Utbildning, kompetens, arbetserfarenhet finns – Praktikplatser sökes för att bygga nätverk och visa färdigheter

Sadaka Tamanna, Marzieh Hasanzadeh, Liya Antony, Taher Ali Zaki. Hanken Business Lead.
Sadaka Tamanna, Marzieh Hasanzadeh, Liya Antony, Taher Ali Zaki.

Behöver ditt företag en ingenjör? En mjukvaru- eller kanske en kommunikationsexpert? Deltagarna i Business Lead-programmet har redan utbildning och kompetens att erbjuda, nu söker de praktikplatser för att visa sina kunskaper.

Business Lead-programmet, som ordnas av Hanken & SSE Executive Education, finns till för att integrera internationella talanger i det finländska näringslivet. Många av deltagarna i programmet, som just nu ordnas i Vasa, är högutbildade och har relevant arbetserfarenhet.

Det vad många av deltagarna däremot saknar är de lokala nätverken. De saknar kontakterna som ger dem foten in i det regionala arbetslivet och relevanta jobb på den finländska arbetsmarknaden. Det som behövs är egentligen en chans att få bevisa vad de kan bidra med.

Drivet sällskap

Vaasa Insider hade förmånen att träffa fyra av de femton deltagarna i programmet. På mötet pratade vi engelska men språkkunskaperna bland gänget är imponerande, alla behärskar flera språk, även finska och svenska på olika nivåer.

Sällskapet är ett drivet gäng som pratar ivrigt. Det blir snabbt uppenbart att det här är människor som vill framåt och har mycket att bidra med.

Både spetskunskap och bredd hittas

Sadaka Tamanna kommer från Bangladesh. Hon har studerat bland annat utvecklingspsykologi och är expert på kommunikation och marknadsföring.

Liya Antony har en indisk bakgrund och är expert på mjukvara. Marzieh Hasanzadeh är ingenjör från Iran. Hon har studerat vatteningenjörskap och också jobbat som forskare, även i Finland.

Taher Ali Zaki är en kommunikationsentusiast. Han har varit i Finland längst av de fyra, sedan 2016, och har också mycket jobberfarenhet från olika branscher, bland annat för Röda Korset.

Liya Antony, Taher Ali Zaki, Marzieh Hasanzadeh, Sadaka Tamanna. Business Lead. Hanken & SSE Executive Education
Liya Antony, Taher Ali Zaki, Marzieh Hasanzadeh, Sadaka Tamanna.

Söker praktik

Business Lead-programmets utbildning är intensiv, inkluderar karriärcoaching och lär närmast ut vad som behövs för att klara sig i det finländska arbetslivet. Det handlar till exempel om färdigheter för att bättre kunna förstå kulturnyanser och tillvägagångssätt i näringslivet.

En av de viktigaste aspekterna i programmet är en tre månader lång praktikperiod. Det är en period som är tänkt att starta den 9 mars.

– Tidtabellen är snabb, så vi vill gärna att intresserade företag och organisationer tar kontakt så snabbt som möjligt, säger Åsa Hämäläinen, projektchefen för programmet.

Vi vill gärna att intresserade företag och organisationer tar kontakt så snabbt som möjligt.

Oavlönad praktik

Åsa Hämäläinen håller i trådarna för att sammanföra intresserade företag och organisationer med de drivna praktikanterna. Hon säger att det är frågan om en oavlönad praktik och att det för företagen är enkelt att få en praktikant.

– Det är bara att ta kontakt med mig eller mina kolleger, så kan vi tillsammans se om det finns lämpliga kandidater, säger hon.

Åsa Hämäläinens e-postadress är asa.hamalainen@hankensse.fi. Finns det lämpliga praktikantkandidater kan de sedan intervjuas av företagen innan slutliga beslut tas.

Inte bara för Vasaföretag

Inger Aaltonen, Business Director på Hanken & SSE Executive Education, säger att det här är en ypperlig möjlighet för företag att göra konkret skillnad. Aaltonen konstaterar att många företag har internationalisering, mångfald och/eller inkludering på sina agendor.

– Att ta emot en praktikant är en chans att göra något konkret som både företagen och praktikanterna vinner på, säger Inger Aaltonen.

Den här chansen gäller inte bara för Vasaföretag utan även för företag och organisationer i hela Österbotten och till och med i hela Finland.

Flera av deltagarna, undantaget närmast de som är förankrade med familj och skolbarn, säger att de är beredda att pendla långt eller till och med flytta ort efter praktikplatser och jobb.

 

LÄS OCKSÅ:

Hanken & SSE Executive Education bygger skräddarsydda program för enskilda företag – ”Strategisk förnyelse är viktigt”

Vastaa