Kati Komulainen: ”Valmistuvien täystyöllisyys”

Kati Komulainen

Kirjoittaja Kati Komulainen on Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja.

Olemme saavuttamassa tilanteen, jossa käytännössä kaikki valmistuvat opiskelijat työllistyvät. Opetushallinnon tuoreimman eli vuoden 2021 tilaston mukaan Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista 2,7 % oli työttömänä.

Tämä on luku, joka on samalla hieno ja samalla huolestuttava. Käytännössä jokainen opiskelija on saanut työpaikan valmistumisensa jälkeen.

Opiskelijan näkökulmasta tilanne on erinomainen. Vaasassa on koko Suomen pienin valmistuneiden työttömyys. Toisaalta jos katsotaan työllisten osuutta työvoimasta, on meiltä valmistuneista opiskelijoista eniten työllisenä työvoimana koko Suomesta; 96,9 %. Jos puolestaan katsotaan työllisten osuutta kokonaismäärästä, on se 87,6 %.

Meiltä valmistuneista moni jatkaa myös opintojaan, mikä ei ole lainkaan huono asia. Jos siis minulta kysytään. Hallitusneuvotteluissa kyllä taidetaan nyt pohtia, että miten korkeakoulututkintojen määrää yhden henkilön kohdalla voitaisiin vähentää. Koulutus ei mene koskaan hukkaan.

Koulutus ei mene koskaan hukkaan.

Yritysyhteistyöt edistyvät

Yhteistyömme yritysten kanssa on ottanut uusia hienoja askeleita viime aikoina. Olemme luoneet erilaisia Energy Talent -ohjelmia, joissa opiskelijat kiinnittyvät yrityksiin jo opintojensa varhaisessa vaiheessa.

Danfossin kanssa rakentamassamme ohjelmassa opiskelijat kiinnitetään yritykseen jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Työtä ja opintoja tehdään yksilöllisesti, ja näin opiskelijat saavat yksilöllisen opintosuunnitelman ja yritykset osaajia, jotka vastaavat juuri heidän tarpeisiinsa. Näin opiskelijat myös kiinnittyvät Vaasaan jo opintojensa alussa.

Toinen yritys, jonka kanssa olemme rakentaneet vastaavan Energy Talent -ohjelman, on Co-Engineering. Ohjelmien luoja ja käynnistäjä on pitkäaikainen tekniikan yksikön johtajamme Jorma Tuominen, joka siirtyy eläkkeelle elokuussa. Näin Jorman kädenjälki jää elämään sekä meidän että yhteistyökumppaneidemme arkeen.

Hakijoita Energy Talent -ohjelmiin on ollut runsaasti. Voit lukea niistä lisää VAMKin verkkosivuilta.

Myös kansainväliset opiskelijat työllistyvät hyvin

Tuoreista työllisyysluvuista suuresti ilahdutti kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen valmistumisen jälkeen. Heistä 58,3 % oli työllistynyt Suomeen vuosi valmistumisensa jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut tavoitteen, jonka mukaan vuonna 2030 kansainvälisistä opiskelijoista joka kolmannen eli 75 % tulisi työllistyä Suomeen. Tämä on hyvä, inspiroiva tavoite, jonka eteen teemme joka päivä töitä.

No mitä sitten pitäisi tehdä?

Aloitamme pian sopimuskauden 2025–2028 neuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Näissä neuvotteluissa päätetään myös korkeakoulujen aloituspaikoista. Voitte olla varmoja, että lisäaloituspaikkoja haemme aloille, joilla osaajista on pulaa.

Rahoituksen on kuitenkin seurattava lisäaloituspaikkoja eikä rahoitus voi saapua ammattikorkeakoululle vasta silloin, kun opiskelija valmistuu.

 

LUE MYÖS:

Kati Komulainen: ”Miksi emme vain kouluta lisää osaajia?”

Vastaa