Mari Kattelus: ”Opiskelijoiden ääni on tulevaisuuden ääni”

Mari Kattelus, Vasek
Mari Kattelus.

Mari Kattelus on Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin markkinointipäällikkö, joka tekee intohimoisesti työtä Vaasan seudun imagon eteen.

Kun puhutaan osaavan työvoiman saatavuudesta, termi pitovoima on aina mukana keskusteluissa. Se kuuluu tämän päivän trendisanoihin, joita viljellään ahkerasti puhuttaessa alueen kehittämisestä. Ja ihan oikeutetusti viljelläänkin. Pitovoimatekijät ovat ratkaisevassa asemassa mietittäessä, miten seudulla asuvat ihmiset saataisiin tuntemaan olonsa kotoisaksi.

Vaasan seudulle yksi tärkeimmistä ryhmistä pitovoiman näkökulmasta on täällä opiskelevat korkeakouluopiskelijat, joita kaupungissa elää ja asuu noin 13 000 eli ei mikään pieni tai vähäpätöinen ryhmä. Heitä kannattaa kuunnella tarkalla korvalla, kun kaupunkia kehitetään. Sillä jos kaupunki on mieluisa paikka jo opiskeluaikana, sinne myös helpommin jää valmistumisen jälkeen.

Heitä kannattaa kuunnella tarkalla korvalla, kun kaupunkia kehitetään.

Osa omaa työtäni on olla jatkuvassa vuoropuhelussa vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Järjestämme heille muun muassa erilaisia tapahtumia, rekrytointitilaisuuksia yritysten kanssa tai vaikkapa retkiä luonnonperintökohteeseen. Mahdollistamme siis kohtaamisia tulevien työnantajien kanssa ja tutustutamme opiskelijoita omaan kotikaupunkiinsa. Konkreettista ja merkityksellistä työtä siis.

VASEK ja Vaasan kaupunki tekivät jonkinlaista historiaa pari viikkoa sitten, kun kutsuimme ja saimme kaikkien kuuden korkeakouluyksikön ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien hallitukset yhteiseen tapaamiseen. Pääsimme konkreettisesti keskustelemaan opiskelijoiden kanssa heitä askarruttavista asioista. Keskustelu eri ryhmissä oli vilkasta ja rakentavaa, puolin ja toisin. Oli hienoa kuunnella vuoropuhelua, kun kaikkien osallistujien ääni pääsi kuuluviin.

Tilaisuuden päätteeksi totesimme yhteen ääneen, että lähdemme edistämään muutamaa yhdessä sovittua asiaa. Bussiliikennettä kehitetään myös opiskelijanäkökulmasta. Kulttuuri- ja vapaa-ajantapahtumien opiskelijahintoja pyritään tarkistamaan, jotta myös opiskelijat pääsevät paremmin tutustumaan kaupungin palveluihin.

Mari Kattelus, Vasek
Mari Kattelus.

Kaupungin tarjoamista harjoittelupaikoista, opinnäytetyömahdollisuuksista ja kesätöistä kerrotaan aktiivisemmin, jotta useampi pääsisi kiinni kaupungin työmahdollisuuksiin. Ja tämä pätee kaikkiin muihinkin työnantajiin. Tietoa aiheesta täytyy jakaa tehokkaammin eri kanavissa.

Itse pidin kaikkein tärkeimpänä päätöksenä sitä, että opiskelijat otetaan paremmin mukaan kaupungin ja seudun kehittämiseen sekä strategian päivittämisprosessiin. Toivon, että korkeakouluopiskelijoita nähdään tulevaisuudessa huomattavasti enemmän erilaisissa kehittämistyöpajoissa, asukaskuulemisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa, joissa kaupunkia ja koko seutua kehitetään. Opiskelijoiden ääni on tulevaisuuden ääni, sitä kannattaa ja pitää kuunnella.

LUE MYÖS:

Mari Kattelus: ”Nuorilla aikuisilla on asiaa!”

Vastaa