Återvändande österbottning, företagare och coach Harriet Bodö: ”Ledaren måste våga släppa taget och lita på sitt team”

Harriet Bodö, Coach Me and More
Harriet Bodö.

Harriet Bodö brinner för coaching och ledarskap. ”Personalen är det viktigaste ett företag har”, säger hon.

Harriet Bodö har grundat och driver företaget Coach Me & More. Bodö, som är både ekonom och ICF Associate Certified Coach (ACC), pratar passionerat om coaching, affärsutveckling och ledarskap.

– Ledarskap handlar mycket om kommunikation, inte om ”mikromanagement”, säger Harriet Bodö.

Bodö menar att det är ledarens uppgift att se på helheten, att prioritera och sedan våga släppa taget och lita på att teamet gör det de ska göra.

Personalen viktigast

Harriet Bodö säger att personalen är det viktigaste som finns i ett företag. Bodö menar att det händer så mycket i arbetslivet just nu så att hon hoppas att alla organisationer och företag samt deras ledningar förstår att verkligen investera i personalen.

– Förmåner och välmående är viktigt men har du inte strukturen och fundamenten i skick så hjälper det inte så mycket med en träningstimme en gång i veckan, säger hon.

Erbjuder coaching och utbildning

Harriet Bodö, coach med and more
Harriet Bodö.

Coach Me & More erbjuder coaching, teamworkshops och ledarskapsutbildningar. Harriet Bodö jobbar både över nätet och ansikte mot ansikte, helt beroende på vad klienterna vill och efterfrågar.

När det gäller coachingen jobbar Harriet Bodö med ledare och medarbetare med potential att växa. Bodö beskriver det som att hon är med som lots men att det alltid är klienterna som styr.

Vart vill vi nå?

Workshoparna som Harriet Bodö erbjuder utgår alltid från situationen där teamet, alltså klienterna, befinner sig just nu. Med det sagt ska målen framåt ändå göras både tydliga och konkreta. Vad ska resultatet bli med jobbet och vart vill vi nå är viktiga frågor.

– Jag jobbar mycket med hybridorganisationer, en vanlig fråga som ofta lyfts fram handlar om vad vi vill åstadkomma på kontoren när vi väl träffas, säger hon.

Konkreta exempel och övningar

Ledarskapsutbildningarna som företaget ordnar kan vara föreläsningar och/eller andra typer av utbildningar. Harriet Bodö använder sig ofta av konkreta exempel och ser till att deltagarna kommer hem med något konkret som de kan testa på jobbet redan nästa dag.

– Ledarskapsutbildningar kan gärna följas upp med individuell coaching, då det finns bättre möjlighet att fundera närmare på hur klienten bäst kan tillämpa kunskapen i just sitt jobb, säger hon.

Ledarskapsutbildningar kan gärna följas upp med individuell coaching.

Österbotten är hemmamarknad

Harriet Bodö jobbar med klienter i hela Norden. Sedan några månader tillbaka gör hon det med utgångspunkt från Vasa. Till Vasa har hon flyttat efter 17 år på Åland, där hon gjort en internationell karriär med bland annat ledande positioner på Paf.

– Paf satsar verkligen på att utbilda sina ledare och jag fick den vägen själv känna på styrkan i coaching, säger hon.

Harriet Bodö är bördig från Larsmo men har även bott i Vasa tidigare. Redan innan flytten tillbaka hit såg hon Österbotten som sin största marknad.

– I Vasa finns en internationell puls och bra resemöjligheter för att kunna sköta uppdrag på andra orter, säger hon.

Gillar även den tekniska pulsen

Harriet Bodö är också involverad i ett startupbolag i Sverige, Zebrain. Företaget ligger i framkant med att utnyttja ny teknologi och matchar till exempel klienter med coacher enligt algoritmer.

– I Zebrain vill jag vara delaktig för att jag i det egna företaget lite saknade den snabba tekniska utvecklingspulsen, som jag jobbat mycket med tidigare, säger hon.

Harriet Bodös kontaktuppgifter och mer information om företaget hon driver hittas på coachmeandmore.com.

 

LÄS OCKSÅ:

Kenneth Dalkvist: ”Avainsanoina verkostot ja vastavuoroisuus”

Vastaa