LEAN-skolning ordnas i Vasa – Chans för alla att kostnadsfritt få inspiration och nya verktyg

Marianne Fälden
Marianne Fälden.

Alla företag och organisationer kan vinna på att effektivisera sina processer. Nu kommer en unik chans att komma igång med lean-arbetet på ett smidigt sätt.

Lean är ett tankesätt och en ideologi som handlar om att effektivisera processer. Det är samlingsnamnet för en filosofi, metoder och verktyg som handlar om ständig förbättring, om att inte slösa på varken tid eller resurser.

Det kan låta högtflygande men behöver inte vara det. Tvärtom, så kan det röra sig om mycket enkla och praktiska saker som både små och stora företag och organisationer har mycket att vinna på.

Chans att komma igång

Under tre intensiva förmiddagar i november ordnas LEAN-skolning på Novia i Vasa. Q-Energys Marianne Fälden, som drar utbildningen, säger att skolningen börjar från grunden och inte kräver några förhandskunskaper.

– Lean är omfattande och det finns massor med verktyg men vi plockar ut några av dem där det är lätt att starta, säger Marianne Fälden.

Utbildningen byggs upp som en trestegsraket som innehåller både föreläsning och övningar.

Passion för processer

Marianne Fälden.
Marianne Fälden.

Marianne Fälden säger att hon själv älskar processer och har en passion för dem. Fälden menar att företag och organisationer kan utvecklas enormt genom att skriva ner sina processer, fila på dem och hitta samförstånd.

Målet kan vara att spara resurser men även att skapa tillväxt. Marianne Fälden berättar till exempel om ett företag som hon jobbat med som gick från en omsättning på 5 miljoner euro till 14 miljoner euro under en treårsperiod genom att jobba med just dessa saker.

– Det är kanske ett specialfall men visar i alla fall vad som faktiskt är möjligt, säger hon.

Anmälningar tas emot nu

Utbildaren Marianne Fälden har själv varit företagare sedan 2003. I grunden är hon diplomingenjör inom processkemi och har över 33 års erfarenhet av verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Novia Kenneth Nordell
Kenneth Nordell.

Yrkeshögskolan Novias Kenneth Nordell, projektledare på Myrsky-projektet som står bakom den nya utbildningen, är också sedan länge en stor lean-anhängare.

Kenneth Nordell säger att den nya skolningen passar bra till personer som är obekanta med lean men att det också kan vara bra för de som redan känner till metoderna att bli påmind om tankesätt, verktyg och filosofi.

– Målgruppen för skolningen är speciellt företagare och personer som jobbar i mikro, små och medelstora företag, säger han.

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa

Period: 1.11.2022 – 31.12.2023

Projektägare: TAMK

Samarbetspartners: Centria, SeAMK, Turku AMK, VAMK, JAMK, SAMK, Novia

Finansiärer: ESR / REACT-EU-instrumentet som en del av EU:s åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin.
Myrsky projektilogot - VAMK Novia Centria ESR Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Yritysten muutoskumppanina

 

LÄS OCKSÅ:

Yrityksille tarjolla ilmaista opastusta tekoälyyn ja hiilijalanjäljen laskemiseen