Alkoholproblem vanliga men tabu i näringslivet – Medvetenhet och rätt åtgärder kan spara företag och samhälle miljardbelopp

Marianne Siermala är initiativtagare och motor i Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f.

Alkoholism har en diagnos, som vilken annan sjukdom som helst, och är ett massivt ekonomiskt problem. Samhället, arbetsgivare och företag kan vinna mycket på att se missbruket just som en sjukdom som drabbar hela familjen – och erbjuda stöd och vård därefter.

Många alkoholister vill dricka på morgonen direkt när de vaknar. Suget är så hemskt att det ofta bara blir en tidsfråga när första flaskan töms.

En del klarar suget, men inte alla. Det kan bli lite på morgonen och så lite till på jobbet. Det kanske döljs med munvatten och några askar pastiller. Ingen märker något.

Suget och toleransen ökar, men ingen märker något?

– Ta era misstankar på allvar och ta det till tals med personen. Hen nekar men förstår ändå innerst inne, att någon verkligen märkt något, säger Marianne Siermala.

– Alkoholism har en diagnos, som vilken annan sjukdom som helst, det är en sjukdom som plågar både den drabbade och de anhöriga, säger Siermala.

Marianne Siermala är pensionerad sjukskötare. Hon har 30-års arbetserfarenhet från intensiven i Vasa och har sett problemen på nära håll.

Alkoholisterna själva lider av beteendet och runt många av dem finns därtill en handfull närstående som mår riktigt dåligt.

– Tänk på alla barn och ungdomar som far illa, säger Siermala.

Dolt problem

Den traditionella bilden av en alkoholist är att det är någon som sitter neddäckad på en parkbänk med flaskan i handen. Så kan det förstås vara men många, till och med de flesta alkoholister, är ute i arbetslivet och jobbar.

– Mörkertalet är stort men siffror som nämnts är att det totalt finns 700 000 alkoholister i det här landet, varav 70 procent har jobb, säger Marianne Siermala.

Ekonomisk katastrof

Eftersom alkoholismen är ett så stort problem i detta land berörs nästan alla av problematiken. Det mänskliga lidandet är en sak men också ekonomiskt sett ligger problemen på en katastrofal nivå.

Marianne Siermala säger att alkoholisterna åsamkar samhället utgifter på minst 5 miljarder euro årligen.

En annan siffra som ofta nämns i sammanhanget är att det är hela 2 miljoner arbetsdagar som årligen förloras i landet på grund av alkoholism. Den riktiga siffran kan vara betydligt större, om man räknar med att det också sannolikt finns tusentals anhöriga som mår så dåligt att de inte klarar av att gå till jobbet.

– Alkoholism är en familjesjukdom, drabbas en person, drabbas alla, säger Siermala.

Alkoholism är en familjesjukdom.

För arbetsgivaren kan kostnaderna, speciellt de indirekta, bli skyhöga. Distansjobb, där den sociala kontrollen kan vara ännu mindre, gör att vi i ännu högre grad kanske bara ser toppen av isberget.

Vad ska vi göra, då?

Marianne Siermala vet att det också går att göra något åt problematiken. Arbetsplatserna, företagen, har en viktig roll att fylla.

– Bjud in mig eller någon annan som kan berätta om problematiken, det finns goda exempel på att det kan gå lyckligt, säger Siermala, som ett konkret exempel på vad som kan göras.

– Våga ta upp problematiken, inget blir bättre av att det sopas under mattan.

Marianne Siermala pratar också gott om Minnesota-vården i Lappo, vilket är en vårdform med ett gott trackreckord där också anhöriga involveras. Att satsa pengar på lyckad vård betalar tillbaka sig snabbt.

Engagera dig?

Marianne Siermala är själv initiativtagare och motor i Stödföreningen för närstående till missbrukare r.f.

Föreningens syfte är att hjälpa och stöda anhöriga till alkohol- och drogmissbrukare. Föreningen jobbar för att öka information och medvetenheten om alkoholism som en familjesjukdom.

Marianne Siermala efterlyser flera medlemmar och är som bäst också ute efter en ny ordförande till föreningen.

Den som vill vara med i verksamheten eller veta mera kan kontakta Marianne direkt, till exempel på marianne.siermala@gmail.com

LÄS OCKSÅ:

Vaasalaisen yrityksen kehittämä peli leviää Alkon avustuksella

Vastaa