Meeri Koski: ”Alueelliset kehitysnäkymät povaavat käännettä parempaan”

Meeri Koski

Kirjoittaja Meeri Koski työskentelee tutkijana elinkeinoelämän ja työllisyyden parissa Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Kevään 2024 Alueelliset kehitysnäkymät julkaistiin toukokuun alussa. Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kehitysnäkymät laaditaan ELY-keskuksissa ja katsauksen julkaisee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kyseessä on laadullinen arvio, jonka arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja rakenne sekä osaavan työvoiman saatavuus.

Alueellisten kehitysnäkymien laatimisessa keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Pohjalainen yhteistyö toimii mitä parhaiten myös tässä asiassa, sillä Pohjanmaan ELY-keskuksen koolle kutsumissa keskustelutilaisuuksissa vaihdetaan aktiivisesti arvokasta tietoa eri sidosryhmien kesken.

Kiitos kaikille, jotka ovat vuodesta toiseen osallistuneet keskusteluihin ja arvioiden laatimiseen!

Tunnelma positiivisesti odottavainen

Tänä keväänä valtaosassa Pohjanmaata elinkeinoelämän ja työttömyyden katsottiin olevan heikommassa tilassa kuin vuotta aiemmin. Muun muassa maailmanpolitiikan ja -talouden epävarmuus, korkealla olevat korot ja kevään lakot ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa monilla eri toimialoilla.

Pessimismiin ei silti olla vaivuttu, vaan alueella uskotaan, että käänne parempaan on tulossa. Vuoden kuluttua elinkeinoelämän ja työttömyyden odotetaan jo parantuneen kevään tasosta.

Alueella uskotaan, että käänne parempaan on tulossa.

Suhdanteiden heilahtelusta huolimatta tunnelma alueella on ollut viime vuosina positiivisen odottavainen, johtuen tietenkin mittavista alueelle suunnitelluista investoinneista. Merkittävää osaa kehitysnäkymien teksteissä ovat jo vuosia näytelleet eri investointihankkeiden tilannepäivitykset.

Joskus joudutaan tuomaan esiin ikäviä uutisia, kuten peruuntuneita hankkeita, mutta siitä huolimatta tälläkin kertaa meinasi tulla aivan hyvien uutisten runsaudenpula tekstiä laadittaessa. Aivan kaikki iloiset investointiuutiset alueelta eivät edes ehtineet mukaan tämän kevään kehitysnäkymiin, niin nopeita ovat käänteet energisellä Pohjanmaalla!

Työkaluja työvoimapulan taklaamisen

Pohjanmaan työllisyystilanne on perinteisesti ollut Manner-Suomen parhaimmistoa ja sitä se on edelleen, vaikka työttömien määrä on viime aikoina ollut kasvussa. Pula osaavasta työvoimasta on vaivannut yrityksiä pitkään, ja tulevaisuudessa rekrytointiongelmia riittää ratkottavaksi merkittävästi aiempaa enemmän, kun alueelle sijoittuvat investoinnit alkavat konkretisoitua.

Työvoimapulan taklaamisen työkalupakkiin kuuluvat muun muassa kansainvälisen työvoiman ja alueen opiskelijoiden aiempaa parempi hyödyntäminen sekä työnhakijoiden ja -tekijöiden osaamisen kehittäminen. Kaiken keskiössä on tietenkin alueen veto- ja pitovoiman parantaminen.

Työvoimabarometri käyttöön

Alueellisia kehitysnäkymiä tullaan jatkossa laatimaan tiiviisti yhdessä Työvoimabarometrin kanssa. Työvoimabarometri on uusi ennakointituote, joka on korvannut eri ammattien työmarkkinatilannetta kartoittaneen Ammattibarometrin. Työvoimabarometrin valtakunnallista kehittämistä koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriöstä ja alueellisesta työstä vastaavat ELY-keskukset.

Työvoimabarometrissa on tarkoitus tunnistaa alueiden keskeiset pula-ammatit ja niitä koskevat osaamisvajeet eri toimialoilta. Työvoimabarometri laadittiin ensi kertaa viime syksynä ja tuloksiin voi tutustua osoitteessa tyovoimabarometri.fi.

Ensi syksynä Pohjanmaan ELY-keskusalueella Työvoimabarometrissa arvioidaan sosiaali- terveys- ja hyvinvointialan, teknologiateollisuuden ja -palveluiden sekä rakennetun ympäristön toimialat. Tulemme kutsumaan mukaan laajasti eri sidosryhmiä, jotta saamme luotua kattavan kuvan näiden toimialojen tilanteesta ja osaamistarpeista alueella.

Myös Alueelliset kehitysnäkymät päivitetään jälleen syksyllä. Kaikki näkemykset otetaan jälleen kiitollisina vastaan. Jos olet jo vanha tuttu, tervetuloa mukaan tällekin kierrokselle. Jos et ollut mukana viime syksynä, mutta kiinnostuit Työvoimabarometrista tai Alueellisista kehitysnäkymistä, ota rohkeasti yhteyttä (meeri.koski@ely-keskus.fi)!

 

LUE MYÖS:

Mika Palosaari: ”Aluehallintouudistus uudistaa ja haastaa aluettamme”

Vastaa