Opetuksen kehittäminen keskiössä – Kulunut vuosi oli opetuksen teemavuosi VAMKissa

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat hyppivät ilosta talvimaisemassa
Kuva: VAMK

Pedagogisen kehittämisen teemavuonna 2022 Vaasan ammattikorkeakoulu on panostanut erityisen paljon opetuksen kehittämiseen ja opiskelijakeskeisyyteen. Pedagogiset linjaukset, uudet opetuksen kehittämistä tukevat roolit ja rakenteet sekä pedagoginen julkaisutoiminta tukevat entistä tutkivampaa, kehittävämpää ja kohtaavampaa opettajuutta.

Vuoden 2022 alussa VAMKissa polkaistiin käyntiin pedagogisen kehittämisen vuosi ja työtä koordinoimaan perustettiin uusi koulutusjohtajan tehtävä.

Koulutusjohtaja Sanna Eronen on saanut vuoden aikana paljon aikaan. Hänen vastuullaan on opetuksen ja oppimisen tuen ja kehittämisen toiminta ja koulutuksen laatu, opiskelija- ja hakijapalvelut, Master School -toiminnan kehittäminen, kansainvälisyyspalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuudet sekä erikoistumiskoulutukset.

Pedagogiset linjaukset luovat vahvan toimintapohjan

Teemavuoden aikana VAMK on panostanut erityisen paljon opetuksen kehittämiseen ja opiskelijakeskeisyyteen. Vuoden konkreettista antia ovat yhdessä muotoillut VAMKin pedagoginen näkemys ja linjaukset, joihin ammattikorkeakoulun koko pedagoginen toiminta nojaa.

Linjausten mukaan ”toteutamme rohkeasti uutta luovaa ja innovatiivista työelämäpedagogiikkaa sekä rakennamme ja kehitämme jatkuvasti osaamistamme ja pedagogista johtamistamme opiskelijoiden menestymisen mahdollistamiseksi”.

Alkuvuodesta linjauksia täydentämään julkaistaan vielä työn alla oleva VAMKin oma pedagoginen ohjelma, joka täsmentää linjausten mukaista kehittämistyötä ja myös niihin liittyviä tukitoimia opetusarjessa.

Joulukuun puolivälissä julkaistiin Tulevaisuuden korkeakoulupedagogiikka -artikkelikokoelma. Tässä kokoelmassa VAMKin eri asiantuntijat avaavat omista lähtökohdistaan, miten monin tavoin he työyhteisössään näkevät, kokevat ja kiinnittyvät opetuksen ja oppimisen kysymyksiin.

Lisää ylemmän ammattikorkeakoulutason tarjontaa

Vuoden aikana VAMK aloitti myös ylemmän ammattikorkeakoulutoiminnan kehitystyön sekä lanseerasi VAMK Master Schoolin. VAMK profiloituukin nyt enenevissä määrin YAMK-tutkintojen tarjoajana, mikä sopii hyvin sen vahvaan työelämäyhteistyöhön.

– Tässä kohtaa on kiitollinen olo jo otetuista askelista ja siitä, miten avoimesti opettajat ja muut asiantuntijat ovat meillä lähteneet mukaan innostumaan uudenlaisista kehittämisen ja vertaistuen rooleista ja vastuista, ja ennen muuta puhumaan pedagogiikasta, iloitsee koulutusjohtaja Sanna Eronen.

Eronen huomauttaa samassa mielessä, että itse prosessi on ollut ainakin yhtä tärkeä kuin luodut linjaukset.

– Uuteen organisaatioon ja rooliin hyppääminen on aina mahdollisuus myös uusiutua itse. Laitetaan oppija keskelle. Yhteistä aikaa dialogiin tarvittiin, sanoo Sanna Eronen.

Rakenteita, tiloja ja aikaa dialogille

Opetuksen kehittäminen ei lopu teemavuoden päättyessä. VAMKin arjessa jatkuu entistä tutkivampi, kehittävämpi ja kohtaavampi opettajuus.

– Huomasimme nopeasti tarpeen erilliselle pedagogisen johtamisen foorumille, jossa ehditään johtoryhmän kesken keskittyä koulutuksen kehittämisen teemoihin aiempaa paremmin. Johdon pedafoorumissa varmistetaan myös, että opetuksen kehittämistyö on linjassa VAMKin strategian ja arvojen kanssa, kertoo VAMKin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Sirpa Rutanen.

Johdon foorumin lisäksi VAMKiin synnytettiin monialainen pedafoorumi, jossa yhteisesti valittuja opetuksen kehittämisen teemoja viedään eteenpäin. Mukana toiminnassa on luontevasti myös opiskelijoiden edustus.

Opettajien vertaistukena ja sparraajina arjen monissa kysymyksissä toimii VAMKissa pedamentoriopettajia. Mentorit organisoivat opettajille muun muassa pedakahvitoimintaa ja ohjaavat opettajia eteenpäin opetuksen monissa teknisissä ja pedagogisissa kysymyksissä.

Opetuksesta vapaat kuukausittaiset yhteisen kehittämisen päivät tuovat tilaa dialogille ja opetuksen yhteiskehittämiselle käytännössä. Näinä päivinä VAMK järjestää pedakahveja, aikaa ala- tai teemakohtaisille kehittämisryhmille, erilaisille työpajoille ja opintopiiritoiminnalle.

Jatkuvan oppimisen, opetuksen avoimuuden, saavutettavuuden ja Digivisio-työn edistämiseen sekä omassa työssä uudistumiseen tarvitaan myös tätä arvokasta yhteistä aikaa.

Vuoden aikana VAMK on panostanut voimakkaasti myös opiskelijahyvinvointiin. Opiskelijoille on nyt tarjolla monenlaista tukea opiskelujen aikana sekä työllistymiseen. Tukea tarjoavat ura- ja rekrytointiasiantuntija, talent coach sekä ammattikorkeakoulukuraattori.

Lisätietoja VAMKin pedagogisesta toiminnasta antaa Sanna Eronen, Koulutusjohtaja VAMK.

 

LUE MYÖS:

Ennätysmäärä haki VAMKin kansainvälisiin ohjelmiin yhteishaussa

Vastaa