Daniel Djupsjöbacka: ”Business Intelligence kertoo koko tarinan”

Daniel Djupsjöbacka, Gambit (Atea)

Kirjoittaja Daniel Djupsjöbacka on Head of Analytics & Optimization, Information Management, Atea Finland. Kolumni on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Viestintä yhdistää meitä ihmisiä. Ilman sitä olemme kuin toisistaan erillään olevia saaria suuren meren armoilla. Jaamme ajatuksiamme, tunteitamme ja ideoitamme viestinnän kautta. Ilmaisemme itseämme. Kuuntelemme. Tavoitamme muita ihmisiä. Viestinnällä on suuri merkitys päivämme kulkuun.

Menestys työelämässä vaatii useimmiten hyvää, johdonmukaista ja tehokasta viestintää. Nämä elementit luovat pohjaa aidoille ihmissuhteille.

Mikä tekee ihmisestä esimerkillisen viestijän? Kirjailija ja johtaja Larry Hagner sanoo:

”Maailman parhaat puhujat ovat parhaita tarinankertojia. He eivät osaa ainoastaan kertoa hyvää tarinaa, vaan he jakavat yksityiskohtia, joita muut eivät jakaisi.”

Mitä vai miksi?

Hyvä viestintä on paljon enemmän kuin vain faktojen kertomista. Mikäli meitä kiinnostaa pelkät faktat, me kysymme ”Mitä tapahtui?

Tarinankerrontaa ja yksityiskohtia sisältävä viestintä on enemmän kuin faktojen kertomista. Tarinat ja yksityiskohdat herättävät uteliaisuutemme. Haluamme ymmärtää, tietää enemmän – ”Miksi tämä tapahtui?

Kaksi mainittua kysymystä ovat kaksi eri tapaa viestiä. Vastaus kysymykseen ”Mitä tapahtui?” on suoraviivainen ja yksiuloitteinen. Lähestulkoon käskevä.

Vastaus kysymykseen ”Miksi tämä tapahtui?” on avoin ja meitä yhdistävä. Haluamme tietää ja ymmärtää enemmän, avartaa näkökulmaamme.

Vakiomuotoisen raportoinnin ja Business Intelligencen ero

Millä tavoin hyvä viestintä linkittyy Business Intelligenceen (BI) ja BI-applikaatioihin?

Yksi tärkeä viestinnällinen elementti organisaatiossa on jakaa tietoa. Vakiomuotoiset raportit ovat viestintää, mutta rajallista – ne sisältävät yksiulotteista tietoa. Ne vastaavat vain kysymykseen ”Mitä tapahtui?”

Vakiomuotoiset raportit eivät luo kestävää pohjaa uteliaisuudelle ja mielenkiinnolle. Ne eivät voi vastata jatkokysymyksiin. Ne sisältävät tietoa, mutta ei muuta.

BI vie tiedon uudelle tasolle. Pelkän tiedon toimittamisen sijaan hyvä BI antaa käyttäjälle mahdollisuuden vastata kysymykseen ”Miksi tämä tapahtui?” Se välittää tarkkaa ylätason tietoa samalla, kun antaa käyttäjälleen mahdollisuuden pureutua dataan syvällisemmin, vertaamaan dataa aikaisempaan sekä ymmärtämään syy-seuraussuhteita ja taulukoita selkeällä tavalla.

BI vie tiedon uudelle tasolle.

Analytics Process
Analytiikkaprosessi

Tehokas BI avaa tiedon avulla käyttäjälleen uusia näkemyksiä, selkeyttää asioiden syy-seuraussuhteita ja mahdollistaa mitä jos -skenaarioihin pureutumista. Meistä tulee uteliaita ja kiinnostuneita – olemme yksinkertaisesti koukussa.

Kun ymmärrämme miksi, emmekä ainoastaan mitä, voimme tehdä parempia ja rationaalisempia päätöksiä.

Vahva BI merkitsee liiketoiminnalle samaa kuin hyvät puhujat viestinnälle. He ovat parhaita tarinankertojia. He kertovat upeaa tarinaa samalla kun jakavat paljon yksityiskohtia. Tehokkaat BI-applikaatiot ovat maailman parhaita digitaalisia tarinankertojia.

 

LUE MYÖS:

Ted Wallin: ”Is a company’s primary goal to maximize shareholder profit?”

Vastaa