Lauri Laaksonen: ”Onni suosii rohkeaa – Pohjois-Ruotsin investoinneista mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille”

Lauri Laaksonen Viexpo

Kirjoittaja Lauri Laaksonen toimii Viexpolla markkinointi- ja viestintäasiantuntijana sekä NordicHub managerina. Asiantuntijana Viexpolta haastateltu kansainvälistymisasiantuntija Anne Viitalaa, joka toimii Etelä-Pohjanmaan alueen Area Managerina.

Viimeisten vuosien aikana olemme useita kertoja saaneet lukea ja kuulla, kuinka Pohjoismaissa tehdään suuria investointeja. Etenkin Pohjois-Suomi, Pohjois-Ruotsi, ja Pohjois-Norja ovat nousseet esille noin 160 miljardin euron investointipotentiaalillaan.

Nämä investoinnit eivät ole tärkeitä ainoastaan omille lähialueilleen, vaan ne tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia myös muualta tuleville toimijoille.

Tästä saimme hyvän muistutuksen jälleen lokakuussa, kun veimme joukon suomalaisia puurakentamisalan toimijoita Ruotsiin tutustumaan Västerbottenin ja Norrbottenin merkittäviin puualan kohteisiin ja toimijoihin.

Uumajassa ja Skellefteåssa sekä niiden lähistöllä vietettyjen päivien aikana luotiin uusia kontakteja ja saatiin hyviä oppeja puurakentamiseen liittyen. Samalla nousi esille, kuinka paljon näillä alueilla investoidaan nyt ja tulevaisuudessa.

Pohjois-Ruotsin investointipotentiaali jyrkässä nousussa

2020-luvun alussa Västerbottenin ja Norrbottenin kauppakamarit tekivät laskelmia, joiden pohjalta oletettiin, että tulevien 20 vuoden aikana tällä niin sanotulla Norrlandskustenin alueella investoinnit kohoaisivat jopa 300 miljardiin kruunuun.

Suurimmat näistä ovat 60 miljardin kruunun tuulivoimapuisto Piteåssa ja Northvoltin 30 miljardin kruunun akkutehdas Skellefteåssa. Lisäksi alueelta löytyy useita ”pienempiä” investointeja.

Huomionarvoista on myös se, että laskelmissa ei ole mukana kaikkia Västerbottenin alueen kaivos- ja turismiprojekteja.

– Esimerkiksi Skellefteå on suurten muutosten äärellä. Northvoltin akkutehtaan myötä kaupunkiin tehdään uusia rakennuksia ja infraa, toteaa matkan vetäjänä toiminut Viexpon kansainvälistymisasiantuntija Anne Viitala.

Anne Viitala
Anne Viitala.

Jätti-investoinnit luovat monenlaisia tarpeita

On tärkeä pitää mielessä tällaisten investointien yhteiskunnalliset kokonaisvaikutukset. Akkutehtaan rakentaminen ei tarkoita, että tarvetta olisi pelkästään akkutehtaan seinien rakentajille ja tuotantoprosessin osaajille.

Infrastruktuuria tulee parantaa, jotta ihmiset, tavarat ja tieto pystyvät liikkumaan. Lisääntyneen työvoiman asettuessa seudulle tarvitaan uusia asuintaloja, julkisia ja kaupallisia palveluita, ja niin edelleen.

Muutaman sadan kilometrin säteellä Pohjanmaan rannikosta on siis auennut monien mahdollisuuksien markkina!

– Investointien laajempia vaikutuksia kuvaa hyvin Skellefteåssa monimuotoiset tarpeet. Siellä tarvitaan muun muassa uusia vuokra-asuntoja, päiväkoteja ja kouluja. Julkinen liikenne suunnitellaan uudelleen ja palvelutaso vaatimukset nousevat vähän joka sektorilla, Anne Viitala kertoo.

Onni suosii rohkeaa

Ei niin kauan sitten Vaasan yliopistoseuran, Vaasan Yrittäjien ja Vaasan yliopiston järjestämässä Onnistumisen ilta -tapahtumassa teemana oli rohkeus. Osallistujat saivat kuulla mielenkiintoisia yrittäjätarinoita, joissa teema nousi hyvin esiin.

Opetuksena voidaan pitää, että rohkeus ei ole onnistumisen tae, mutta ilman rohkeutta ei voi yrittää eikä onnistua. Toivomme, että yritykset tällä puolella Merenkurkkua nyt lähtisivät ennakkoluulottomasti miettimään mitä mahdollisuuksia Norrlandskustenin investoinnit voivat heille tuoda sekä rohkeasti tarttuisivat näihin tilaisuuksiin.

– Olemme lyhyen laivamatkan päässä alueesta, johon tullaan tulevina vuosina investoimaan paljon. Suomalaisten yritysten olisi hyvä verkostoitua ja löytää yhteistyötahoja päästäkseen osaksi näitä hankkeita, sanoo Anne Viitala.

Työtä ei tarvitse tehdä yksin, vaan apua on saatavissa. Team Finland -verkostosta, johon Viexpokin kuuluu, löytyy yrityksille erilaisia kansainvälistymispalveluita tarjoavia julkisia toimijoita. Ei muuta kuin rohkeasti yhteyttä!

 

LUE MYÖS:

Viexpo: ”Vientiä suunniteltaessa kannattaa käydä kohdemarkkinoilla”

Vastaa