Den inre motorn avgör resultatet – Energikick 2020 i Vasa erbjuder konkreta verktyg för att bidra till ett bättre resultat

Peter Höckert.

En enda förmiddag kan ändra sättet du ser på dig själv. Med konkreta verktyg och en positivare attityd får du eller ni som team bättre förutsättningar att möta framtiden.

Hur ser din attityd ut? Vilka signaler sänder du till andra? Hur närvarande och bra på att fånga upp möjligheter är du själv och ni som ett team?

Bra hoppas vi att svaret är på alla de frågorna. Men bra kan bli bättre.

Bra kan bli bättre.

Nu erbjuds en unik möjlighet till medarbetare och ledning i företag och organisationer som vill utvecklas och prestera ännu bättre.

Peter Höckert är en inspirerande svensk ledar- och affärscoach. Utifrån forskningsresultat och lång erfarenhet har han utvecklat en ny skolning/föreläsning. Höckert utlovar konkreta verktyg för att bidra till ett bättre arbetsklimat och ett bättre resultat. Föreläsningen som nu lanseras i samarbete med Vaasa Insider tar upp detta.

Flyger till Vasa

Peter Höckerts företag och föreläsningsteam har basen i Göteborgsområdet. Nu kommer han själv till Vasa för att dela med sig av sina verktyg. Han har dessutom lovat att fila ner hela programmet till 3,5 intensiva timmar. Det blir timmar som kan ändra ditt tankesätt och göra dig effektivare.

På 3,5 timmar i en inspirerande miljö, Wasa Innovation Center-området, lovar Höckert att tydligt och på djupet gå igenom hur vi kan bli mera medvetna om möjligheterna runt omkring oss.

Peter Höckert.

Deltagarna får verktyg för att bli mer närvarande och mer medveten om signalerna de sänder ut. Metoderna som lärs ut är baserade på forskning och Höckerts egen långa erfarenhet.

Programmet passar enskilda individer eller mindre team. Det handlar om att träna sin attityd och lära sig att bättre kunna återspegla äkta känslor.

– Människor är bra på att läsa andra, är attityden inte äkta märks det snabbt, säger Peter Höckert.

Vad vinner då företag och organisationer på skolningen?

– Företag och organisationer vinner genom att de får mera lösningsfokuserade människor med ökad förståelse för samarbete. Det här syns i resultatet, oberoende i vilken bransch man verkar, säger Peter Höckert.

Mer information här.

Avgiftsbelagt och begränsat antal platser. Anmälningstiden slutar direkt när platserna är reserverade. Anmäl dig eller er genom att mejla info@vaasainsider.fi.

Vastaa