Katja Rajala: ”Meidän vai teidän HYKY – hyvinvointialue?”

Katja Rajala

Kirjoittaja Katja Rajala on Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja, yrittäjyyden intoilija ja innostaja.

Sote-uudistus lainsäädäntöineen on vielä vaiheessa ja moni meistä on jo kyllästynyt seuraamaan koko keskustelua. Mutta oletko Sinä siitä tietoinen, että Vaasan seudulla ei olla jääty tumput suorina odottelemaan ja sivusta seuraamaan sitä, millaista mallia olisi tulon päällä?

Vaasa on mukana uudessa Pohjanmaan HYKY – hyvinvointialueessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunki ei enää jatkossa tuota itse sosiaali- ja terveyspalveluja. Muutos on iso ja toivon mukaan parempaan suuntaan. Positiivista on se, että suuntaan voi vielä vaikuttaa.

On selvää, että kun 13 kuntaa yhdessä muodostavat uuden sote-palveluja organisoivan kokonaisuuden, ei työ uuden mallin luomisessa ole helppoa, mutta se avaa uusia mahdollisuuksia. Hallinnon organisointi siten, että kaiken tasoinen integraatio toteutuu asiakaslähtöisesti, ottaa oman aikansa. Kokonaisuus alkaa kuitenkin saada muotoaan ja virkamiesjohtokin on jo pitkälle nimetty eri vastuualueille.

Palvelujen tuottamisen suunnitteluvaiheessa on tärkeää lähteä miettimään laajemmin sitä, millainen palvelustrategia luodaan. Tämä strategia voidaan nähdä merkittävänä työkaluna alueen elinvoiman edistämisessä. Miten hankintoja tehdään, entä miten palveluja tuotetaan, saako asiakas vaikuttaa ja valita, millaisen roolin yritys- ja järjestösektori toiminnassa saavat?

HYKY:llä voi olla laajempikin yhteiskunnallinen vaikutus, mikäli niin yhdessä halutaan. Nyt on tuhannen taalan tilaisuus kurkotella avoimin mielin yli sektorirajojen, ruokkia osallisuutta ja innovatiivisia tapoja toimia, sekä tuottaa palveluja. On hyvä muistaa, että lopulta hyvinvointialue koostuu alueen asukkaista, eri ikäisistä ihmisistä, järjestöistä ja yrityksistä. Otetaan kaikki toimijat mukaan. Se on osa kukoistavan alueen kipinätekijöitä.

Kysymys kuuluukin, ollaanko luomassa meidän vai teidän HYKY:ä? Teidän -mallissa julkinen organisaatio keskittyy toimimaan itsensä ympärillä. Meidän -mallissa haetaan uutta, verkostoidutaan, osallistetaan, järjestetään tilaa tasavertaiselle vuoropuhelulle ja yhteisen ymmärryksen muodostamiselle.

Tähän on varmasti alueen yrityksillä annettavaa. Tämä meidän kaikkien parhaaksi ja siksi, että voimme toimia suunnannäyttäjinä alueen elinvoimaa lisäten.

LUE MYÖS:

Katja Rajala: ”Yrittäjillä on oma tärkeä paikkansa!”

Vastaa