Terhi Mäkinen: ”Team Finland – me autamme yritystäsi selviytymään”

Terhi Mäkinen

Kirjoittaja Terhi Mäkinen on Pohjanmaan ELY-keskuksen elinvoimapäällikkö.

Team Finland – me autamme yritystäsi selviytymään

Siinä voisi olla tämän hetkinen Team Finland -toiminnan iskulause. Tähän asti se on ollut alueellamme: Team Finland – Me autamme yritystäsi kasvamaan.

Kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvät tehtävät eivät ole meiltä hävinneet, mutta viime viikkojen koronakriisi on tuonut työtehtäviimme aivan erilaiset ja todella kiireelliset yritysten tarpeet. Yrittäjien ja yritysten hätä on nyt suuri ja Team Finland -verkosto toimii täysillä yritysten auttamiseksi kriisitilanteessa.

Mutta mikä on Team Finland? Team Finland kokoaa yhteen kaikki yritysten valtiorahoitteiset kehittämis- ja kansainvälistymispalvelut aina neuvonnasta rahoitukseen. ELY-keskukset koordinoivat verkoston toimintaa alueellisesti.

Minun tehtävänäni elinvoimapäällikkönä on koordinoida Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland -toimintaa. Alueemme verkoston ydintoimijoita ovat ELY-keskuksen, TE-toimiston, Business Finlandin, Finnveran ja Viexpon asiantuntijat. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimivat lisäksi alueen keskeisistä toimijoista kootut alueverkostot, joissa ovat edustettuina mm. elinkeinoyhtiöt, yrittäjäjärjestöt, Kauppakamari ja korkeakoulut. Verkoston tavoitteena on yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen.

Verkoston tavoitteena on yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen.

Vuonna 2019 Team Finland -ydintoimijoiden rahoitus Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yrityksille oli yhteensä n. 160 miljoonaa euroa eli pelimerkkejä tällä porukalla on hyvin käytössä alueen yritysten kehittämiseen.

Koronakriisistä kärsivien yritysten tueksi on saatu nopeasti uusia tuotteita ja rahaa. Finnveran pk-yritysten rahoitusmahdollisuus nousi 2 miljardista reiluun 4 miljardiin euroa. Finnvera auttaa takauksien avulla yrityksiä vaikean tilanteen yli. Business Finland on luonut kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekimisen tapojen uudelleenorganisoitumista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa. Rahoitusta on myönnettävissä valtakunnallisesti 700 miljoonaa euroa ja rahoitustarve on ollut suuri.

Ensimmäisen vuorokauden aikana hakemuksia tuli yli 2000 kappaletta. Päätöksiä paiskitaan ylitöinä ja rahaa on saatu hyvin liikkeelle ja yritysten avuksi.

ELY-keskus vastaa yritysten tarpeeseen uudella erityisesti koronatilanteen tarkoitetulla yrityksen kehittämisavustuksella, johon tämän hetkisen tiedon mukaan on tulossa 300 miljoonan euron lisärahoitus. ELY-keskukset rahoittavat tässä poikkeustilanteessa yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjän lisäksi 1–5 henkilöä. Avustus on tarkoitettu yrityksille, joiden toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronaviruksen vuoksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa.

Tässä kiireellisessä tilanteessa, on tärkeää, että yrittäjä voi saada tiedon uusista palveluista nopeasti ja kootusti. ELY-keskus on koostanut konkreettisen tietopaketin ”Apua yrittäjille koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin”. Tietopakettia jakavat kaikki yritysrajapinnassa työskentelevät asiantuntijat alueellamme ja se löytyy Pohjanmaan ELY-keskuksen nettisivuilta.

Terhi Mäkinen.

Tietopaketti sisältää lyhyet kuvaukset eri palveluista, linkit ajankohtaisille nettisivuille ja mikä tärkeintä kaikkien alueemme Team Finland -toimijoiden yhteystiedot. ELY-keskus on järjestänyt Team Finland alueverkoston toimijoille videokokouksia, joissa olemme jakaneet tietoa uusista rahoitusmuodoista.

Skypellä ja Teamsilla järjestettäviin kokouksiin voi osallistua suurikin määrä henkilöitä yhtä aikaa. Tässä tilanteessa onkin ollut tärkeää, että samasta organisaatiosta useampikin henkilö voi osallistua kokoukseen ja tieto leviää nopeasti kiireen keskellä.

Yhteinen tiedontarve ja yrittäjien hätä on tiivistänyt ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden yhteistyötä vielä entisestään, jos jotain positiivista tästä tilanteesta voidaan ajatella syntyneen.

Tietoa vaihdetaan nopeasti ja kaikki auttavat toisiaan. Oli upeaa, että Team Finland -verkosto oli jo valmiina luotuna alueellemme ja tarvitsi vain tiivistää kokoontumista ja ottaa käyttöön uudet virtuaaliset välineet. Ei kahvitarjoiluja, mutta paljon tietoa ja entistä suuremmalle joukolle.

LUE MYÖS:

Terhi Mäkinen: “Menestyvän oppilaan dilemma – yritysrahoituksen niukkuus”

Vastaa