vasa. Entreprenören Sture Udd har, genom UPC Medias Mega, redan byggt upp logistiken för att ge ut ett magasin i stora volymer.

– Iso kiitos Sturelle, joka näin oman verkostonsa kautta auttaa meitä, sanoo Peter Stolpe.

Vastaa