Vasakontoret blir hemmabas när Norden ska erövras – FCG:s personalstyrka i Vasa växer med 40 procent

Joakim Ingves.

FCG satsar i Vasa. Flera industriprojekt i Finland och marknaden i Sverige och Norge är i sikte.

FCG, Finnish Consulting Group, växer. Konsultbolaget, med 750 anställda varav 14 i Runsor, är starka speciellt på den kommunala marknaden.

Ungefär hälften av gruppens omsättning kommer från kommunala och statliga projekt. FCG står på flera ben, fortbildning är ett av dem. Bolaget fångar upp behov som exempelvis förmansutbildningar och vårdreformskolningar.

Utomlands är bolaget involverat i många biståndsprojekt. De skickar ofta projektchefer från Finland, som för med sig nya kunskaper, medan arbetet sker med lokala krafter. Företaget är med i allt från sanitetsprojekt, byggande av toalettsystem, till upprättande av fastighetsregister.

Joakim Ingves.

– Vi för ut finländsk kunskap och hjälper andra länder att få sina system att fungera, säger Joakim Ingves, FCG:s regiondirektör i västra Finland.

En viktig och stor del av FCG:s kärnkunnande hittas inom planering och teknik. Det är också det området som företaget jobbar med i Vasa, i Futura IV-huset i Runsor.

Vasakontoret växer snabbt

Vasakontoret har en omfattande rekrytering på gång. Kontoret, som till exempel jobbar med områdesplanering, general- och arkitektplanering, växer kraftigt.

Nu just är man 14 personer. Från hösten hoppas företaget lokalt ha 4-6 personer till i personalstyrkan.

– Kommunala projekt är vår största business men nu vill vi växa också på den privata marknaden, säger Joakim Ingves.

Nu vill vi växa också på den privata marknaden.

FCG behöver helt enkelt mera personal för att ta emot flera projekt. Speciellt är det industriprojekt man har ögonen på.

På Vasakontoret jobbar man till exempel redan med planeringen av vindkraftsprojekt, byggnadskonstruktioner, väg- och gatuplanering och miljökonsekvensbedömningar.

Grönt ljus erövra Norden

FCG har en stark närvaro i Sverige. Företagets personal där, kring 60 personer, jobbar främst med internationella projekt och utbildning.

Nu är tanken att också planerings- och tekniksidan ska skapa ett starkare fotfäste i de nordiska länderna. I det jobbet kommer den tvåspråkiga enheten i Vasa att spela en nyckelroll.

– Vi kommer att börja jobba mycket med Sverige och Norge, säger Ingves.

Kommunalägt bolag

FCG ägs av Kuntaliitto Holding. Det är Finlands Kommunförbund rf:s eget investeringsbolag. Som namnet antyder är det de finländska kommunerna och städerna som står bakom föreningen. FCG:s historia startade redan för 70 år sedan, när Finland skulle byggas upp efter kriget.

LÄS OCKSÅ:

Sweco PM satsar i Vasa – Tillväxten syns på kontoret som utvidgar

Lämna ett svar