Nordeas nya sätt att jobba möjliggör snabbare besked om bostadslån

Kristian Ranta Nordea
Kristian Ranta.

Nordea har gått in för nya sätt att jobba som bättre kan tackla lokala flaskhalsar. Nordea-koncernen har bra fart på och verksamheten i Österbotten går i samma takt som helheten.

Nordea i Finland har infört nya sätt att jobba som tacklar flera gamla utmaningar. Problemen har bottnat i att det på orter där bostadsmarknaden är het lätt uppstår flaskhalsar när många låneansökningar ska behandlas på samma gång.

På orter och i regioner där bostadsmarknaden står stilla har det däremot traditionellt funnits outnyttjad kapacitet hos bankens lånexperter.

Problematiken späds på av att små team är sårbara och det kan räcka med att en person är borta eller sjukledig för att ställa till det rejält.

Att låneförhandlingarna, i alla lejonparten av dem, har flyttat till nätet, har nu möjliggjort helt nya sätt att jobba.

Nationella team

Kristian Ranta. Nordea. Vasa.
Kristian Ranta.

Nordeas lösning på ovanstående problematik är att göra många av sina team landsomfattande. Konkret innebär det till exempel att en expert i Vasa kan jobba med ett bostadslån i Helsingfors eller att en expert i Tammerfors kan jobba med ett bostadslån i Vasa, beroende på var marknaden går som hetast.

– Förut betjänades kunderna lokalt på alla orter men på det här viset blir det smidigare och expertkunskapen finns alltid tillgänglig, säger Kristian Ranta, chef för Nordeas personkundverksamhet i Österbotten.

Den största fördelen med det nya sättet att jobba är kanske ändå snabbheten som det möjliggör. När det handlar om bostadslån kan det vara a och o att få snabba besked på låneansökningar.

Kännedom om den lokala marknaden, då?

Kristian Ranta säger att det tar länge att utbilda någon till att bli expert på bostadslån. Han menar att det inte är lika tidskrävande och utmanande att lära sig den lokala prissättningen och marknadsförutsättningarna på olika orter.

– Ofta påminner marknaden i städer av ungefär samma storlek om varandra, säger Kristian Ranta.

Bankens lokala experter har dessutom inte försvunnit någonstans och finns till förfogande, inte minst vid till exempel specialsituationer.

Hur ser marknaden ut nu lokalt?

Kristian Ranta.

Kristian Ranta säger att marknaden, när det gäller priser och utbud, i Vasa och i Österbotten som helhet går hand i hand.

I Vasa hade antalet gjorda affärer, innan kriget i Ukraina bröt ut, letat sig upp till rekordnivåer på medellång sikt. Krigsutbrottet slog av den toppen men antalet affärer är fortfarande fler än normalt.

Priserna på bostäder har däremot inte utvecklats lika väl, utan hållits stabila eller till och med backat lite.

– Det som går bäst just nu och blivit dyrare är renoverade eller nya egnahemshus, säger Kristian Ranta.

Nordea har bra fart på

Nordeas senaste kvartalsrapport blev bra. Rörelseresultatet ökade med 6 procent och banken behåller sina högt ställda förväntningar på helåret.

Bankens bolånevolymer steg med 7 procent på årsbasis. Kristian Ranta säger att det som kanske ändå tydligast ökar för dem är sparande och placeringar.

– Då det är oroliga tider brukar sparandet öka och eftersom inflationen gnager så söker man andra alternativ, säger Kristian Ranta.

Kristian Ranta säger att verksamheten i Österbotten på det stora hela går i takt med banken som helhet.

Rekryterar i Vasa

I Österbotten har Nordea cirka 160 anställda, många just viktiga kuggar i nationella team. Majoriteten av Nordeas personalstyrka i landskapet jobbar i Vasa, där cirka 130 är stationerade.

Lokalt i Vasa är banken kanske mest ihopkopplad med kontoret vid Nedre Torget. Den största delen av personalstyrkan hittas ändå vid bankens enhet på Mjölnaregatan.

– Vi rekryterar också mera där, speciellt är det språkkunniga människor vi söker, säger Kristian Ranta.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaisa Penttilä & Sören Kock: “Behovet av nya affärsmodeller och marknader”

Vastaa